Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista LOg (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: LOg
Grupa
JGP
Ograniczenia:
A30
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A30r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A31
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A31r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A32
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A32r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A35
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A35r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A56r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
B98
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: B98r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
C57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: C57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D37
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D37r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
E79
ogr. wieku: starszych niż 0 i młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: E79r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
F07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
F46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H86
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H86r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H88
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H88r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H89r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J38
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J38r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J39
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J39r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J49
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J49r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
K47
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K47r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
K59
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K59r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
L84
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: L84r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
L85
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: L85r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P05
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P05r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P10
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P10r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P20
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P20r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Q66
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Q66r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
S07
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych mniej niż 2 (dni(dzień))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: S07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: LOg
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9L81L81
ogr. wieku: starszych niż 17 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: L81
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L81
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: LOg
ICD9L81L87
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: L81
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L81
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: LOgKod Nazwa
A00.0Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym vibrio cholerae 01, biotyp cholerae F47 LOg P22
A00.1Cholera wywołana przecinkowcem vibrio cholerae 01, biotyp el-tor F47 LOg P22
A00.9Cholera, nieokreślona F47 LOg P22
A01.0Dur brzuszny F47 Fpw LOg P22
A01.1Dur rzekomy a F47 Fpw LOg P22
A01.2Dur rzekomy b F47 LOg P22
A01.3Dur rzekomy c F47 LOg P22
A01.4Dur rzekomy, nieokreślony F47 Fpw LOg P22
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella Epw F47 Fpw Jpw LOg P22
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami salmonella Fpw LOg P22 S53
A02.2Umiejscowione zakażenia pałeczkami salmonella F47 LOg P22
A02.8Inne określone zakażenia pałeczkami salmonella F47 LOg Mpw P22
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Dpw Epw F47 Fpw Jpw LOg Mpw P22
A03.0Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella dysenteriae F47 LOg P22
A03.1Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella flexneri F47 LOg P22
A03.2Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella boydii F47 LOg P22
A03.3Szigeloza wywołana przez pałeczkę shigella sonnei F47 LOg P22
A03.8Inne szigelozy F47 LOg P22
A03.9Szigeloza, nieokreślona F47 LOg P22
A04.0Zakażenia escherichia coli enteropatogenną F47 LOg P22
A04.1Zakażenie escherichia coli enterotoksyczną F47 LOg P22
A04.2Zakażenie escherichia coli enteroinwazyjną F47 LOg P22
A04.3Zakażenie escherichia coli enterokrwotoczną F47 LOg P22
A04.4Inne jelitowe zakażenia escherichia coli F47 Fpw LOg P22
A04.5Zapalenie jelit wywołane przez campylobacter F47 LOg P22
A04.6Zapalenie jelit wywołane przez yersinia enterocolitica F47 LOg P22
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile Dpw F47 Fpw Gpw LOg P22
A04.8Inne określone zakażenia bakteryjne jelit F47 LOg P22
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone F47 Fpw LOg P22
A05.0Zatrucie pokarmowe gronkowcowe F47 LOg P22
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym Dpw F47 Fpw LOg P22
A05.2Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens Dpw F47 LOg P22
A05.3Zatrucie pokarmowe wywołane przez vibrio parahemolyticus F47 LOg P22
A05.4Zatrucie pokarmowe wywołane przez bacillus cereus F47 LOg P22
A05.8Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe F47 LOg P22
A05.9Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone F47 LOg P22
A06.0Pełzakowa czerwonka ostra F47 LOg P22
A06.1Pełzakowica jelitowa przewlekła F47 LOg P22
A06.2Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy F47 LOg P22
A06.3Guzowate nacieczenie ściany jelita F47 LOg P22
A06.4Pełzakowy ropień wątroby G16 LOg
A06.5Pełzakowy ropień płuc (j99.8*) D17 LOg
A06.6Pełzakowy ropień mózgu (g07*) A57 LOg
A06.7Pełzakowica skórna LOg S60
A06.8Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej F47 LOg P22
A06.9Pełzakowica, nieokreślona F47 LOg P22
A07.0Szparkoszyca [balantydioza] F47 LOg P22
A07.1Giardiaza (lamblioza) F47 Jpw LOg P22
A07.2Kryptosporydioza Dpw F47 LOg P22
A07.3Izosporydoza F47 Fpw LOg P22
A07.8Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki F47 LOg P22
A07.9Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone F47 LOg P22
A08.0Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy F47 LOg P22
A08.1Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik norwalk F47 LOg P22
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy F47 Fpw LOg P22
A08.3Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy F47 LOg P22
A08.4Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone F47 LOg P22
A08.5Inne określone zakażenia jelit F47 LOg P22
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Fpw LOg P22 S54
A15.0Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu D20 LOg
A15.1Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem D20 LOg
A15.2Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie D20 LOg
A15.3Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami LOg
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Fpw LOg
A15.5Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg
A15.6Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg
A15.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg
A15.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie D20 LOg
A15.9Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Dpw Epw Gpw Jpw LOg P04
A16.0Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna D20 LOg
A16.1Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono LOg
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 Dpw Fpw LOg
A16.3Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg
A16.4Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg
A16.5Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg
A16.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg P04
A16.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg
A16.9Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 LOg P04
A17.0Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (g01*) D20 LOg
A17.1Gruźliczak oponowy (g07*) D20 LOg
A17.8Inne postacie gruźlicy układu nerwowego D20 LOg
A17.9Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*) D20 LOg
A18.0Gruźlica kości i stawów D20 H05 LOg
A18.1Gruźlica układu moczowo-płciowego D20 LOg
A18.2Gruźlicza obwodowa limfadenopatia D20 LOg P06
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych D20 Epw LOg
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej D20 J39 LOg Mpw
A18.5Gruźlica oka D20 LOg
A18.6Gruźlica ucha D20 LOg
A18.7Gruźlica nadnerczy (e35.1*) D20 LOg
A18.8Gruźlica innych określonych narządów D20 LOg
A19.0Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji D20 LOg
A19.1Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji D20 LOg
A19.2Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona D20 Dpw LOg
A19.8Inne postacie gruźlicy prosówkowej D20 LOg
A19.9Gruźlica prosówkowa, nieokreślona D20 Dpw LOg
A20.0Dżuma dymienicza LOg S60
A20.1Dżuma skóry i tkanki podskórnej LOg S60
A20.2Dżuma płucna LOg S53
A20.3Zapalenie opon mózgowych (dżumowe) LOg S60
A20.7Dżuma posocznicowa LOg S53
A20.8Inne postacie dżumy LOg S60
A20.9Dżuma, nieokreślona LOg S60
A21.0Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa LOg S60
A21.1Tularemia, postać oczno-węzłowa LOg S60
A21.2Tularemia płucna LOg S60
A21.3Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa LOg S60
A21.7Tularemia uogólniona LOg S60
A21.8Inne formy tularemii LOg S60
A21.9Tularemia, nieokreślona LOg S60
A22.0Wąglik skórny LOg S60
A22.1Wąglik płucny LOg S53
A22.2Wąglik jelitowy F47 LOg P22
A22.7Posocznica wąglikowa LOg S53
A22.8Inne postacie wąglika LOg S60
A22.9Wąglik, nieokreślony LOg S60
A23.0Bruceloza wywołana pałeczką maltańską LOg S60
A23.1Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów LOg S60
A23.2Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń LOg S60
A23.3Bruceloza wywołana pałeczką psią LOg S60
A23.8Inne postacie brucelozy LOg S60
A23.9Bruceloza, nieokreślona LOg S60
A24.0Nosacizna LOg S60
A24.1Ostra i piorunująca postać melioidozy LOg S60
A24.2Podostra i przewlekła postać melioidozy LOg S60
A24.3Inne postacie melioidozy LOg S60
A24.4Melioidoza, nieokreślona LOg S60
A25.0Krętkowica (spiriloza) LOg S60
A25.1Streptobaciloza (choroba wywołana przez streptobacillus) LOg S60
A25.9Gorączka szczurza, nieokreślona LOg S60
A26.0Różyca skórna LOg S60
A26.7Posocznica wywołana włoskowcami różycy LOg S53
A26.8Inne formy różycy LOg S60
A26.9Różyca, nieokreślona LOg S60
A27.0Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy LOg S60
A27.8Inne formy leptospirozy LOg S60
A27.9Leptospiroza, nieokreślona LOg S60
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki pasteurella (pastereloza) Jpw LOg S60
A28.1Choroba kociego pazura LOg S60
A28.2Jersinioza pozajelitowa LOg S60
A28.8Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej LOg S60
A28.9Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona LOg S60
A30.0Trąd, nieokreślony LOg S60
A30.1Trąd tuberkuloidowy LOg S60
A30.2Trąd graniczny tuberkuloidowy LOg S60
A30.3Trąd graniczny LOg S60
A30.4Trąd graniczny lepromatyczny LOg S60
A30.5Trąd lepromatyczny LOg S60
A30.8Inne postacie trądu LOg S60
A30.9Trąd, nieokreślony Jpw LOg S60
A31.0Płucne zakażenia prątkowe D20 Dpw Epw LOg
A31.1Skórne zakażenia prątkowe LOg S60
A31.8Inne zakażenia prątkowe Dpw LOg S60
A31.9Zakażenie prątkowe, nieokreślone LOg P05 S60
A32.0Listerioza skórna LOg S60
A32.1Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu A57 LOg
A32.7Posocznica listeriozowa LOg S53
A32.8Inne postacie listeriozy LOg S60
A32.9Listerioza, nieokreślona LOg S60
A33Tężec noworodków LOg N7
A34Tężec położniczy LOg N04 N05 N06 N07
A35Inne postacie tężca LOg S60
A36.0Błonica gardła LOg S60
A36.1Błonica nosowo-gardłowa C57 LOg
A36.2Błonica krtani C57 LOg
A36.3Błonica skóry LOg S60
A36.8Inne postacie błonicy LOg S60
A36.9Błonica, nieokreślona LOg S60
A37.0Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [bordetella pertussis] D46 LOg P05
A37.1Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [bordetella parapertussis] D46 LOg
A37.8Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella] D46 LOg
A37.9Krztusiec, nieokreślony D46 Fpw LOg P04
A38Szkarlatyna LOg P06 S60
A39.0Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (g01*) A57 LOg P05
A39.1Zespół waterhouse'a-friderichsena (e35.1*) LOg S53
A39.2Ostra posocznicza meningokokowa LOg P05 S53
A39.3Przewlekła posocznica meningokokowa LOg P05 S53
A39.4Posocznica meningokokowa, nieokreślona LOg P05 S53
A39.5Meningokokowa choroba serca E77 LOg
A39.8Inne zakażenia meningokokowe A57 LOg
A39.9Zakażenie meningokokowe, nieokreślone A57 LOg
A40.0Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy a Epwdz LOg P05 S53
A40.1Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy b Epwdz LOg P05 S53
A40.2Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy d Epwdz LOg P05 S53
A40.3Posocznica wywołana przez streptococcus pneumoniae Epwdz LOg P05 S53
A40.8Inne posocznice paciorkowcowe Epwdz LOg P05 S53
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona Dpw Epwdz Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A41.0Posocznica wywołana przez staphylococcus aureus Epwdz LOg P05 S53
A41.1Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce Epwdz LOg P05 S53
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg P05 S53
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea Epwdz Fpw Gpw LOg P05 S53
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce Epwdz Jpw LOg S53
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie gram-ujemne Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A41.8Inna posocznica, nieokreślona Epwdz LOg N06 P05 S53
A41.9Posocznica, nieokreślona Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A42.0Promienica płucna D18 LOg
A42.1Promienica brzuszna F47 LOg P22
A42.2Promienica szyjno-twarzowa LOg S60
A42.7Posocznica promienicza LOg S53
A42.8Inne postacie promienicy Fpw LOg S60
A42.9Promienica, nieokreślona LOg S60
A43.0Nokardioza płucna D18 LOg
A43.1Nokardioza skórna LOg S60
A43.8Inne postacie nokardiozy LOg S60
A43.9Nokardioza, nieokreślona LOg S60
A44.0Bartoneloza układowa LOg S60
A44.1Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna LOg S60
A44.8Inne postacie bartonelozy LOg S60
A44.9Bartoneloza, nieokreślona LOg S60
A46Róża E9 Jpw LOg S60
A48.0Zgorzel gazowa Epw Fpw LOg S60
A48.1Choroba legionistów D18 LOg
A48.2Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka pontiac] LOg S60
A48.3Zespół wstrząsu toksycznego LOg S53
A48.4Gorączka plamicowa brazylijska LOg S60
A48.8Inne określone choroby bakteryjne LOg S60
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone Dpw Fpw Gpw Jpw LOg P05 S60
A49.1Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone Dpw LOg P06 S60
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone Dpw Fpw LOg P05 S60
A49.3Zakażenia wywołane przez mikoplazmy LOg P06 S60
A49.8Inne zakażenia bakteryjne o nieustalonym umiejscowieniu narządowym Gpw LOg P06 S60
A49.9Zakażenia bakteryjne, nieokreślone LOg P06 S60
A50.0Kiła wrodzona wczesna objawowa LOg P06 S60
A50.1Kiła wrodzona wczesna utajona LOg S60
A50.2Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona LOg S60
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia B98 LOg
A50.4Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego] A57 LOg
A50.5Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej LOg S60
A50.6Kiła wrodzona późna utajona LOg S60
A50.7Kiła wrodzona późna, nieokreślona LOg S60
A50.9Kiła wrodzona, nieokreślona LOg S60
A51.0Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych LOg S60
A51.1Kiła pierwotna w obrębie odbytu LOg S60
A51.2Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu LOg S60
A51.3Kiła wtórna skóry i błon śluzowych LOg S60
A51.4Inne postacie kiły wtórnej LOg S60
A51.5Kiła wczesna utajona LOg S60
A51.9Kiła wczesna, nieokreślona LOg S60
A52.0Kiła układu krążenia E77 LOg
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego A57 Epw LOg
A52.2Kiła bezobjawowa układu nerwowego A57 LOg
A52.3Kiła układu nerwowego, nieokreślona A57 LOg
A52.7Inne postacie kiły późnej objawowej H81 J38 LOg
A52.8Kiła późna utajona J38 LOg
A52.9Kiła późna, nieokreślona Epw J38 LOg
A53.0Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna LOg S60
A53.9Kiła, nieokreślona LOg S60
A54.0Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych LOg S60
A54.1Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych LOg S60
