Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Ppw (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: Ppw
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10P28P26
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 7 (dni(dzień))
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P28
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Ppw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10P27P26
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 7 (dni(dzień))
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P27
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Ppw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (j17.1*) LOg N7 Ppw S57
B40.0Ostra drożdżyca płucna LOg Ppw S60
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna LOg Ppw S60
B40.2Drożdżyca płucna, nieokreślona LOg Ppw S60
B40.3Drożdżyca skórna LOg Ppw S60
B40.7Drożdżyca rozsiana LOg Ppw S60
B40.8Inne postacie drożdżycy LOg Ppw S60
B40.9Drożdżyca, nieokreślona LOg Ppw S60
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc LOg Ppw S60
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc LOg Ppw S60
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana LOg Ppw S60
B48.7Grzybice tzw. "oportunistyczne" LOg Ppw S60
D46.0Oporna niedokrwistość bez syderoblastów LOg P19 Ppw S01 S07
D46.1Oporna niedokrwistość z syderoblastami LOg P19 Ppw S01 S07
D46.2Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów LOg P19 Ppw S01 S07
D46.3Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją LOg P19 Ppw S01 S07
D50.0Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi F2 LOg P19 Ppw S07
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Dpw Epw F2 Fpw Jpw LOg Ppw S07
D51.1Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spswodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem F2 LOg Ppw S07
D52.1Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami F2 LOg Ppw S07
D53.0Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych F2 LOg Ppw S07
D53.3Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów Ppw
D53.8Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych F2 Fpw LOg Ppw S07
D55.0Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (g-6-pd) F2 LOg P19 Ppw S07
D55.1Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu F2 Gpw LOg P19 Ppw S07
D55.2Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych F2 LOg Ppw S07
D59.0Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D59.2Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D61.0Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna F2 LOg P19 Ppw S07
D61.1Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami F2 LOg P19 Ppw S07
D61.3Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna F2 Fpw LOg P19 Ppw S01 S07
D63.0Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (c00-d48+) F2 Ppw S07r
D64.2Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi F2 LOg P19 Ppw S07
D69.5Małopłytkowość wtórna F2 Fpw Gpw Mpw N8 NPpw Ppw S07
D70Agranulocytoza Epw Fpw Gpw P19 Ppw S07
E41Wyniszczenie z niedożywienia F2 Fpw K27 LOg Ppw
E42Kwashiorkor z wyniszczeniem F2 K27 LOg Ppw
G02.1Zapalenie opon mózgowych w grzybicach A57r Ppw Tpw
H62.2Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach C57r Ppw
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca E31 E33 E34 E79 E88 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca E79 E88 F2 Mpw NPpw Ppw
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek E79 L81 L84 Mpw NPpw P18 Ppw Q51
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek E79 Fpw L84 Mpw NPpw P18 Ppw
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca E79 E88 F2 Mpw NPpw Ppw
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek E79 E88 F2 L81 Mpw NPpw Ppw Q51
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek E79 E88 F2 L81 Mpw NPpw Ppw Q51
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona E79 E88 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe E79 E88 E9 F2 P21 Ppw
I15.1Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek E79 E88 F2 P21 Ppw
I15.2Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego E79 E88 F2 P21 Ppw
I27.0Pierwotne nadciśnienie płucne D53 Dpw E79 Epwdz Fpw H8s P21 Ppw
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I50.0Niewydolność serca zastoinowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw P21 Ppw
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw Ppw
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa A58 E9 LOg Ppw
J12.0Zapalenie płuc wywołane adenowirusem D18 Epwdz Ppw
J12.1Zapalenie płuc wywołane wirusem rs D18 Epwdz P04 Ppw
J12.2Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym D18 Epwdz Ppw
J13Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (stereptococcus pneumoniae) D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J14Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (haemophilus influenzae) D18 Dpw Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (klebsiella pneumonia) D18 Dpw Epw Epwdz Ppw Tpw
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez pseudomonas D18 Dpw Epwdz Fpw Ppw Tpw
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce D18 Dpw Epw Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.3Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy b D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce D18 Epw Epwdz Fpw P04 Ppw Tpw
J15.5Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli) D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.6Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie gram-ujemne D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.7Zapalenie płuc wywołane przez mycoplasma pneumoniae D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.8Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami D18 Epwdz Ppw Tpw
J16.0Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J17.2Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy D18r Epwdz Ppw Tpw
J17.3Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych D18r Epwdz Ppw Tpw
J17.8Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej D18r Epwdz Ppw Tpw
J20.0Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez mycoplasma pneumoniae D46 P04 Ppw
J69.0Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami D49 Fpw Gpw P04 Ppw Tpw
J96.0Ostra niewydolność oddechowa D52 Ppw
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa D52 Ppw
K72.0Ostra i podostra niewydolność wątroby G16 Ppw Tpw
K72.1Przewlekła niewydolność wątroby G18 Ppw
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) H88r H8r P20r Ppw
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek E9 Epw F2 H8s L81 L82 N07 Ppw Q51 Tpw
N17.1Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek F2 H8s L81 L82 N07 Ppw Q51 Tpw
N17.2Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej F2 H8s L81 L82 N07 Ppw Q51 Tpw
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek F2 H8s L4 L81 L83 N31 P18 Ppw Q51
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
R64Kacheksja F46 Fpw Ppw