Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista G18 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: G18
Grupa
JGP
Ograniczenia:
G17
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G18
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Gpw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G18
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: G18
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9G01G01
ogr. na procedurę kier.: G01
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: G18
ICD9G11G11
ogr. na procedurę kier.: G11
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: G18
ICD9G12G12
ogr. na procedurę kier.: G12
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: G18Kod Nazwa
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby b z wirusem delta G18 LOg
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby b bez wirusa delta G18 LOg
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby c G18 LOg
B18.8Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby G18 LOg
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone Fpw G18 LOg
C22.0Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.2Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)) F42 G18 LOg N31 P07 P28
C22.3Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.4Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31 P07
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Epw Fpw G18 Gpw LOg Mpw N31
D13.4Nowotwór niezłośliwy (wątroba) G18 LOg N31
E80.4Zespół Gilberta G18 LOg P12
E80.5Zespół Crigler-Najjara G18 LOg P11
E80.6Zaburzenia przemian bilirubiny, inne G18 LOg P11
E80.7Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone G18 LOg P12
I81Zakrzep żyły wrotnej Fpw G18 Gpw Tpw
I82.0Zespół Budda-Chiariego Epwdz G18
K70.0Alkoholowe stłuszczenie wątroby Fpw G18 LOg
K70.1Alkoholowe zapalenie wątroby Fpw G18 Gpw LOg
K70.2Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby G18 LOg
K70.3Alkoholowa marskość wątroby Dpw F2 Fpw G18 Gpw Jpw LOg
K70.4Alkoholowa niewydolność wątroby G18 LOg
K70.9Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona G18 Gpw
K71.3Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.4Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.5Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby G18 LOg P12
K71.6Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej G18 LOg P12
K72.1Przewlekła niewydolność wątroby G18 Ppw
K72.9Niewydolność wątroby, nieokreślona G18 Gpw
K73.0Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej G18 P11
K73.1Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej G18 P11
K73.2Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej G18 P11
K73.8Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej G18 P11
K73.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone G18 P11
K74.0Zwłóknienie wątroby G18
K74.1Stwardnienie wątroby G18
K74.2Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby G18
K74.3Pierwotna marskość żółciowa G18
K74.4Wtórna marskość żółciowa G18
K74.5Marskość żółciowa, nieokreślona G18 Gpw
K74.6Inna i nieokreślona marskość wątroby F2 G18 Gpw LOg P11
K75.2Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby G18 P12
K75.3Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej G18
K75.8Inne określone choroby zapalne wątroby G18
K75.9Choroba zakaźna wątroby, nieokreślona G18 Gpw P11
K76.0Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw G18
K76.1Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby G18
K76.4Plamica wątroby G18 Gpw Jpw
K76.5Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych Fpw G18 Mpw
K76.6Nadciśnienie wrotne G18 Jpw
K76.7Zespół wątrobowo-nerkowy G18 Gpw
K76.8Inne określone choroby wątroby G18
K76.9Choroba wątroby, nieokreślona G18 P12
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej G18 N08 N3 N31
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą G18 N08 N3 N31
Q44.6Torbielowatość wątroby G18 N08 N31 P16
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby G18 N31 P16
R16.0Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane G18 N8 P12
R16.1Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane G18 N8
R16.2Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane G18 P12
R93.2Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych G18