A54.2Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego L07 LOg
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku B98 LOg
A54.4Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego H81 H88 LOg
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła C57 LOg
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy F32 LOg
A54.8Inne zakażenia rzeżączkowe LOg S60
A54.9Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone LOg S60
A55Ziarnica weneryczna wywołana przez chlamydie LOg S60
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie Fpw LOg S60
A56.1Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie LOg S60
A56.2Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone LOg S60
A56.3Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez chlamydie LOg S60
A56.4Zakażenie gardła wywołane przez chlamydie LOg S60
A56.8Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez chlamydie LOg S60
A57Wrzód weneryczny LOg S60
A58Ziarniniak pachwinowy LOg S60
A59.0Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych LOg S60
A59.8Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej LOg S60
A59.9Rzęsistkowica, nieokreślona LOg S60
A60.0Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego LOg S57
A60.1Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy LOg S57
A60.9Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone LOg Mpw S57
A63.0Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste LOg S57
A63.8Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową LOg S60
A64Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone LOg S60
A65Kiła nieweneryczna LOg S60
A66.0Zmiana pierwotna malinicza LOg S60
A66.1Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate LOg S60
A66.2Inne malinicze wczesne objawy skórne LOg S60
A66.3Nadmierne rogowacenie malinicze LOg S60
A66.4Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia LOg S60
A66.5Gangoza LOg S60
A66.6Zmiany malinicze w kościach i stawach LOg S60
A66.7Inne objawy malinicy LOg S60
A66.8Malinica utajona LOg S60
A66.9Malinica, nieokreślona LOg S60
A67.0Pierwotne zmiany pinty LOg S60
A67.1Zmiany pośrednie pinty LOg S60
A67.2Zmiany późne pinty LOg S60
A67.3Zmiany mieszane pinty LOg S60
A67.9Pinta, nieokreślona LOg S60
A68.0Gorączka powrotna przenoszona przez wszy LOg S60
A68.1Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze LOg S60
A68.9Gorączka powrotna, nieokreślona LOg S60
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej C57 LOg
A69.1Inne zakażenia vincenta C57 LOg
A69.2Choroba z lyme LOg S60
A69.8Inne określone zakażenia wywołane przez krętki LOg S60
A69.9Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone F47 LOg P22
A70Zakażenia chlamydia psittaci D18 LOg
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy B98 LOg
A71.1Jaglica czynna B98 LOg
A71.9Jaglica, nieokreślona B98 LOg
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez chlamydie (h13.1*) B98 LOg
A74.8Inne choroby wywołane przez chlamydie LOg P06 S60
A74.9Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone LOg P06 S60
A75.0Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez rickettsia prowazekii LOg S60
A75.1Dur wysypkowy nawrotowy [choroba brilla] LOg S60
A75.2Dur wysypkowy wywołany przez rickettsia typhi LOg S60
A75.3Dur wysypkowy wywołany przez rickettsia tsutsugamushi LOg S60
A75.9Dur wysypkowy, nieokreślony LOg S60
A77.0Gorączka plamista wywołana przez rickettsia rickettsii LOg S60
A77.1Gorączka plamista wywołana przez rickettsia conorii LOg S60
A77.2Dur plamisty wywołany przez rickettsia siberica LOg S60
A77.3Dur plamisty wywołany przez rickettsia australis LOg S60
A77.8Inne dury plamiste LOg S60
A77.9Dur plamisty, nieokreślony LOg S60
A78Gorączka q LOg S60
A79.0Gorączka wołyńska [okopowa] LOg S60
A79.1Ospa riketsjowa wywołana przez rickettsia akari LOg S60
A79.8Inne określone riketsjozy LOg S60
A79.9Riketsjoza, nieokreślona LOg S60
A80.0Ostre nagminne porażenie poszczepienne A57 LOg
A80.1Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany A57 LOg
A80.2Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy A57 LOg
A80.3Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego, A57 LOg
A80.4Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna A57 LOg
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone A57 Fpw LOg
A81.0Choroba jacoba-creutzfeldta A57 LOg
A81.1Podostre stwardniające zapalenie mózgu A57 LOg P05
A81.2Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia A57 LOg
A81.8Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego A57 LOg
A81.9Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A57 LOg
A82.0Wścieklizna leśna LOg S57
A82.1Wścieklizna miejska LOg S57
A82.9Wścieklizna, nieokreślona LOg S57
A83.0Japońskie zapalenie mózgu A57 LOg
A83.1Zachodnie końskie zapalenie mózgu A57 LOg
A83.2Wschodnie końskie zapalenie mózgu A57 LOg
A83.3Zapalenie mózgu st.louis A57 LOg
A83.4Australijskie zapalenie mózgu A57 LOg
A83.5Kalifornijskie zapalenie mózgu A57 LOg
A83.6Choroba wywołana przez wirus rocio A57 LOg
A83.8Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary A57 LOg
A83.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone A57 LOg
A84.0Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu] A57 LOg
A84.1Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze A57 LOg
A84.8Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze A57 LOg
A84.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone A57 LOg
A85.0Enterowirusowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg
A85.1Adenowirusowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg
A85.2Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone A57 LOg
A85.8Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu A57 LOg
A86Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone A57 LOg
A87.0Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg
A87.1Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg
A87.2Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych A57 LOg
A87.8Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych A57 LOg
A87.9Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone A57 LOg
A88.0Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska] A57 LOg
A88.1Epidemiczne zawroty głowy (vertigo) LOg P06 S57
A88.8Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego A57 LOg
A89Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A57 LOg P05
A90Gorączka denga [denga klasyczna] LOg S57
A91Gorączka krwotoczna denga LOg S57
A92.0Choroba wywołana przez wirus chikungunya LOg S57
A92.1Gorączka o`nyong-nyong LOg S57
A92.2Wenezuelska gorączka końska LOg S57
A92.3Gorączka zachodniego nilu LOg S57
A92.4Gorączka doliny riftu LOg S57
A92.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary LOg S57
A92.9Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona LOg S57
A93.0Choroba wywołana przez wirus oropouche LOg S57
A93.1Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) phlebotomus LOg S57
A93.2Gorączka kleszczowa colorado LOg S57
A93.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi LOg S57
A94Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone LOg S57
A95.0Leśna żółta gorączka LOg S57
A95.1Żółta gorączka, postać miejska LOg S57
A95.9Żółta gorączka, nieokreślona LOg S57
A96.0Gorączka krwotoczna junin LOg S57
A96.1Gorączka krwotoczna machupo LOg S57
A96.2Gorączka lassa LOg S57
A96.8Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne LOg S57
A96.9Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona LOg S57
A98.0Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska LOg S57
A98.1Gorączka krwotoczna omska LOg S57
A98.2Choroba lasu kyasanur LOg S57
A98.3Choroba wywołana przez wirus marburg LOg S57
A98.4Choroba wywołana przez wirus ebola LOg S57
A98.5Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym L07 LOg
A98.8Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych LOg S57
A99Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna LOg S57
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] J39 LOg N7 P05
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry J49 Jpw LOg N7
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków LOg N7 P06 S57
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg N7 P05
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg N7 P05
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej B98 LOg N7 P06
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita LOg N7 S57
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki LOg N7 S57
B00.9Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone LOg P06 S57
B01.0Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (g02.2*) J46 LOg P06
B01.1Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (g05.1*) J46 LOg P06
B01.2Zapalenie płuc w ospie wietrznej (j17.1*) J46 LOg P06
B01.8Ospa wietrzna z innymi powikłaniami LOg P06 S57
B01.9Ospa wietrzna bez powikłań LOg P06 S57
B02.0Zapalenie mózgu w półpaścu (g05.1*) LOg P05 S57
B02.1Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (g02.0*) J46 LOg
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego Fpw J46 LOg
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej B98 LOg
B02.7Półpasiec rozsiany J46 LOg
B02.8Półpasiec z innymi powikłaniami J46 LOg
B02.9Półpasiec bez powikłań Fpw J46 Jpw LOg Mpw P06
B03Ospa prawdziwa LOg S57
B04Ospa małpia LOg P06 S57
B05.0Odra powikłana przez zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg
B05.1Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (j17.1*) D18 LOg
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (h67.1*) C57 LOg
B05.4Odra z powikłaniami jelitowymi LOg S57
B05.8Odra z innymi powikłaniami LOg S57
B05.9Odra bez powikłań LOg P06 S57
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi A57 LOg N7
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami LOg N7 S57
B06.9Różyczka bez powikłań LOg N7 P06 S57
B07Brodawki wirusowe LOg P06 S57
B08.0Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox LOg S57
B08.1Mięczak zakaźny LOg S57
B08.2Rumień nagły [choroba szósta] LOg P06 S57
B08.3Rumień zakaźny [choroba piąta] LOg P06 S57
B08.4Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem LOg P06 S57
B08.5Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła LOg P06 S57
B08.8Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych LOg P06 S57
B09Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych LOg P06 S57
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobową Fpw G16 Gpw LOg
B15.9Wirusowe zapalenie wątroby a bez śpiączki wątrobowej G16 LOg P06
B16.0Ostre wirusowe zapalenie wątroby b z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową G16 LOg
B16.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby b z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej G16 LOg
B16.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby b bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową G16 LOg
B16.9Ostre wirusowe zapalenie wątroby b bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej G16 LOg
B17.0Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby b G16 LOg
B17.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby c G16 LOg
B17.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby e G16 LOg
B17.8Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby G16 LOg
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby b z wirusem delta G18 LOg
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby b bez wirusa delta G18 LOg
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby c G18 LOg
B18.8Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby G18 LOg
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone Fpw G18 LOg
B19.0Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową G16 LOg
B19.9Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej G16 LOg P06
B20.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie Fpw LOg S51
B20.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne Fpw LOg S51
B20.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest cytomegalia Fpw LOg S51
B20.3Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe Fpw LOg S51
B20.4Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest kandydoza Fpw LOg S51
B20.5Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne grzybice Fpw LOg S51
B20.6Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis carinii Fpw LOg S51
B20.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zakażenia mnogie Fpw LOg S51
B20.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze Fpw LOg S51
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone Fpw LOg S51
B21.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest mięsak kaposiego Fpw LOg S51
B21.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest chłoniak burkitta Fpw LOg S51
B21.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-hodgkin`owskich (nieziarniczych) Fpw LOg S51
B21.3Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek Fpw LOg S51
B21.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe Fpw LOg S51
B21.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe Fpw LOg S51
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone Fpw LOg S51
B22.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest encefalopatia Fpw LOg S51
B22.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc Fpw LOg S51
B22.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest zespół wyczerpania Fpw LOg S51
B22.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej Fpw LOg S51
B23.0Ostry zespół zakażenia hiv Fpw LOg S51
B23.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia Fpw LOg S51
B23.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw LOg S51
B23.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne określone stany Fpw LOg S51
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona Fpw LOg S51
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (j17.1*) LOg N7 Ppw S57
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (k77.0*) LOg N7 S57
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (k87.1*) LOg N7 S57
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii LOg N7 S57
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona Fpw Jpw LOg N7 S57
B26.0Świnkowe zapalenie jądra (n51.1*) LOg S57
B26.1Świnkowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg
B26.2Świnkowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg
B26.3Świnkowe zapalenie trzustki (k87.1*) G37 LOg
B26.8Świnka z innymi powikłaniami LOg S57
B26.9Świnka bez komplikacji LOg P06 S57
B27.0Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma LOg P06 S57
B27.1Mononukleoza cytomegalowirusowa LOg P06 S57
B27.8Inne postacie mononukleozy zakaźnej LOg P06 S57
B27.9Mononukleoza zakaźna, nieokreślona Epw LOg P06 S57
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (h19.2*) B98 LOg
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (h13.1*) B98 LOg
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek B98 LOg
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (h13.1*) B98 LOg
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (h13.1*) B98 LOg
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone B98 LOg P06
B33.0Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia) LOg S57
B33.1Choroba ross river Fpw LOg S57
B33.2Wirusowe zapalenie serca E77 LOg
B33.3Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej LOg S57
B33.8Inne określone choroby wirusowe LOg S57
B34.0Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B34.1Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B34.2Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B34.3Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B34.4Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B34.8Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu LOg P06 S57
B34.9Zakażenia wirusowe, nieokreślone LOg P06 S57
B35.0Grzybica owłosionej skóry głowy i brody LOg S60
B35.1Grzybica paznokci LOg S60
B35.2Grzybica rąk LOg S60
B35.3Grzybica stóp LOg S60
B35.4Grzybica ciała LOg S60
B35.5Grzybica łuskowata [tinea imbricata] LOg S60
B35.6Grzybica goleni LOg S60
B35.8Inne grzybice LOg S60
B35.9Grzybica skóry, nieokreślona LOg S60
B36.0Łupież pstry [pityriasis versicolor] LOg S60
B36.1Grzybica czarna [tinea nigra] LOg S60
B36.2Piedra biała LOg S60
B36.3Piedra czarna LOg S60
B36.8Inne określone grzybice powierzchowne LOg S60
B36.9Grzybica powierzchowna, nieokreślona LOg S60
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez candida Dpw Fpw Jpw LOg Mpw P06 S60
B37.1Kandydoza płucna D18 LOg
B37.2Kandydoza skóry i paznokci LOg S60
B37.3Kandydoza sromu i pochwy (n77.1*) LOg S60
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej Dpw Fpw LOg P06 S60
B37.5Zapalenie opon mózgowych wywołane przez candida (g02.1*) A57 LOg
B37.6Zapalenie wsierdzia wywołane przez candida (i39.8*) E51 LOg
B37.7Posocznica wywołana przez candida LOg S53
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu Dpw Epw LOg S60
B37.9Kandydoza, nieokreślona Fpw LOg P06 S60
B38.0Ostra kokcydioidomikoza płucna LOg S60
B38.1Przewlekła kokcydioidomikoza płucna LOg S60
B38.2Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona LOg S60
B38.3Kokcydioidomikoza skórna LOg S60
B38.4Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (g02.1*) LOg S60
B38.7Kokcydioidomikoza rozsiana LOg S60
B38.8Inne postacie kokcydioidomikozy LOg S60
B38.9Kokcydioidomikoza, nieokreślona LOg S60
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (h.capsulatum) D18 LOg
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (h.capsulatum) D18 LOg
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona D18 LOg
B39.3Histoplazmoza rozsiana (h.capsulatum) D18 LOg
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona D18 LOg
B39.5Histoplazmoza (h.duboisii) D18 LOg
B39.9Histoplazmoza, nieokreślona E77 LOg
B40.0Ostra drożdżyca płucna LOg Ppw S60
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna LOg Ppw S60
B40.2Drożdżyca płucna, nieokreślona LOg Ppw S60
B40.3Drożdżyca skórna LOg Ppw S60
B40.7Drożdżyca rozsiana LOg Ppw S60
B40.8Inne postacie drożdżycy LOg Ppw S60
B40.9Drożdżyca, nieokreślona LOg Ppw S60
B41.0Parakokcydioidomikoza płucna LOg S60
B41.7Parakokcydioidomikoza rozsiana LOg S60
B41.8Inne postacie parakokcydioidomikozy LOg S60
B41.9Parakokcydioidomikoza, nieokreślona LOg S60
B42.0Sporotrychoza płucna (j99.8*) LOg S60
B42.1Sporotrychoza limfatyczno-skórna LOg S60
B42.7Sporotrychoza rozsiana LOg S60
B42.8Inne postacie sporotrychozy LOg S60
B42.9Sporotrychoza, nieokreślona LOg S60
B43.0Chromomikoza skórna LOg S60
B43.1Feomykotyczny ropień mózgu LOg S60
B43.2Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel LOg S60
B43.8Inne postacie chromomikozy LOg S60
B43.9Chromomikoza, nieokreślona LOg S60
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc LOg Ppw S60
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc LOg Ppw S60
B44.2Grzybica kropidlakowa migdałków LOg S60
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana LOg Ppw S60
B44.8Inne postacie grzybicy kropidlakowej LOg S60
B44.9Grzybica kropidlakowa, nieokreślona LOg S60
B45.0Kryptokokoza płucna LOg S60
B45.1Kryptokokoza mózgowa LOg S60
B45.2Kryptokokoza skórna LOg S60
B45.3Kryptokokoza kostna LOg S60
B45.7Kryptokokoza rozsiana LOg S60
B45.8Inne postacie kryptokokozy LOg S60
B45.9Kryptokokoza, nieokreślona Dpw LOg S60
B46.0Mukormykoza płucna LOg S60
B46.1Mukormykoza nosowo-mózgowa LOg S60
B46.2Mukormykoza żołądkowo-jelitowa LOg S60
B46.3Mukormykoza skórna LOg S60
B46.4Mukormykoza rozsiana LOg S60
B46.5Mukormykoza, nieokreślona LOg S60
B46.8Inne mukormikozy LOg S60
B46.9Mukormykoza, nieokreślona LOg S60
B47.0Eumycetoma LOg S60
B47.1Grzybica madurska promienicza LOg S60
B47.9Maduromikoza, nieokreślona LOg S60
B48.0Drożdżyca lobo [lobomycosis] LOg S60
B48.1Rinosporydioza LOg S60
B48.2Alleszerioza LOg S60
B48.3Geotrychoza F47 LOg P22
B48.4Penicyloza Dpw Epw LOg S60
B48.7Grzybice tzw. "oportunistyczne" LOg Ppw S60
B48.8Inne określone grzybice LOg S60
B49Grzybice, nieokreślone LOg S60
B50.0Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi LOg S60
B50.8Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum LOg S60
B50.9Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona LOg S60
B51.0Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony LOg S60
B51.8Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami LOg S60
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań Fpw LOg S60
B52.0Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią LOg S60
B52.8Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami LOg S60
B52.9Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań LOg S60
B53.0Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale LOg S60
B53.1Zimnica wywołana przez zarodźce małpie LOg S60
B53.8Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej LOg S60
B54Zimnica nieokreślona LOg P06 S60
B55.0Leiszmanioza trzewna LOg S60
B55.1Leiszmanioza skórna LOg S60
B55.2Leiszmanioza skóry i błon śluzowych LOg S60
B55.9Leiszmanioza, nieokreślona LOg S60
B56.0Trypanosomoza gambijska LOg S60
B56.1Trypanosomoza rodezyjska LOg S60
B56.9Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona LOg S60
B57.0Ostra choroba chagasa z zajęciem serca (i41.2*, i98.1*) E77 LOg
B57.1Ostra choroba chagasa bez zajęcia serca LOg S60
B57.2Choroba chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (i41.2*, i98.1*) LOg
B57.3Choroba chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego F32 LOg S60
B57.4Choroba chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego LOg S60
B57.5Choroba chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów LOg S60
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa LOg N7 P06 S60
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (k77.0*) LOg N7 P05 S60
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (g05.2*) A57 LOg N7 P05
B58.3Toksoplazmoza płucna (j17.3*) LOg N7 P05 S60
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów LOg N7 P05 S60
B58.9Toksoplazmoza, nieokreślona LOg N7 P06 S60
B59Pneumocystoza D18 Dpw Epw LOg
B60.0Babezjoza LOg S60
B60.1Akantameboza LOg S60
B60.2Neglerioza LOg S60
B60.8Inne określone choroby pasożytnicze LOg S60
B64Nieokreślone choroby pasożytnicze LOg S60
B65.0Schistosomoza wywołana przez schistosoma hematobium (przywra krwi) L07 LOg
B65.1Schistosomoza wywołana przez schistosoma mansoni [schistosomiaza jelitowa] F47 LOg P22
B65.2Schistosomoza wywołana przez schistosoma japonicum LOg S60
B65.3Zapalenie skóry cerkariowe LOg S60
B65.8Inne schistosomozy LOg S60
B65.9Schistosomoza, nieokreślona F47 LOg P22
B66.0Opistorchoza [opishorchiasis] G16 LOg
B66.1Klonorchoza [clonorchiasis] G16 LOg
B66.2Dikrocelioza [dicrocoeliasis] LOg S60
B66.3Fascioloza [fasciolosis] G16 LOg
B66.4Paragonimoza [paragonimosis] G16 LOg
B66.5Fasciolopsoza [fasciolopsidosis] G16 LOg
B66.8Inne określone zakażenia przywrami LOg S60
B66.9Zakażenie przywrami, nieokreślone LOg S60
B67.0Bąblowica wątroby wywołana przez e.granulosus G16 LOg
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez e.granulosus D37 LOg
B67.2Bąblowica kości wywołana przez e.granulosus LOg S60
B67.3Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu LOg S60
B67.4Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona LOg S60
B67.5Bąblowica wątroby wywołana przez e.multilocularis G16 LOg
B67.6Bąblowica wywołana przez e.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu LOg S60
B67.7Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona LOg S60
B67.8Bąblowica wątroby, nieokreślona Fpw G16 LOg
B67.9Bąblowica inna i nieokreślona LOg S60
B68.0Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (t.solium) F47 LOg P22
B68.1Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (t.saginata) F47 LOg P22
B68.9Tasiemczyca, nieokreślona F47 LOg P22
B69.0Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego A57 LOg
B69.1Wągrzyca oka B98 LOg
B69.8Wągrzyca o innym umiejscowieniu F47 LOg P22
B69.9Wągrzyca, nieokreślona F47 LOg P22
B70.0Dyfilobotrioza F47 LOg P22
B70.1Sparganoza F47 LOg P22
B71.0Hymenolepidoza F47 LOg P22
B71.1Dipylidoza F47 LOg P22
B71.8Inne określone zakażenia tasiemcami F47 LOg P22
B71.9Zakażenia tasiemcami, nieokreślone F47 LOg P22
B72Drakunkuloza [dracuculiasis] LOg S60
B73Onchocerkoza [onchocercosis] LOg S60
B74.0Filarioza wywołana przez wuchereria bancrofti LOg S60
B74.1Filarioza wywołana przez brugia malayi LOg S60
B74.2Filarioza wywołana przez Burgia timori LOg S60
B74.3Loaoza [loaosis] LOg S60
B74.4Mansoneloza [mansonelliasis] LOg S60
B74.8Inne filariozy LOg S60
B74.9Filarioza, nieokreślona LOg S60
B75Włośnica [trichicelloza] LOg S60
B76.0Ankylostomoza [ancylostomiasis] F47 LOg P22
B76.1Nekatorioza [necatoriasis] F47 LOg P22
B76.8Inne choroby tęgoryjcowe F47 LOg P22
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona F47 Fpw Gpw LOg P22
B77.0Glistnica z powikłaniami jelitowymi F47 LOg P22
B77.8Glistnica bez innych powikłań F47 LOg P22
B77.9Glistnica, nieokreślona F47 LOg P22
B78.0Węgorczyca jelitowa F47 LOg P22
B78.1Węgorczyca skórna F47 LOg P22
B78.7Węgorczyca rozsiana F47 LOg P22
B78.9Węgorczyca, nieokreślona F47 LOg P22
B79Włosogłówczyca [trichurioza] F47 LOg P22
B80Owsica [enterobioza] F47 LOg P22
B81.0Anisakioza [anisakiasis] F47 LOg P22
B81.1Kapilarioza jelitowa F47 LOg P22
B81.2Trichostrogyloza [trichostrongyliasis] F47 LOg P22
B81.3Angiostrogyloza jelitowa F47 LOg P22
B81.4Mieszana robaczyca jelitowa F47 LOg P22
B81.8Inne określone robaczyce jelitowe F47 LOg P22
B82.0Robaczyca jelitowa, nieokreślona F47 LOg P22
B82.9Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone F47 LOg P22
B83.0Larwa wędrująca trzewna F47 LOg P22
B83.1Gnatostomoza [gnathostomatosis] F47 LOg P22
B83.2Angiostrogyloza wywołana przez parastrongylus cantonensis F47 LOg P22
B83.3Syngamoza [syngamosis] F47 LOg P22
B83.4Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal] F47 LOg P22
B83.8Inne określone robaczyce F47 LOg P22
B83.9Robaczyca, nieokreślona F47 LOg P22
B85.0Wszawica wywołana przez pediculus humanus capitis LOg S60
B85.1Wszawica wywołana przez pediculus humanus corporis LOg S60
B85.2Wszawica, nieokreślona LOg S60
B85.3Wszawica łonowa LOg S60
B85.4Mieszana wszawica LOg S60
B86Świerzb LOg P06 S60
B87.0Muszyca skórna LOg S60
B87.1Muszyca ran LOg S60
B87.2Muszyca oczna LOg S60
B87.3Muszyca nosowo-gardłowa LOg S60
B87.4Muszyca uszna LOg S60
B87.8Muszyca o innym umiejscowieniu LOg S60
B87.9Muszyca, nieokreślona LOg S60
B88.0Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy] LOg S60
B88.1Tungoza [inwazja pchły piaskowej] LOg S60
B88.2Inwazje innych stawonogów LOg S60
B88.3Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis] LOg S60
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze Fpw Gpw LOg S60
B88.9Inwazje pasożytnicze, nieokreślone LOg Mpw P05 S60
B89Choroby pasożytnicze, nieokreślone LOg S60
B99Choroby zakaźne inne i nieokreślone LOg S60
C00.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej) C56 J33 LOg
C00.1Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej) C56 J33 LOg
C00.2Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona) C56 LOg
C00.3Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej) C56 LOg
C00.4Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej) C56 LOg
C00.5Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna)) C56 LOg
C00.6Nowotwór złośliwy (spoidło wargi) C56 LOg
C00.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi) C56 LOg
C00.9Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona) C56 LOg
C01Nowotwór złośliwy nasady języka C56 Fpw Jpw LOg
C02.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka) C57 LOg
C02.1Nowotwór złośliwy (brzeg języka) C56 LOg
C02.2Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka) C56 LOg
C02.3Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona) C56 LOg
C02.4Nowotwór złośliwy (migdałek językowy) C56 LOg
C02.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka) C01 C56 LOg
C02.9Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony) C01 C56 Jpw LOg
C03.0Nowotwór złośliwy (dziąsło górne) C56 LOg
C03.1Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne) C56 LOg
C03.9Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone) C56 Fpw LOg
C04.0Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.1Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.9Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C05.0Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde) C56 LOg
C05.1Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie) C01 C56 LOg
C05.2Nowotwór złośliwy (języczek) C56 LOg
C05.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego) C01 C56 LOg
C05.9Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone) C01 C56 LOg
C06.0Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka) C56 LOg
C06.1Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej) C56 LOg
C06.2Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa) C56 LOg
C06.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej) C01 C56 LOg
C06.9Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona) C01 C56 LOg
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C56 Dpw LOg P28
C08.0Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa) C56 Dpw LOg P28
C08.1Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa) C56 LOg P28
C08.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych) C56 LOg P28
C08.9Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) C57 LOg P28
C09.0Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy) C56 LOg
C09.1Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)) C56 Fpw LOg
C09.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka) C56 LOg
C09.9Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony) C56 LOg
C10.0Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa) C56 LOg
C10.1Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni) C56 LOg
C10.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła) C01 C56 Fpw LOg
C10.3Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła) C01 C56 LOg
C10.4Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa) C01 C56 Dpw LOg
C10.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła) C01 C56 LOg
C10.9Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C11.0Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.1Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.9Nowotwór złośliwy (część nosowa gradła, nieokreślona) C01 C57 LOg P28
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C56 LOg
C13.0Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej) C01 C56 LOg
C13.1Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego) C01 C56 LOg
C13.2Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła) C01 C57 LOg
C13.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła) C01 C56 LOg
C13.9Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona) C01 C56 LOg
C14.0Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym) C01 C56 Dpw Epw LOg P28
C14.2Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera) C01 C56 LOg P28
C14.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła) C01 C56 LOg P28
C15.0Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku) F07 LOg
C15.1Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku) F07 LOg
C15.2Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku) F07 LOg
C15.3Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku) F07 LOg
C15.4Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C15.5Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C15.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku) F07 LOg
C15.9Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony) F07 LOg
C16.0Nowotwór złośliwy (wpust) F16 F42 K57 K64 LOg
C16.1Nowotwór złośliwy (dno żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka) F16 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C16.3Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika) F16 F42 K57 K64 LOg
C16.4Nowotwór złośliwy (odźwiernik) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.5Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona) F16 F42 Jpw K57 K64 LOg
C16.6Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.9Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony) F16 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C17.0Nowotwór złośliwy (dwunastnica) F16 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C17.1Nowotwór złośliwy (jelito czcze) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.2Nowotwór złośliwy (jelito kręte) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.3Nowotwór złośliwy (uchyłek meckela) F16 F42 K57 K64 LOg P28
C17.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.9Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone) F26 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C18.1Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy) F42 F86 K57 K64 LOg P28
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Epw F32 F36 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F36 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg P28
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Epw F42 F96 Fpw Jpw LOg Mpw
C21.1Nowotwór złośliwy (kanał odbytu) F42 F96 Fpw LOg
C21.2Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna) F42 F96 LOg N31
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu) F32 F36 F42 LOg
C22.0Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.1Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych) F42 G28 Gpw LOg
C22.2Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)) F42 G18 LOg N31 P07 P28
C22.3Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.4Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31 P07
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Epw F42 G28 Gpw LOg
C24.0Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe) Epw F42 Fpw G28 Gpw LOg
C24.1Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera) F42 Fpw G28 LOg
C24.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych) F42 G28 LOg
C24.9Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone) F42 G28 Gpw LOg
C25.0Nowotwór złośliwy (głowa trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.1Nowotwór złośliwy (trzon trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.2Nowotwór złośliwy (ogon trzustki) F42 G38 LOg P28
C25.3Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy) F42 G38 LOg P28
C25.4Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki) F42 G38 K57 K64 LOg P28
C25.7Nowotwór złośliwy (inna część trzustki) F42 G38 LOg P28
C25.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.9Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona) F42 Fpw G38 Gpw LOg Mpw P28
C26.0Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona) F42 F46 Fpw Gpw LOg Mpw
C26.1Nowotwór złośliwy (śledziona) F42 Fpw LOg S07
C26.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych) F42 F46 LOg
C26.9Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona) F42 F46 Gpw LOg
C30.0Nowotwór złośliwy (jama nosowa) C56 Dpw LOg
C30.1Nowotwór złośliwy (ucho środkowe) C56 Jpw LOg
C31.0Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa) C01 C56 LOg
C31.1Nowotwór złośliwy (komórki sitowe) C01 C56 LOg
C31.2Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa) C57 LOg
C31.3Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa) C01 C56 LOg
C31.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych) C01 C56 LOg
C31.9Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona) C01 C56 LOg
C32.0Nowotwór złośliwy (głośnia) C01 C56 LOg
C32.1Nowotwór złośliwy (nagłośnia) C01 C56 Epw LOg
C32.2Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa) C01 C56 Jpw LOg
C32.3Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani) C01 C56 LOg
C32.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani) C01 C56 LOg
C32.9Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona) C01 C56 LOg
C33Nowotwór złośliwy tchawicy D28 Dpw LOg
C34.0Nowotwór złośliwy (oskrzele główne) D28 Epw Fpw K57 K64 LOg
C34.1Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C34.2Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe) D28 Epw K57 K64 LOg
C34.3Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne) D28 K57 K64 LOg
C34.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca) D28 LOg
C34.9Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C37Nowotwór złośliwy grasicy C57 K57 K64 LOg
C38.0Nowotwór złośliwy (serce) E77 E79 LOg
C38.1Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie) D28 Dpw LOg N31
C38.2Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne) D28 LOg N31
C38.3Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona) D28 LOg N31
C38.4Nowotwór złośliwy (opłucna) D28 Dpw Jpw LOg
C38.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej) D28 LOg
C39.0Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona) D28 LOg
C39.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej) D28 LOg
C39.9Nowotwór złośliwy (niedokładnieokreślone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego) D28 LOg
C40.0Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.1Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej) H11 H8 H81 H89 LOg P28
C40.2Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.3Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) H11 H8 H81 H89 LOg P28
C40.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn) H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone) H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C41.0Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy) A34 LOg P28
C41.1Nowotwór złośliwy (żuchwa) C56 LOg P28
C41.2Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa) A87 Dpw H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg P28
C41.3Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka) H8 H81 H89 LOg P28
C41.4Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Fpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki) H07 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) Dpw Fpw H07 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C43.0Czerniak złośliwy wargi J33 J47 LOg P28
C43.1Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka J33 J47 LOg P28
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Fpw J33 J47 LOg P28
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.4Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi J33 J47 LOg P28
C43.5Czerniak złośliwy tułowia Epw Fpw J33 J47 LOg P28
C43.6Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem J33 J47 LOg P28
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Epw Fpw Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.8Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice J33 J47 LOg P28
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony J33 J47 Jpw LOg P28
C44.0Nowotwór złośliwy (skóra wargi) J33 J47 LOg
C44.1Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) Epw J33 J47 LOg
C44.2Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego) Fpw J33 J47 LOg
C44.3Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) Dpw Fpw J33 J47 LOg
C44.4Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) Fpw Gpw J33 J47 LOg
C44.5Nowotwór złośliwy (skóra tułowia) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.6Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) J33 J47 LOg
C44.7Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami) J33 J47 Jpw LOg
C44.9Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony) J33 J47 LOg
C45.0Międzybłoniak opłucnej D28 LOg
C45.1Międzybłoniak otrzewnej D28 Fpw Gpw LOg
C45.2Międzybłoniak osierdzia D28 Fpw LOg
C45.7Międzybłoniak innych umiejscowień D28 LOg
C45.9Międzybłoniak, nieokreślony D28 LOg
C46.0Mięsak kaposi'ego skóry Fpw LOg P28 S51
C46.1Mięsak kaposi'ego tkanki miękkiej Fpw LOg P07 P28 S51
C46.2Mięsak kaposi'ego podniebienia C56 LOg P28
C46.3Mięsak kaposi'ego węzłów chłonnych Fpw LOg P28 S51
C46.7Mięsak kaposi'ego innych umiejscowień Fpw LOg P28 S51
C46.8Mięsak kaposi'ego licznych narządów Fpw LOg P28 S51
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony Dpw Fpw Jpw LOg P28 S51
C47.0Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi) C56 Epw LOg P07 P27
C47.1Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem) Jpw LOg P27
C47.2Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem) LOg P07 P27
C47.4Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej) Dpw Fpw K64 LOg P27
C47.5Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy) Fpw K64 LOg Mpw P07 P27
C47.6Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone) LOg P27
C47.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego) K64 LOg P27
C47.9Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone) Jpw K64 LOg P07 P27
C48.0Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 Fpw LOg N31 P28
C48.1Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej) F46 LOg N31 P28
C48.2Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona) F46 LOg N31 P28
C48.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) F46 Fpw LOg Mpw N31 P28
C49.0Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi) C56 J33 LOg P07 P28
C49.1Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.2Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.3Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.4Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.5Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy) H8 H81 H86 J33 LOg N31 P07 P28
C49.6Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.9Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C50.0Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) J03 J08 J33 LOg M1
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) J03 J08 J33 Jpw LOg M1
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C50.3Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1 Mpw
C50.5Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.6Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C51.0Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe) LOg M01 M1 M29
C51.1Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze) J33 LOg M01 M1 M29
C51.2Nowotwór złośliwy (łechtaczka) LOg M01 M1 M29
C51.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu) J33 LOg M01 M1 M29
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Dpw Epw J33 Jpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C52Nowotwór złośliwy pochwy Fpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C53.0Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy) Fpw LOg M1 M11 M12 M29
C53.1Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy) Epw LOg M1 M11 M12 M29
C53.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C53.9Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona) Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C54.0Nowotwór złośliwy (cieśń macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.1Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.2Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.3Nowotwór złośliwy (dno macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C56Nowotwór złośliwy jajnika Fpw Gpw K55 K57 K64 LOg M1 M11 M12 M29 Mpw N31 P28
C57.0Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia) LOg M1 M29 Mpw P28
C57.1Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.2Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.3Nowotwór złośliwy (przymacicza) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.4Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.9Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg M1 M29 Mpw P28
C58Nowotwór złośliwy łożyska LOg M1 M29
C60.0Nowotwór złośliwy (napletek) J33 L69 LOg
C60.1Nowotwór złośliwy (żołądź prącia) J33 L69 LOg
C60.2Nowotwór złośliwy (trzon prącia) L69 LOg
C60.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia) L69 LOg
C60.9Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone) Epw Fpw L69 LOg
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Dpw Fpw Gpw Jpw L1 L31 L46 LOg
C62.0Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione) L69 LOg P28
C62.1Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione) L69 LOg P28
C62.9Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone) Epw K55 L69 LOg P28
C63.0Nowotwór złośliwy (najądrze) L69 LOg P28
C63.1Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny) L69 LOg P28
C63.2Nowotwór złośliwy (moszna) Jpw L69 LOg P28
C63.7Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie) LOg P28
C63.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych) LOg P28
C63.9Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg P28
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Fpw L01 L08 L1 LOg
C66Nowotwór złośliwy moczowodu Jpw L01 L08 L1 LOg
C67.0Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.1Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego) Fpw L08 L1 L22 LOg
C67.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego) Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg
C67.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.4Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego) Dpw L08 L1 L22 LOg
C67.5Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.6Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu) L08 L1 LOg
C67.7Nowotwór złośliwy (moczownik) L08 L1 LOg
C67.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.9Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony) Epw Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg Mpw
C68.0Nowotwór złośliwy (cewka moczowa) L08 LOg
C68.1Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej) L08 LOg
C68.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego) L08 LOg
C68.9Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony) Dpw L08 LOg
C69.0Nowotwór złośliwy (spojówka) B98 LOg
C69.1Nowotwór złośliwy (rogówka) B98 LOg
C69.2Nowotwór złośliwy (siatkówka) B98 LOg P28
C69.3Nowotwór złośliwy (naczyniówka) B98 LOg
C69.4Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe) B98 LOg Mpw
C69.5Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe) B98 LOg
C69.6Nowotwór złośliwy (oczodół) B98 LOg P07 P28
C69.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka) B98 LOg
C69.9Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone) B98 LOg
C70.0Nowotwór złośliwy (opony mózgowe) A34 LOg P27
C70.1Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe) A87 LOg P27
C70.9Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone) A34 LOg P27
C71.0Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór) A34 Dpw Epw Jpw LOg P07 P27
C71.1Nowotwór złośliwy (płat czołowy) A34 LOg P27
C71.2Nowotwór złośliwy (płat skroniowy) A34 LOg P27
C71.3Nowotwór złośliwy (płat ciemienowy) A34 LOg P07 P27
C71.4Nowotwór złośliwy (płat potyliczny) A34 LOg P27
C71.5Nowotwór złośliwy (komory mózgowe) A34 Fpw LOg P07 P27
C71.6Nowotwór złośliwy (móżdżek) A34 Epw Jpw LOg P07 P27
C71.7Nowotwór złośliwy (pień mózgu) A34 LOg P07 P27
C71.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu) A34 Fpw LOg P07 P27
C71.9Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony) A34 Dpw Fpw LOg P07 P27
C72.0Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy) A87 LOg P27
C72.1Nowotwór złośliwy (ogon koński) A87 LOg P27
C72.2Nowotwór złośliwy (nerw węchowy) A34 LOg P07 P27
C72.3Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy) A34 LOg P07 P27
C72.4Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy) A34 LOg P07 P27
C72.5Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe) A34 LOg P07 P27
C72.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego) A34 LOg P27
C72.9Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone) A34 LOg P07 P27
C73Nowotwór złośliwy tarczycy K01 K55 K56 K58 K63 LOg P28
C74.0Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07
C74.1Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K64 LOg N31 P07
C74.9Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone) E9 Epw K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07 P28
C75.0Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy) K01 K55 K56 LOg
C75.1Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa) A34 E9 K55 K56 LOg
C75.2Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy) A34 LOg
C75.3Nowotwór złośliwy (szyszynka) A34 LOg
C75.4Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny) A34 E9 K01 K55 K56 LOg
C75.5Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) Dpw E77 E9 K01 K55 K56 LOg
C75.8Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone) E9 Fpw K01 K55 K56 LOg
C75.9Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony) K01 K55 K56 K58 LOg
C76.0Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja) C01 C56 Jpw LOg
C76.1Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa) D28 Jpw LOg N31 P07
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch) Epw F46 Fpw LOg N31 P07
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica) Fpw LOg M1 M29 Mpw N31
C76.4Nowotwór złośliwy (kończyna górna) H11 LOg
C76.5Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) Epw H11 Jpw LOg
C76.7Nowotwór złośliwy (inne niedokładnieokreślone umiejscowienie) LOg
C76.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnieokreślonych umiejscowień) LOg
C77.0Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi) C57 Fpw LOg
C77.1Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej) Epw LOg Mpw S04
C77.2Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej) Epw F46 Gpw LOg
C77.3Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy) Epw LOg S04
C77.4Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny) Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw S04
C77.5Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy) Dpw Epw F46 LOg Mpw
C77.8Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów) Epw LOg S04
C77.9Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone) Epw Gpw LOg Mpw S04
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc D28 Fpw Jpw LOg Mpw
C78.1Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia D28 LOg
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej D26 Epw Fpw Jpw LOg
C78.3Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych D28 LOg
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego F26 Fpw Jpw LOg
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy F32 F36 Fpw Gpw LOg Mpw
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej Dpw Epw F46 Fpw LOg
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Epw Fpw G18 Gpw LOg Mpw N31
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego F26 Fpw Jpw LOg Mpw
C79.0Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej Gpw L08 LOg Mpw
C79.1Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego Fpw Gpw L08 LOg Mpw
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry Dpw Fpw J33 J47 Jpw LOg
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych A34 Dpw Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw
C79.4Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego A34 Dpw Jpw LOg
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Dpw Epw Fpw Gpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg Mpw
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy E9 Fpw K58 LOg
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Dpw Fpw J03 J08 Jpw LOg M01 M1 Mpw
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Dpw Epw Fpw Gpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C81.0Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów) Epw LOg P28 S04
C81.1Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe) LOg P07 P28 S04
C81.2Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa) LOg P28 S04
C81.3Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów) LOg P28 S04
C81.7Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina) LOg P28 S04
C81.9Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona) LOg P07 P28 S04
C82.0Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy) LOg P28 S04
C82.1Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy) LOg P28 S04
C82.3Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy) LOg P28
C82.7Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego) LOg P28 S04
C82.9Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony) Fpw LOg P28 S04
C83.0Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany)) LOg P07 P28 S04
C83.1Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)) LOg P07 P28 S04
C83.2Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)) LOg P07 P28 S04
C83.4Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany)) LOg P28 S04
C83.5Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany)) LOg P07 P28 S01 S04
C83.6Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany)) LOg P07 P28 S04
C83.7Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta) Dpw LOg P07 P28 S01 S04
C83.8Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych) LOg P07 P28 S04
C83.9Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony) LOg P07 P28 S04
C84.0Ziarniniak grzybiasty J39 Jpw LOg P28
C84.1Choroba sezary'ego J39 Jpw LOg P28 S04
C84.2Chłoniak strefy t LOg P28 S04
C84.3Chłoniak limfoepitelioidalny LOg P28 S04
C84.4Obwodowy chłoniak z komórek t LOg P28 S04
C84.5Inne i nieokreślone chloniaki t LOg P28 S04
C85.0Mięsak limfatyczny LOg P07 P28 S04
C85.1Chłoniak z komórek B, nieokreślony Gpw Jpw LOg P07 P28 S04
C85.7Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego LOg P28 S04
C85.9Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony LOg P28 S04
C88.0Makroglobulinemia waldenströma Dpw Gpw Jpw LOg S04
C88.1Choroba łańcuchów ciężkich alfa LOg S04
C88.2Choroba łańcuchów ciężkich gamma LOg S04
C88.3Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego LOg S04
C88.7Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne Dpw LOg S04
C88.9Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone LOg S04
C90.0Szpiczak mnogi Fpw LOg S04
C90.1Białaczka plazmatycznokomórkowa LOg S04
C90.2Pozaszpikowa postać szpiczaka LOg S04
C91.0Ostra białaczka limfoblastyczna Dpw LOg P07 P28 S01 S04 Tpw
C91.1Przewlekła białaczka limfocytowa Fpw LOg Mpw S04
C91.2Podostra białaczka limfocytowa LOg S01 S04
C91.3Białaczka prolimfocytarna LOg S04
C91.4Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) Dpw Fpw LOg S04
C91.5Białaczka dorosłych z komórek t LOg S04
C91.7Inna białaczka limfatyczna LOg S04
C91.9Białaczka limfatyczna, nieokreślona Dpw Fpw LOg P07 S04
C92.0Ostra białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04 Tpw
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04
C92.2Podostra białaczka szpikowa Dpw LOg S01 S04
C92.3Mięsak szpikowy LOg P28 S01 S04
C92.4Ostra białaczka promielocytowa LOg S01 S04 Tpw
C92.5Ostra białaczka szpikowo-monocytowa LOg S01 S04 Tpw
C92.7Inna białaczka szpikowa LOg S01 S04
C92.9Białaczka szpikowa, nieokreślona Dpw LOg P07 S01 S04
C93.0Ostra białaczka monocytowa LOg S01 S04 Tpw
C93.1Przewlekła białaczka monocytowa LOg S01 S04
C93.2Podostra białaczka monocytowa LOg S01 S04
C93.7Inna białaczka monocytowa LOg S04
C93.9Białaczka monocytowa, nieokreślona LOg S01 S04
C94.0Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) LOg S01 S04 Tpw
C94.1Przewlekła czerwienica LOg S04
C94.2Ostra białaczka megakarioblastyczna LOg S01 S04
C94.3Białaczka z komórek tucznych LOg S04
C94.4Ostra szpikowica uogólniona LOg S01 S04
C94.5Ostre zwłóknienie szpiku LOg S04
C94.7Inna określona białaczka LOg S04
C95.0Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Epw LOg P07 S01 S04 Tpw
C95.1Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju LOg S04
C95.2Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju LOg S01 S04
C95.7Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju LOg S04
C95.9Białaczka, nieokreślona Fpw LOg P07 S04
C96.0Choroba letterera-siwego LOg P07 P28 S04
C96.1Histiocytoza złośliwa LOg P07 P28 S04
C96.2Guzy złośliwe z komórek tucznych LOg P28 S04
C96.3Prawdziwy chłoniak histiocytarny LOg P28 S04
C96.7Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych LOg P28 S04
C96.9Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone LOg S04
C97Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień Dpw LOg Mpw
D00.0Rak in situ (warga, jama ustna i gardło) C56 Jpw LOg
D00.1Rak in situ (przełyk) F07 Fpw LOg
D00.2Rak in situ (żołądek) F16 K57 K64 LOg
D01.0Rak in situ (okrężnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.1Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.2Rak in situ (odbytnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.3Rak in situ (odbyt i kanał odbytu) F96 LOg
D01.4Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita) F46 LOg
D01.5Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe) G28 LOg
D01.7Rak in situ (inne określone narządy trawienne) F46 LOg
D01.9Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone) F46 LOg
D02.0Rak in situ (krtań) C56 LOg
D02.1Rak in situ (tchawica) D28 LOg
D02.2Rak in situ (oskrzela i płuca) D28 K57 K64 LOg Mpw
D02.3Rak in situ (inne części układu oddechowego) D28 Jpw LOg
D02.4Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony) D28 LOg
D03.0Czerniak in situ wargi J39 LOg
D03.1Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka J39 LOg
D03.2Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego J39 LOg
D03.3Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy J33 J39 LOg
D03.4Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi J39 LOg
D03.5Czerniak in situ tułowia J33 J39 LOg
D03.6Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem J33 J39 LOg
D03.7Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem J33 J39 LOg
D03.8Czerniak in situ innych umiejscowień J33 J39 LOg
D03.9Czerniak in situ, nieokreślony J33 J39 LOg
D04.0Rak in situ (skóra wargi) J33 J49 LOg
D04.1Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka) J33 J49 LOg
D04.2Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) J33 J49 LOg
D04.3Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) J33 J49 LOg
D04.4Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi) J33 J49 LOg
D04.5Rak in situ (skóra tułowia:) J33 J49 LOg Mpw
D04.6Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem) J33 J49 LOg
D04.7Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem) J33 J49 Jpw LOg Mpw
D04.8Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu) J33 J49 LOg
D04.9Rak in situ (skóra, nieokreślona) J33 J49 LOg
D05.0Rak zrazikowy in situ J03 J08 LOg
D05.1Rak wewnątrzprzewodowy in situ J03 J08 LOg
D05.7Inny rak sutka in situ J03 J08 LOg
D05.9Rak in situ sutka, nieokreślony Dpw J03 J08 LOg
D06.0Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.1Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.7Rak in situ (inna część szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.9Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona) LOg M1 M18
D07.0Rak in situ (błona śluzowa macicy) LOg M1 M26
D07.1Rak in situ (srom) LOg M1 M18
D07.2Rak in situ (pochwa) LOg M1 M18
D07.3Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie) Epw LOg M18
D07.4Rak in situ (prącie) L69 LOg
D07.5Rak in situ (gruczoł krokowy) L31 L46 LOg
D07.6Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie) LOg
D09.0Rak in situ (pęcherz moczowy) Fpw L08 LOg
D09.1Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego) L08 LOg
D09.2Rak in situ (oko) B98 LOg
D09.3Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego) K01 K55 K58 K63 K64 LOg
D09.7Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień) Fpw LOg
D09.9Rak in situ (rak in situ, nieokreślony) LOg
D10.0Nowotwór niezłośliwy (warga) C57 LOg N31
D10.1Nowotwór niezłośliwy (język) C57 LOg N31
D10.2Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.4Nowotwór niezłośliwy (migdałek) C57 LOg N31
D10.5Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe) C57 LOg N31
D10.6Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła) C57 LOg N31
D10.7Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła) C56 LOg N31
D10.9Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone) C57 LOg N31
D11.0Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna) C57 LOg N31
D11.7Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe) C57 LOg N31
D11.9Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) C57 LOg N31
D12.0Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.1Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.2Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.3Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.4Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.5Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata) Dpw F32 F36 Gpw K57 LOg Mpw N31 P07
D12.6Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.7Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 LOg N31
D12.8Nowotwór niezłośliwy (odbytnica) F32 F36 K57 LOg N31
D12.9Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu) F96 LOg N31
D13.0Nowotwór niezłośliwy (przełyk) F07 LOg N31
D13.1Nowotwór niezłośliwy (żołądek) F16 K57 LOg N31
D13.2Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica) F16 K57 LOg N31
D13.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego) F26 Gpw K57 LOg N31
D13.4Nowotwór niezłośliwy (wątroba) G18 LOg N31
D13.5Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe) G28 LOg N31
D13.6Nowotwór niezłośliwy (trzustka) Fpw G38 K57 LOg N31
D13.7Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki) K57 K58 LOg N31
D13.9Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego) F46 LOg N31
D14.0Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe) C57 LOg N31
D14.1Nowotwór niezłośliwy (krtań) C57 LOg N31
D14.2Nowotwór niezłośliwy (tchawica) D28 LOg N31
D14.3Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca) D28 Dpw K57 LOg N31
D14.4Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone) D28 LOg N31
D15.0Nowotwór niezłośliwy (grasica) K57 LOg N31 S52
D15.1Nowotwór niezłośliwy (serce) E77 E79 LOg N31
D15.2Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie) D28 LOg N31
D15.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej) D28 LOg N31
D15.9Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej) D28 LOg N31
D16.0Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.1Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.2Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.3Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.4Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy) H89 LOg N31
D16.5Nowotwór niezłośliwy (żuchwa) H89 LOg N31
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) A87 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg N31
D16.7Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk) D28 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.8Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) A87 H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.9Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) H07 H11 H8 H81 H89 LOg
D17.0Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi LOg
D17.1Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia J49 LOg
D17.2Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn J49 LOg
D17.3Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień J49 LOg
D17.4Tłuszczak narządów klatki piersiowej D37 LOg
D17.5Tłuszczak narządów jamy brzusznej F46 LOg
D17.6Tłuszczak powrózka nasiennego LOg
D17.7Tłuszczak innych umiejscowień F46 LOg
D17.9Tłuszczak, nieokreślony J49 LOg
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
D19.0Międzybłoniak opłucnej D28 LOg
D19.1Międzybłoniak otrzewnej F46 LOg
D19.7Międzybłoniak innych umiejscowień F46 LOg
D19.9Międzybłoniak, nieokreślony F46 LOg
D20.0Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D20.1Nowotwór niezłośliwy (otrzewna) F46 LOg N31
D21.0Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi) C56 J33 LOg N31
D21.1Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.2Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.3Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Fpw H86 J33 LOg N31
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.6Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.9Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D22.0Znamiona melanocytowe wargi J49 LOg
D22.1Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka J49 LOg
D22.2Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego J49 LOg
D22.3Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy J49 LOg
D22.4Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi J49 LOg P07
D22.5Znamiona melanocytowe tułowia J49 LOg P07
D22.6Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem J49 LOg
D22.7Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem J49 LOg
D22.9Znamiona melanocytowe, nieokreślone J49 LOg P07
D23.0Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi) J33 J49 LOg
D23.1Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) J33 J49 LOg
D23.2Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) J33 J49 LOg
D23.3Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) J33 J49 LOg
D23.4Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) J33 J49 LOg P07
D23.5Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:) J33 J49 LOg P07
D23.6Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) J33 J49 LOg
D23.7Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) J33 J49 LOg
D23.9Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona) J33 J49 LOg P07
D24Nowotwór niezłośliwy sutka J03 J33 J49 LOg
D25.0Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy LOg M1 M26
D25.1Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy LOg M1 M26
D25.2Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy LOg M1 M26
D25.9Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony Dpw Gpw LOg M1 M26
D26.0Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy) LOg M1 M18
D26.1Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy) LOg M1 M26
D26.7Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy) LOg M1 M26
D26.9Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona) LOg M1 M26
D27Nowotwór niezłosliwy jajnika Fpw Gpw K57 LOg M1 M27 N31
D28.0Nowotwór niezłośliwy (srom) LOg M1 M18
D28.1Nowotwór niezłośliwy (pochwa) LOg M1 M18
D28.2Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła) LOg M1 M27
D28.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe) LOg M1 M30
D28.9Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg M1 M30 Mpw
D29.0Nowotwór niezłośliwy (prącie) L69 LOg
D29.1Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy) L31 L46 LOg
D29.2Nowotwór niezłośliwy (jądro) LOg
D29.3Nowotwór niezłośliwy (najądrze) LOg
D29.4Nowotwór niezłośliwy (moszna) LOg
D29.7Nowotwór niezłośliwy (inne męskie narządy płciowe) LOg
D29.9Nowotwór niezłośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg
D30.0Nowotwór niezłośliwy (nerka) L02 L08 L1 LOg
D30.1Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D30.2Nowotwór niezłośliwy (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D30.3Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy) L08 L1 LOg
D30.4Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa) L08 L1 LOg
D30.7Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe) L08 L1 LOg
D30.9Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone) L08 L1 LOg
D31.0Nowotwór niezłośliwy (spojówka) B98 LOg
D31.1Nowotwór niezłośliwy (rogówka) B98 LOg
D31.2Nowotwór niezłośliwy (siatkówka) B98 LOg
D31.3Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka) B98 LOg
D31.4Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe) B98 LOg
D31.5Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe) B98 LOg
D31.6Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony) A34 LOg
D31.9Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone) B98 LOg
D32.0Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe) A34 LOg
D32.1Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe) A87 LOg
D32.9Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone) A34 Dpw Epw Jpw LOg
D33.0Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe) A34 LOg P07
D33.1Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe) A34 LOg P07
D33.2Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony) A34 Jpw LOg P07
D33.3Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe) A34 LOg
D33.4Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy) A87 LOg
D33.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego) A34 LOg
D33.9Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony) A34 LOg
D34Niezłośliwy nowotwór tarczycy Fpw LOg
D35.0Nowotwór niezłośliwy (nadnercza) E9 Jpw K53 K58 LOg
D35.1Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce) E9 K53 K58 LOg
D35.2Nowotwór niezłośliwy (przysadka) A34 E9 K16 K53 LOg
D35.3Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy) A34 LOg
D35.4Nowotwór niezłośliwy (szyszynka) A34 LOg
D35.5Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny) A34 E9 K53 LOg
D35.6Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) A87 E9 K53 LOg
D35.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego) E9 K53 K58 LOg
D35.8Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego) E9 K53 K58 LOg
D35.9Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony) K53 K58 LOg
D36.0Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne) Fpw LOg S52
D36.1Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy) A34 LOg
D36.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie) A34 LOg N31
D36.9Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony) A34 LOg N31
D37.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło) C57 LOg
D37.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek) F16 K57 LOg
D37.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie) F26 K57 LOg
D37.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe) F86 K57 LOg
D37.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica) F32 F36 K57 LOg
D37.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica) F32 F36 K57 LOg
D37.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe) G28 LOg N31
D37.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne) F46 Gpw LOg
D37.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone) Epw F46 Gpw LOg
D38.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań) C57 LOg
D38.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca) D28 Dpw Epw LOg
D38.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna) D28 LOg
D38.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie) D28 LOg
D38.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica) D28 K57 LOg
D38.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego) D28 LOg
D38.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony) D28 Epw LOg
D39.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (macica) LOg
D39.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jajnik) LOg
D39.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (łożysko) LOg
D39.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne żeńskie narządy płciowe) LOg
D39.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg
D40.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy) L31 L46 LOg
D40.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jądro) LOg
D40.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne męskie narządy płciowe) LOg
D40.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (męskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg
D41.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka) L02 L08 L1 LOg
D41.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D41.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D41.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa) L02 L08 L1 LOg
D41.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy) L02 L08 L1 LOg Mpw
D41.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe) L02 L08 L1 LOg
D41.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone) L02 L08 L1 LOg
D42.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe) A34 LOg P27
D42.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe) A34 LOg P27
D42.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone) A34 LOg P27
D43.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe) A34 LOg P27
D43.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe) A34 LOg P27
D43.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony) A34 LOg P27
D43.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe) A34 LOg P27
D43.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy) A34 LOg P27
D43.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego) A34 LOg P27
D43.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone) A34 LOg P27
D44.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca) K58 LOg
D44.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza) K58 LOg
D44.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce) K58 LOg
D44.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka) A34 LOg P07
D44.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy) A34 Dpw Fpw LOg P07
D44.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka) A34 LOg
D44.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny) E77 LOg
D44.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) E77 LOg
D44.8Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego) K58 LOg
D44.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone) K58 LOg
D45Czerwienica prawdziwa Fpw Gpw LOg Mpw P19 S07
D46.0Oporna niedokrwistość bez syderoblastów LOg P19 Ppw S01 S07
D46.1Oporna niedokrwistość z syderoblastami LOg P19 Ppw S01 S07
D46.2Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów LOg P19 Ppw S01 S07
D46.3Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją LOg P19 Ppw S01 S07
D46.4Oporna niedokrwistość, nieokreślona LOg P19 S01 S07
D46.7Inne zespoły mielodysplastyczne LOg S01 S04
D46.9Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony LOg S01 S04
D47.0Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze LOg S04
D47.1Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku LOg P07 S04
D47.2Gammopatia monoklonalna LOg S07
D47.3Samoistna trombocytopenia (krwotoczna) LOg S07
D47.7Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych LOg S04
D47.9Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone Dpw LOg Mpw N31 P07 S04
D48.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kości i chrząstki stawowe) LOg
D48.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie) LOg Mpw N31
D48.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy) A34 LOg N31
D48.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D48.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna) F46 LOg N31
D48.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra) Epw J33 J49 LOg N31
D48.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek) J03 J08 Jpw LOg N31
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Epw Fpw Jpw LOg Mpw N31 P07
D48.9Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony LOg N31
D50.0Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi F2 LOg P19 Ppw S07
D50.1Dysfagia syderopeniczna Epw F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D50.8Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza F2 LOg P19 S07
D50.9Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza F2 LOg P19 S07
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Dpw Epw F2 Fpw Jpw LOg Ppw S07
D51.1Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spswodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem F2 LOg Ppw S07
D51.2Niedobór transkobalaminy II F2 LOg S07
D51.3Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy b12 zależne od diety F2 LOg S07
D51.8Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy b12 F2 LOg S07
D51.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 Epw F2 LOg S07
D52.0Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety F2 LOg S07
D52.1Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami F2 LOg Ppw S07
D52.8Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego F2 LOg S07
D52.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego Dpw F2 Fpw Jpw LOg S07
D53.0Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych F2 LOg Ppw S07
D53.1Inne niedokrwistości megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej F2 LOg S07
D53.2Niedokrwistość w przebiegu gnilca F2 LOg S07
D53.8Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych F2 Fpw LOg Ppw S07
D53.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych F2 Fpw LOg P19 S07
D55.0Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (g-6-pd) F2 LOg P19 Ppw S07
D55.1Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu F2 Gpw LOg P19 Ppw S07
D55.2Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych F2 LOg Ppw S07
D55.8Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych F2 LOg S07
D55.9Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych F2 LOg S07
D56.0Talasemia alfa F2 LOg P19 S07
D56.1Talasemia beta F2 LOg P19 S07
D56.2Talasemia delta-beta F2 LOg P19 S07
D56.3Cecha talasemii F2 LOg P19 S07
D56.4Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (hpph) F2 LOg P19 S07
D56.8Inne talasemie F2 LOg P19 S07
D56.9Nieokreślona talasemia F2 Jpw LOg P19 S07
D57.0Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem F2 LOg P19 S07 Tpw
D57.1Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu F2 LOg P19 S07
D57.2Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością F2 LOg Mpw P19 S07
D57.3Cecha sierpowatokrwinkowości F2 LOg P19 S07
D57.8Inne sierpowatokrwinkowości F2 LOg P19 S07
D58.0Sferocytoza dziedziczna F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D58.1Eliptocytoza dziedziczna F2 LOg S07
D58.2Inne hemoglobinopatie F2 LOg P19 S07
D58.8Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne F2 LOg S07
D58.9Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne F2 Fpw LOg P19 S07
D59.0Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D59.1Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne F2 Fpw H8s LOg P19 S07
D59.2Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D59.3Zespół hemolityczno-mocznicowy F2 LOg P19 S07
D59.4Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne F2 H8s Jpw LOg P19 S07
D59.5Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół marchiafavy-micheli'ego) F2 LOg S07
D59.6Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych F2 LOg S07
D59.8Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte F2 LOg S07
D59.9Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta F2 LOg S07
D60.0Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa F2 LOg P19 S07
D60.1Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa F2 LOg P19 S07
D60.8Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe F2 LOg P19 S07
D60.9Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa F2 LOg P19 S07
D61.0Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna F2 LOg P19 Ppw S07
D61.1Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D61.2Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi F2 LOg P19 S07
D61.3Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna F2 Fpw LOg P19 Ppw S01 S07
D61.8Inne określone niedokrwistości aplastyczne Dpw Epw F2 Fpw LOg P19 S07
D61.9Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna F2 LOg P19 S07
D62Ostra niedokrwistość pokrwotoczna F2 Fpw Jpw LOg S07
D64.0Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna F2 LOg P19 S07
D64.1Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób F2 LOg P19 S07
D64.2Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi F2 LOg P19 Ppw S07
D64.3Inne niedokrwistości syderoblastyczne Dpw F2 LOg P19 S07
D64.4Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna Dpw F2 LOg Mpw P19 S07
D64.8Inne określone niedokrwistości F2 LOg P19 S07
D64.9Nieokreślona niedokrwistość Epw F2 Fpw Gpw LOg S07
D65Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia) H8s LOg Mpw N06 N07 S07 Tpw
D66Dziedziczny niedobór czynnika viii F2 Fpw Jpw LOg P19 S07 Tpw
D67Dziedziczny niedobór czynnika ix Dpw F2 LOg P19 S07 Tpw
D68.0Choroba von Willebranda F2 LOg Mpw NPpw P19 S07
D68.1Dziedziczny niedobór czynnika XI Epw F2 LOg Mpw NPpw S07
D69.0Plamica alergiczna F2 J39 Jpw LOg Mpw N8 NPpw P20
D80.0Dziedziczna hipogammaglobulinemia LOg P06 S52
D80.1Nierodzinna hipogammaglobulinemia LOg P06 S52
D80.2Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (iga) LOg P06 S52
D80.3Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin g (igg) LOg P06 S52
D80.4Wybiórczy niedobór immunoglobulin m (igm) LOg P06 S52
D80.5Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin m (igm) LOg P06 S52
D80.6Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią LOg P06 S52
D80.7Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca LOg P06
D80.8Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał LOg P06 S52
D80.9Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał LOg P06 S52
D86.0Sarkoidoza płucna D55 LOg
D86.1Sarkoidoza węzłów chłonnych D55 LOg
D86.2Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych D55 LOg
D86.3Sarkoidoza skórna J39 LOg P06
D86.8Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa D55 LOg
D86.9Nieokreślona sarkoidoza D55 LOg
D89.1Krioglobulinemia LOg P06 S07
E00.0Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny K47 LOg P10
E00.1Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego K47 LOg P10
E00.2Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany K47 LOg P10
E00.9Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony K47 LOg P10
E01.0Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu K47 LOg Mpw NPpw
E01.1Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu K47 LOg Mpw NPpw
E01.2Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone K47 LOg Mpw NPpw
E01.8Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn K47 LOg
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu K47 LOg
E03.0Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym K47 LOg P10
E03.1Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola K47 LOg P10
E03.2Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji K47 LOg Mpw NPpw
E03.3Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji K47 LOg Mpw NPpw
E03.4Zanik tarczycy (nabyty) K47 LOg Mpw NPpw
E03.5Śpiączka w obrzęku śluzowatym K07 K47 LOg Mpw NPpw Tpw
E03.8Inne określone postacie niedoczynności tarczycy K47 LOg Mpw NPpw
E03.9Niedoczynność tarczycy, nieokreślona K47 LOg P10
E04.0Wole nietoksyczne, rozlane K46 K47 K48 K9 LOg
E04.1Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny K46 K47 LOg
E04.2Wole wieloguzkowe, nietoksyczne K46 K47 K48 LOg
E04.8Wole nietoksyczne, inne określone K47 LOg
E04.9Wole nietoksyczne, nieokreślone K47 LOg
E05.0Tyreotoksykoza z rozlanym wolem E9 K02 K46 K47 K48 K54 LOg Mpw NPpw
E05.1Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem E9 K46 K47 K54 LOg Mpw NPpw
E05.2Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym E9 K02 K46 K47 K48 K54 LOg Mpw NPpw
E05.3Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy E9 K46 K47 K54 LOg Mpw NPpw
E05.4Tyreotoksykoza wywołana sztucznie E9 Jpw K47 LOg Mpw NPpw
E05.5Przełom tarczycowy E9 K07 K47 LOg Mpw NPpw P10 Tpw
E05.8Inne tyreotoksykozy E9 K46 K47 K54 LOg
E05.9Tyreotoksykoza, nieokreślona Dpw Fpw Gpw Jpw K46 K47 K54 LOg P10
E06.0Zapalenie tarczycy ostre K47 LOg
E06.1Zapalenie tarczycy podostre K47 LOg
E06.2Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą K47 LOg
E06.3Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne K46 K47 K48 K54 LOg
E06.4Zapalenie tarczycy polekowe K46 K47 K48 LOg
E06.5Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne K47 LOg
E06.9Zapalenie tarczycy, nieokreślone K47 LOg
E07.0Nadmierne wydzielanie kalcytoniny K8 LOg
E07.1Wole związane z dyshormonozą K47 LOg
E07.8Inne, określone choroby tarczycy K47 LOg
E07.9Choroby tarczycy, nieokreślone K47 LOg
E10.0Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką) F2 K37 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24 Tpw
E10.1Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową) F2 K37 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.2Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi) G2 K54 L5 L84 LOg Mpw NPpw P24
E10.3Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi) B98 K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.4Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.5Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Epw H8 J34 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24 Qpw
E10.6Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami) F2 K38 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.7Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami) F2 K38 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.8Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami) F2 K38 K54 LOg Mpw NPpw P24
E10.9Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań) F2 K38 K54 LOg P24
E11.0Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką) F2 K37 K39 LOg Mpw NPpw P24 Tpw
E11.1Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową) F2 K37 K39 LOg Mpw NPpw P24
E11.2Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi) E9 G2 L84 LOg Mpw NPpw P24
E11.3Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg Mpw NPpw P24
E11.4Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N LOg Mpw NPpw P24
E11.5Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Epw H8 J34 K39 LOg Mpw NPpw P24 Qpw
E11.6Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami) F2 K38 K39 LOg Mpw NPpw P24
E11.7Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami) F2 K38 K39 LOg Mpw NPpw P24
E11.8Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami) F2 K38 LOg Mpw NPpw P24
E11.9Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań) F2 K38 LOg P24
E12.0Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką) F2 K37 K39 LOg P24 Tpw
E12.1Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową) F2 K37 K39 LOg P24
E12.2Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E12.3Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg P24
E12.4Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N LOg P24
E12.5Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) H8 J34 K39 LOg P24 Qpw
E12.6Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami) F2 K38 K39 LOg P24
E12.7Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami) F2 K38 K39 LOg P24
E12.8Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami) F2 K38 LOg P24
E12.9Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań) F2 K38 LOg P24
E13.0Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką) F2 K37 K39 LOg P24 Tpw
E13.1Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową) F2 K37 K39 LOg P24
E13.2Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E13.3Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg P24
E13.4Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N LOg P24
E13.5Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) H8 J34 K39 LOg P24 Qpw
E13.6Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami) F2 K38 K39 LOg P24
E13.7Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami) F2 K38 K39 LOg P24
E13.8Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami) F2 K38 LOg P24
E13.9Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań) F2 K38 LOg P24
E14.0Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką) F2 K37 K39 LOg P24 Tpw
E14.1Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową) Dpw F2 J34 K37 K39 LOg P24 Qpw
E14.2Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi) L84 LOg P24
E14.3Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi) B98 Gpw LOg P24
E14.4Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N Dpw J34 Jpw LOg P24 Qpw
E14.5Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) H8 J34 K39 LOg P24 Qpw
E14.6Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami) F2 K38 K39 LOg P24
E14.7Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami) Epw F2 J34 Jpw K38 K39 LOg P24 Qpw
E14.8Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami) Dpw F2 J34 Jpw K38 LOg Mpw P24 Qpw
E14.9Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań) F2 K38 LOg P24 Qpw
E15Śpiączka hipoglikemiczna, niecukrzycowa Gpw K57 LOg
E16.0Polekowa hipoglikemia bez śpiączki K59 LOg
E16.1Inne hipoglikemie K57 K59 LOg
E16.2Hipoglikemia, nieokreślona F2 K36 K57 LOg
E16.3Nadmierne wydzielanie glukagonu K57 LOg
E16.8Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki Gpw K59 LOg N31
E16.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone K53 K59 LOg N31
E20.0Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna K54 K59 LOg P10
E20.1Rzekoma niedoczynność przytarczyc K59 LOg P10
E20.8Niedoczynność przytarczyc, inna K07u K59 LOg P10
E20.9Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona K07u K59 LOg P10
E21.0Pierwotna nadczynność przytarczyc E9 K07u K53 K58 K8 LOg P10
E21.1Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana E9 K07u K53 K59 LOg P10
E21.2Nadczynność przytarczyc, inna E9 K07u K53 K58 LOg P10
E21.3Nadczynność przytarczyc, nieokreślona Fpw Gpw K07u K53 K58 LOg P10
E21.4Inne określone choroby przytarczyc K53 K58 LOg P10
E21.5Choroby przytarczyc, nieokreślone K53 K58 LOg P10
E22.0Akromegalia i gigantyzm przysadkowy E9 K16 K53 K8 LOg P10
E22.1Hiperprolaktynemia Fpw K16 K8 LOg P10
E22.2Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego Dpw Fpw K26 K53 K8 LOg P10
E22.8Inna postać nadczynności przysadki K16 K53 K8 LOg P10
E22.9Nadczynność przysadki, nieokreślona K16 K53 K8 LOg P10
E23.0Niedoczynność przysadki Fpw K07u K16 LOg P10
E23.1Niedoczynność przysadki jatrogenna K07u K16 LOg P10
E23.2Moczówka prosta K16 LOg P10
E23.3Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane K07u K16 K53 LOg P10
E23.6Inne choroby przysadki K16 K53 LOg P10
E24.0Choroba cushinga pochodzenia przysadkowego E9 K16 K53 K8 LOg P10
E24.1Zespół Nelsona K16 K53 LOg P10
E24.2Polekowy zespół cushinga K59 LOg P10
E24.3Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH E9 K53 K58 K8 LOg P10
E24.4Zespół pseudo-cushinga u alkoholików K59 LOg P10
E24.8Zespół cushinga, inny E9 K53 K59 K8 LOg P10
E24.9Zespół Cushinga, nieokreślony E9 Jpw K53 K59 K8 LOg P10
E25.0Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów K53 K59 LOg P10
E25.8Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne K53 K59 LOg P10
E25.9Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony K53 K59 LOg P10
E26.0Pierwotny hiperaldosteronizm E9 K53 K58 K8 LOg P10
E26.1Wtórny hiperaldosteronizm K53 K59 LOg P10
E26.8Inne zespoły z hiperaldosteronizmem E9 K53 K59 LOg P10
E26.9Hiperaldosteronizm, nieokreślony K53 K59 LOg P10
E27.0Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy E9 K53 K59 K8 LOg P10
E27.1Pierwotna niewydolność kory nadnerczy K54 K59 LOg P10
E27.2Przełom addisonoidalny K07 K59 LOg P10
E27.3Niedoczyność kory nadnerczy polekowa K59 LOg P10
E27.4Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy K59 LOg P10
E27.5Nadczynność rdzenia nadnerczy E9 K07u K53 K59 K8 LOg P10
E27.8Inne określone choroby nadnerczy K53 K59 K8 LOg Mpw P10
E27.9Choroby nadnerczy, nieokreślone Jpw K59 LOg P10
E28.0Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm] K53 K8 LOg M27 P10
E28.1Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm] K53 K8 LOg M27 P10
E28.2Zespół policystycznych jajników LOg M1 M27 P10
E28.3Pierwotna niewydolność jajników Fpw K54 LOg M27 P10
E28.8Inne zaburzenia czynności jajników K53 LOg M27 Mpw P10
E28.9Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone LOg M27 P10
E29.0Nadczynność jąder K53 LOg P10
E29.1Niedoczynność jąder K59 LOg P10
E29.8Inne zaburzenia czynności jąder K53 LOg P10
E29.9Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone K59 LOg P10
E30.0Opóźnione pokwitanie K59 LOg P10
E30.1Przedwczesne pokwitanie K53 K59 K8 LOg P10
E30.8Inne zaburzenia pokwitania K59 LOg P10
E30.9Zaburzenia pokwitania, nieokreślone K59 LOg P10
E31.0Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna K07u K54 K59 LOg P10
E31.1Wielogruczołowa nadczynność E9 K07u K59 K8 LOg P10
E31.8Inne zaburzenia wielogruczołowe K59 K8 LOg P10
E31.9Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone Fpw K59 K8 LOg P10
E32.0Utrzymujący się przerost grasicy LOg P10 S52
E32.1Ropień grasicy LOg P10 S52
E32.8Inne choroby grasicy LOg P10 S52
E32.9Choroby grasicy, nieokreślone LOg P10 S52
E34.0Zespół rakowiaka E9 Epw Fpw Gpw K07u K57 K58 LOg P10
E34.1Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego K07u K57 K59 LOg P10
E34.2Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane K07u K53 K55 K57 K59 LOg P10
E34.3Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana K59 LOg P10
E34.4Konstytucjonalny wysoki wzrost K59 LOg P10
E34.5Zespół oporności androgennej K59 LOg P10
E34.8Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze K53 K59 K8 LOg P10
E34.9Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone K59 K8 LOg P10
E40Kwashiorkor K27 LOg
E41Wyniszczenie z niedożywienia F2 Fpw K27 LOg Ppw
E42Kwashiorkor z wyniszczeniem F2 K27 LOg Ppw
E43Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone K27 LOg
E44.0Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane K27 LOg
E44.1Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne K27 LOg
E45Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego K27 LOg
E46Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone K27 LOg
E50.0Niedobor witaminy a z suchością spojówek K27 LOg
E50.1Niedobór witaminy a z plamkami bitota i suchością spojówek K27 LOg
E50.2Niedobór witaminy a z suchością rogówek K27 LOg
E50.3Niedobór witaminy a z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek K27 LOg
E50.4Niedobór witaminy a z keratomalacją K27 LOg
E50.5Niedobor witaminy a ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa) K27 LOg
E50.6Niedobór witaminy a z bliznami na skutek suchości rogówek K27 LOg
E50.7Inne cechy oczne niedoboru witaminy a K27 LOg
E50.8Inne objawy niedoboru witamaminy a K27 LOg
E50.9Niedobór witaminy A, nieokreślony K27 LOg
E51.1Beri-beri K27 LOg
E51.2Encefalopatia Wernickiego K27 LOg
E51.8Inne objawy niedoboru tiaminy K27 LOg
E51.9Niedobór tiaminy, nieokreślony K27 LOg
E52Niedobór niacyny [pellagra] K27 LOg
E53.0Niedobór ryboflawiny K27 LOg
E53.1Niedobór pirydoksyny K27 LOg
E53.8Niedobór innych określonych witamin z grupy b Fpw Jpw K27 LOg
E53.9Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony K27 LOg
E54Niedobór kwasu askorbinowego K27 LOg
E55.0Krzywica, czynna K27 LOg P12
E55.9Niedobór witaminy D, nieokreślony Gpw K27 LOg
E56.0Niedobór witaminy e K27 LOg
E56.1Niedobór witaminy k K27 LOg
E56.8Niedobory innych witamin K27 LOg
E56.9Niedobór witamin, nieokreślony K27 LOg
E58Niedobór pokarmowy wapnia K27 LOg
E59Niedobór pokarmowy selenu K27 LOg
E60Niedobór pokarmowy cynku K27 LOg
E61.0Niedobór miedzi K27 LOg
E61.1Niedobór żelaza K27 LOg
E61.2Niedobór magnezu K27 LOg
E61.3Niedobór manganu K27 LOg
E61.4Niedobór chromu K27 LOg
E61.5Niedobór molibdenu K27 LOg
E61.6Niedobór wanadu K27 LOg
E61.7Niedobór wielu elementów pokarmowych K27 LOg
E61.8Niedobór innych określonych elementów pokarmowych K27 LOg
E61.9Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślony K27 LOg
E63.0Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [efa] K27 LOg
E63.1Zaburzenie bilansu składników pokarmowych K27 LOg
E63.8Inne określone niedobory pokarmowe K27 LOg
E63.9Inne niedobory pokarmowe, nieokreślone K27 LOg
E64.0Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych LOg
E64.1Następstwa niedoboru witaminy a LOg
E64.2Następstwa niedoboru witaminy c LOg
E64.3Następstwa krzywicy LOg
E64.8Następstwa innych niedoborów pokarmowych LOg
E64.9Inne nieokreślone niedobory pokarmowe LOg
E70.0Klasyczna fenyloketonuria K28 LOg P12
E70.1Inne hyperfenyloalaninemie K28 LOg P12
E70.2Zaburzenia przemian tyrozyny K28 LOg
E70.3Bielactwo [albinizm] K28 LOg
E70.8Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych K28 LOg
E70.9Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone K28 LOg
E71.0Choroba syropu klonowego K28 LOg P11
E71.1Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych K28 LOg P11
E71.2Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreślone K28 LOg P11
E71.3Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych K28 LOg P11
E72.0Zaburzenia transportu aminokwasów K28 LOg P11
E72.1Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę K28 LOg
E72.2Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego K28 LOg P11
E72.3Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny K28 LOg P11
E72.4Zaburzenia metabolizmu ornityny K28 LOg P11
E72.5Zaburzenia przemian glicyny K28 LOg
E72.8Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów K28 LOg
E72.9Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone K28 LOg
E73.0Wrodzony niedobór laktazy K28 LOg P11
E73.1Wtórny niedobór laktazy K28 LOg P12
E73.8Inna nietolerancja laktozy K28 LOg P12
E73.9Nietolerancja laktozy, nieokreślona K28 LOg P12
E74.0Choroba spichrzeniowa glikogenu K28 LOg P11
E74.1Zaburzenia przemian fruktozy K28 LOg
E74.2Zaburzenia metabolizmu galaktozy K28 LOg
E74.3Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów K28 LOg P12
E74.4Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy K28 LOg
E74.8Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów K28 LOg
E74.9Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreślone K28 LOg
E75.0Gm2 gangliozydoza A35 LOg P11
E75.1Inne gangliozydozy A35 LOg
E75.2Inne sfingolipidozy A35 LOg P11
E75.3Sfingolipidoza, nieokreślona A35 LOg
E75.4Lipofuscynoza neuronalna A35 LOg P09
E75.5Inne zaburzenia spichrzania lipidów A35 LOg
E75.6Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone A35 LOg
E76.0Mukopolisacharydoza, typ i K28 LOg P11
E76.1Mukopolisacharydoza, typ ii K28 LOg P11
E76.2Inne mukopolisacharydozy K28 LOg P11
E76.3Mukopolisacharozy, nieokreślone K28 LOg P11
E76.8Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów K28 LOg P11
E76.9Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone K28 LOg P12
E77.0Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych K28 LOg P11
E77.1Zaburzenia degradacji glikoprotein K28 LOg P11
E77.8Inne zaburzenia przemiany glikoprotein K28 LOg P11
E77.9Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone K28 LOg P11
E78.0Czysta hypercholesterolemia K28 LOg
E78.1Czysta hyperglicerydemia K28 LOg
E78.2Hyperlipidemia mieszana Gpw K28 LOg
E78.3Hyperchylomikronemia K28 LOg
E78.4Inne hyperlipidemie K28 LOg
E78.5Niedobór lipoprotein K28 LOg
E78.8Inne zaburzenia przemian lipidów K28 LOg
E78.9Zaburzenia przemian lipidów, nieokreślone K28 LOg
E79.0Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych K26 LOg P11
E79.1Zespól lesch-nyhana K28 LOg P11
E79.8Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn K28 LOg P11
E79.9Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreślone K28 LOg P11
E80.0Porfiria erytropoetyczna dziedziczna K28 LOg
E80.1Porfiria skórna, późna J38 K28 LOg
E80.2Porfirie inne K28 LOg
E80.3Defekty katalazy i peroksydazy K28 LOg P12
E80.4Zespół Gilberta G18 LOg P12
E80.5Zespół Crigler-Najjara G18 LOg P11
E80.6Zaburzenia przemian bilirubiny, inne G18 LOg P11
E80.7Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone G18 LOg P12
E83.0Zaburzenia przemian miedzi K28 LOg P11
E83.1Zaburzenia przemiany żelaza K28 LOg
E83.2Zaburzenia przemian cynku K28 LOg
E83.3Zaburzenia przemian fosforu K28 LOg
E83.4Zaburzenia przemian magnezu K26 LOg
E83.5Zaburzenia przemian wapnia K26 LOg P11
E83.8Inne zaburzenia przemiany mineralnej K28 LOg
E83.9Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreślone Gpw K28 LOg
E84.0Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna] D21 LOg
E84.1Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna] D21 LOg N26
E84.8Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami D21 Jpw LOg
E84.9Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone D21 LOg
E85.0Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna: H8s K28 LOg P11
E85.1Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna H8s K28 LOg P12
E85.2Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona H8s K28 LOg P12
E85.3Wtórne amyloidozy narządowe H8s K28 LOg P12
E85.4Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych H8s K28 LOg P12
E85.8Inne amyloidozy H8s K28 LOg P12
E85.9Amyloidoza, nieokreślona H8s Jpw K28 LOg P12
E86Nadmierna utrata płynów K26 LOg P12
E87.0Hiperosmolarność i hiponatremia Gpw K26 LOg
E87.1Hipoosmolarność i hiponatremia K26 LOg
E87.2Kwasica K26 LOg P12
E87.3Alkaloza K26 LOg
E87.4Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej K26 LOg
E87.5Hiperkaliemia K26 LOg
E87.6Hipokaliemia K26 LOg
E87.7Nadmiar płynu LOg
E87.8Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej LOg
E88.0Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej K28 LOg P11
E88.1Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej K28 LOg
E88.2Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej K28 LOg
E88.8Inne określone zaburzenia metaboliczne K28 LOg P11
E88.9Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone K28 LOg P12
E89.0Niedoczynność tarczycy po zabiegach Jpw K47 LOg
E89.1Hipoinsulinemia po zabiegach K59 LOg
E89.2Niedoczynność przytarczyc po zabiegach K07u K59 LOg
E89.3Niedoczynność przysadki po zabiegach Jpw K07u K16 LOg
E89.4Niedoczynność jajników po zabiegach Jpw LOg M27
E89.5Niedoczynność jąder po zabiegach K59 LOg
E89.6Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach K59 LOg
E89.8Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne K59 LOg
E89.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone K59 LOg
G10Choroba huntingtona A35 Fpw LOg
G20Choroba parkinsona A03 A04 A35 Dpw Epw Fpw Jpw LOg Mpw
G30.0Choroba alzheimera o wczesnym początku A35 LOg
G30.1Choroba alzheimera o późnym początku A35 LOg
G30.8Otępienie typu alzheimerowskiego A35 LOg
G30.9Choroba Alzheimera, nieokreślona A35 Fpw Jpw LOg Mpw
G31.0Zanik mózgu ograniczony A35 LOg
G35Stwardnienie rozsiane A36 LOg
G40.0Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.1Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi A03 A66 Fpw H8s LOg Mpw P23
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe A03 A66 Fpw H8s Jpw LOg Mpw P23
G40.4Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.5Szczególne zespoły padaczkowe A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.6Napady "grand mal", nieokreślone, (z lub bez napadów "petit mal") A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.7"Petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal" A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G40.8Inne padaczki A03 A66 H8s LOg Mpw NPpw P23
G71.1Zaburzenia miotoniczne A30 A32 Dpw Fpw LOg P09
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki A87 LOg Mpw
H80.0Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa C57 LOg
H80.1Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa C57 LOg
H80.2Otoskleroza ślimakowa C57 LOg
H80.8Inna otoskleroza C57 LOg
H80.9Otoskleroza, nieokreślona LOg
H81.0Choroba meniere'a C57 Jpw LOg
H81.1Łagodne, napadowe zawroty głowy C57 LOg
H81.2Zapalenie neuronu przedsionkowego C57 LOg
H81.3Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego C57 LOg
H81.4Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego C56 LOg
H81.8Inne zaburzenia układu przedsionkowego C57 LOg
H81.9Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone LOg
H83.0Zapalenie błędnika C56 Fpw LOg
H83.1Przetoka błędnika C57 LOg
H83.2Zaburzenia czynności błędnika C57 LOg
H83.3Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas C57 LOg
H83.8Inne określone choroby ucha wewnętrznego C57 LOg
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone C57 Jpw LOg
I00Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca H87 LOg P05
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia Dpw E51 E79 E9 Epw Gpw Jpw LOg Mpw P21 Tpw
I60.0Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.1Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.2Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.3Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.4Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.5Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.6Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.7Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.8Inne krwotoki podpajęczynówkowe A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw LOg P09 Q33 Tpw
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy A48 A50 E9 LOg P09 Q33 Tpw
I61.1Krwotok mózgowy do półkul, korowy A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.2Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.3Krwotok mózgowy do pnia mózgu A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.4Krwotok mózgowy do móżdżku A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.5Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.6Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.8Inne krwotoki mózgowe A48 A50 LOg P09 Q33 Tpw
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Jpw LOg P09 Q33 Tpw
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) A48 A50 Dpw E9 Epw LOg Q33 Tpw
I62.1Nieurazowy krwotok nad oponą twardą A48 A50 LOg Q33 Tpw
I62.9Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony A48 A50 LOg Q33
I63.0Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych A48 A50 A51 H8s LOg Tpw
I63.1Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych A48 A50 A51 Epwdz H8s LOg Tpw
I63.2Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych A48 A50 H8s LOg Tpw
I63.3Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych A48 A50 A51 H8s LOg Tpw
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych A48 A50 A51 Dpw E9 Epw Epwdz H8s Jpw LOg Tpw
I63.5Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych A48 A50 H8s LOg Tpw
I63.6Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny A48 A50 H8s LOg
I63.8Inne zawały mózgu A48 A50 H8s LOg Tpw
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw H8s Jpw LOg Mpw Tpw
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Gpw H8s Jpw LOg Mpw P09
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej A45 E9 Epw LOg
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej A45 LOg
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej A45 E9 Epw Fpw Jpw LOg Mpw
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne A45 Dpw LOg
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych A45 E9 Epw LOg
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych A45 Jpw LOg
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu A45 LOg Q33
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu A45 LOg Q33
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu A45 LOg Q33
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku A45 LOg Q33
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne A45 LOg Q33
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych A45 LOg Q33
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych A45 E9 Epw Jpw LOg Q33
I67.0Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte A45 A48 LOg Q33
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty A45 E9 Epw LOg Q33
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych A87 LOg
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia A35 LOg
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa A58 E9 LOg Ppw
I67.5Choroba Moyamoya A87 Fpw LOg
I67.6Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego A45 Dpw LOg
I67.7Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej A45 A48 LOg
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych A87 LOg
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona A87 LOg
I70.8Miażdżyca innych tętnic LOg Q66
J10.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy D18 LOg P04 Tpw
J10.1Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy LOg P03 S57
J10.8Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy LOg N7 S57
J11.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem D18 LOg P04 Tpw
J11.1Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem LOg P03 S57
J11.8Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem LOg N7 S57
J63.2Beryloza (pylica berylowa) (berylliosis) D50 LOg
K50.0Choroba crohna jelita cienkiego F1N F57 LOg P11
K50.1Choroba crohna jelita grubego F1N F57 LOg P11
K50.8Inne postacie choroby crohna F1N F57 LOg
K50.9Choroba Crohna, nieokreślona Epw F1N F57 Jpw LOg P11
K51.0Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego F1N F57 LOg P11
K51.1Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego F1N F57 LOg P11
K51.2Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy F1N F57 LOg P11
K51.3Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy F1N F57 LOg P11
K51.4Rzekoma polipowatość jelita grubego F1N F57 LOg P11
K51.5Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy F1N F57 LOg P12
K51.8Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego F96 LOg P11
K51.9Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone F1N F57 LOg P11
K70.0Alkoholowe stłuszczenie wątroby Fpw G18 LOg
K70.1Alkoholowe zapalenie wątroby Fpw G18 Gpw LOg
K70.2Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby G18 LOg
K70.3Alkoholowa marskość wątroby Dpw F2 Fpw G18 Gpw Jpw LOg
K70.4Alkoholowa niewydolność wątroby G18 LOg
K71.0Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci G16 LOg P11
K71.1Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby G16 LOg P11
K71.2Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby G16 LOg P12
K71.3Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.4Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.5Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.6Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej G18 LOg P12
K71.7Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby G16 LOg P12
K71.8Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby G16 LOg P12
K71.9Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona G16 LOg P11
K74.6Inna i nieokreślona marskość wątroby F2 G18 Gpw LOg P11
K90.8Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe F46 LOg P12
L01.0Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy] J49 LOg P06
L01.1Zliszajowacenie innych zmian skórnych LOg P06
L12.0Pemfigoid pęcherzowy J38 LOg
L12.1Pemfigoid bliznowaciejący Dpw J38 LOg
L12.2Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci J38 LOg
L12.3Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka J38 LOg P20
L12.8Inny pemfigoid J38 LOg
L12.9Nieokreślony pemfigoid Fpw J38 Jpw LOg
L40.5Łuszczyca stawowa (m07.0-m07.3, m09.0) H87 LOg
L51.0Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.1Pęcherzowy rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.2Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella] J26B J30 J38 LOg P20
L51.8Inny rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.9Rumień wielopostaciowy, nieokreślony J39 LOg P20
L52Rumień guzowaty [erythema nodosum] H87 J39 Jpw LOg P20
M00.0Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe H8 H81 H88 LOg P05
M00.1Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe H8 H81 H88 LOg P05
M00.2Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe H8 H81 H88 LOg P05
M00.8Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe H8 H81 H88 LOg P05
M00.9Ropne zapalenia stawów, nieokreślone Dpw Fpw H8 H81 H88 LOg P05
M02.0Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych Fpw H87 LOg
M02.1Poczerwonkowe zapalenie stawów H87 LOg
M02.2Poszczepienne zapalenie stawów H87 LOg P20
M02.3Choroba Reitera H87 LOg
M02.8Inne reaktywne artropatie H87 LOg
M02.9Reaktywne artropatie, nieokreślone H87 LOg
M05.0Zespół Felty`ego Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M05.1Reumatoidalna choroba płuc (j99.0*) H90 H96 LOg
M05.2Reumatoidalne zapalenie naczyń H90 H96 LOg
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M05.8Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów H01 H05 H06 H07 H8 H87 LOg
M05.9Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone H01 H05 H06 H07 H8 H87 LOg
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M06.1Choroba Stilla u osoby dorosłej H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M06.2Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej H8 H87 LOg Mpw
M06.3Guzek reumatoidalny H8 H87 LOg
M06.4Zapalenie wielu stawów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M06.8Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów H01 H05 H87 LOg
M06.9Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone H87 LOg
M08.0Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.1Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.2Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.3Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.4Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.8Inne młodzieńcze zapalenia stawów H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.9Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone H87 LOg
M10.0Idiopatyczna dna moczanowa H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.1Dna indukowana ołowiem H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.2Dna indukowana lekami H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.3Dna spowodowana niewydolnością nerek H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.4Inne wtórne przyczyny dny H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.9Dna, nieokreślona Dpw Epw Fpw H8 H98 Jpw LOg Mpw
M11.0Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów H8 H98 LOg
M11.1Rodzinna chondrokalcynoza H8 H98 LOg
M11.2Inne chondrokalcynozy Epw H8 H98 LOg
M11.9Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów H8 H98 LOg
M12.0Przewlekła poreumatyczna artropatia [zespół jaccoud] H8 H87 LOg
M12.1Choroba Kaschin-Becka H8 H89 LOg
M12.2Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe H8 H87 LOg
M12.3Reumatyzm palindromiczny H8 H87 LOg
M12.4Nawracający wysięk w stawie H8 H87 LOg
M12.5Artropatia pourazowa H8 H89 LOg
M12.8Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H87 LOg
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.8Inne określone zapalenie stawu Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.9Nieokreślone zapalenie stawu H87 LOg
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów H8 H89 LOg
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią) H8 H89 LOg
M15.2Guzki Boucharda ( z artropatią) H8 H89 LOg
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów Epw H8 H89 LOg
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [osteoarthritis erosiva] Epw H8 H89 Jpw LOg
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe H8 H89 LOg
M15.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe H89 LOg
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.1Inne pierwotne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.5Inne pourazowe koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.7Inna wtórna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.9Nieokreślona koksartroza H02 H04 H05 H89 LOg
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.1Inne pierwotne gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.3Inne pourazowe gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.5Inna wtórna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.9Nieokreślona gonartroza H89 LOg
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H89 LOg
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów H01 H8 H89 LOg
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów H01 H8 H89 LOg
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów H01 H8 H89 LOg
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe H8 H89 LOg
M19.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe H89 LOg
M20.0Zniekształcenie palca (palców) H8 H89 LOg
M20.1Paluch koślawy [hallux valgus](nabyty) H8 H89 LOg
M20.2Paluch sztywny [hallux rigidus] H8 H89 LOg
M20.3Inne znieksztalcenia palucha (nabyte) H8 H89 LOg
M20.4Młotkowatość innych palców (nabyta) H8 H89 LOg
M20.5Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte) H8 H89 LOg
M20.6Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp H89 LOg
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.1Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.2Zniekształcenia zgięciowe H8 H89 H92 LOg
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa H8 H89 H92 LOg
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy H8 H89 H92 LOg
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta) H8 H89 H92 LOg
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn H8 H89 H92 LOg
M21.9Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn H89 LOg
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki H8 H89 LOg
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki H8 H89 LOg
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy H8 H89 LOg
M22.3Inne uszkodzenia rzepki H8 H89 LOg
M22.4Rozmiękanie chrząstki rzepki H8 LOg
M22.8Inne choroby rzepki H8 H89 LOg
M22.9Nieokreślone choroby rzepki H89 LOg
M23.0Łąkotka cystowata H8 H89 LOg
M23.1Łąkotka dyskowata (wrodzona) H8 H89 LOg
M23.2Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania H8 H89 LOg
M23.3Inne uszkodzenia łąkotki H8 H89 LOg
M23.4Wolne ciało w jamie stawu kolanowego H8 H89 LOg
M23.5Przewlekła niestabilność kolana H8 H89 LOg
M23.6Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana H8 H89 LOg
M23.8Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego H8 H89 LOg
M23.9Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego H89 LOg
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej H8 H89 LOg
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych H8 H89 LOg
M24.2Choroby więzadeł H8 H86 LOg
M24.3Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 LOg
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu H8 H89 LOg
M24.5Przykurcz stawu H8 H89 LOg
M24.6Zesztywnienie stawu H8 H87 LOg
M24.7Wgłębienie panewki H8 H89 LOg
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 LOg
M24.9Nieokreślone uszkodzenia stawu H89 LOg
M25.0Krwiak śródstawowy H8 H87 LOg
M25.1Przetoka stawu H8 H89 LOg
M25.2Staw cepowaty H8 H89 LOg
M25.3Inne niestabilności stawu H8 H89 LOg
M25.4Wysięk w stawie H8 H87 Jpw LOg
M25.5Ból stawu H8 LOg
M25.6Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej H8 LOg
M25.7Osteofit H8 LOg
M25.8Inne określone choroby stawów H8 H89 LOg
M25.9Nieokreślone choroby stawów LOg