Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N31 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: N31
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9N31N31
ogr. wieku: młodszych niż 1 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: N31
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N31
ICD9N32N32
ogr. wieku: młodszych niż 1 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: N32
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N31
ICD9N33N33
ogr. wieku: młodszych niż 1 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: N33
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N31
ICD9N34N34
ogr. wieku: młodszych niż 1 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: N34
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N31Kod Nazwa
C21.2Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna) F42 F96 LOg N31
C22.0Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.2Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)) F42 G18 LOg N31 P07 P28
C22.3Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.4Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby) F42 G18 LOg N31 P07
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31 P07
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31
C38.1Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie) D28 Dpw LOg N31
C38.2Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne) D28 LOg N31
C38.3Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona) D28 LOg N31
C41.4Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Fpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki) H07 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C48.0Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 Fpw LOg N31 P28
C48.1Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej) F46 LOg N31 P28
C48.2Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona) F46 LOg N31 P28
C48.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) F46 Fpw LOg Mpw N31 P28
C49.5Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy) H8 H81 H86 J33 LOg N31 P07 P28
C56Nowotwór złośliwy jajnika Fpw Gpw K55 K57 K64 LOg M1 M11 M12 M29 Mpw N31 P28
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C74.0Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07
C74.1Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K64 LOg N31 P07
C74.9Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone) E9 Epw K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07 P28
C76.1Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa) D28 Jpw LOg N31 P07
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch) Epw F46 Fpw LOg N31 P07
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica) Fpw LOg M1 M29 Mpw N31
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Epw Fpw G18 Gpw LOg Mpw N31
D10.0Nowotwór niezłośliwy (warga) C57 LOg N31
D10.1Nowotwór niezłośliwy (język) C57 LOg N31
D10.2Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.4Nowotwór niezłośliwy (migdałek) C57 LOg N31
D10.5Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe) C57 LOg N31
D10.6Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła) C57 LOg N31
D10.7Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła) C56 LOg N31
D10.9Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone) C57 LOg N31
D11.0Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna) C57 LOg N31
D11.7Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe) C57 LOg N31
D11.9Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) C57 LOg N31
D12.0Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.1Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.2Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.3Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.4Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.5Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata) Dpw F32 F36 Gpw K57 LOg Mpw N31 P07
D12.6Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.7Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 LOg N31
D12.8Nowotwór niezłośliwy (odbytnica) F32 F36 K57 LOg N31
D12.9Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu) F96 LOg N31
D13.0Nowotwór niezłośliwy (przełyk) F07 LOg N31
D13.1Nowotwór niezłośliwy (żołądek) F16 K57 LOg N31
D13.2Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica) F16 K57 LOg N31
D13.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego) F26 Gpw K57 LOg N31
D13.4Nowotwór niezłośliwy (wątroba) G18 LOg N31
D13.5Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe) G28 LOg N31
D13.6Nowotwór niezłośliwy (trzustka) Fpw G38 K57 LOg N31
D13.7Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki) K57 K58 LOg N31
D13.9Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego) F46 LOg N31
D14.0Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe) C57 LOg N31
D14.1Nowotwór niezłośliwy (krtań) C57 LOg N31
D14.2Nowotwór niezłośliwy (tchawica) D28 LOg N31
D14.3Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca) D28 Dpw K57 LOg N31
D14.4Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone) D28 LOg N31
D15.0Nowotwór niezłośliwy (grasica) K57 LOg N31 S52
D15.1Nowotwór niezłośliwy (serce) E77 E79 LOg N31
D15.2Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie) D28 LOg N31
D15.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej) D28 LOg N31
D15.9Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej) D28 LOg N31
D16.0Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.1Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.2Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.3Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.4Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy) H89 LOg N31
D16.5Nowotwór niezłośliwy (żuchwa) H89 LOg N31
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) A87 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg N31
D16.7Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk) D28 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.8Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) A87 H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
D20.0Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D20.1Nowotwór niezłośliwy (otrzewna) F46 LOg N31
D21.0Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi) C56 J33 LOg N31
D21.1Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.2Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.3Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Fpw H86 J33 LOg N31
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.6Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.9Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D27Nowotwór niezłosliwy jajnika Fpw Gpw K57 LOg M1 M27 N31
D36.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie) A34 LOg N31
D36.9Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony) A34 LOg N31
D37.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe) G28 LOg N31
D47.9Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone Dpw LOg Mpw N31 P07 S04
D48.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie) LOg Mpw N31
D48.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy) A34 LOg N31
D48.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D48.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna) F46 LOg N31
D48.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra) Epw J33 J49 LOg N31
D48.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek) J03 J08 Jpw LOg N31
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Epw Fpw Jpw LOg Mpw N31 P07
D48.9Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony LOg N31
D69.8Inne określone skazy krwotoczne F2 Mpw N31 N8 NPpw S07
D69.9Skazy krwotoczne, nieokreślone F2 N31 N8 S07
D82.0Zespół wiskotta-aldricha F2 N31 N8 P06 S52
E16.8Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki Gpw K59 LOg N31
E16.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone K53 K59 LOg N31
G91.0Wodogłowie komunikujące A87 Fpw N31 N8 P09
G91.1Wodogłowie z niedrożności A87 N31 N8 P09
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół hakima] A87 N31 N8 P09
G91.3Wodogłowie pourazowe, nieokreślone A87 N31 N8 P09
G91.8Inne wodogłowie A87 N31 N8 P09
G91.9Wodogłowie, nieokreślone A87 Fpw N31 N8 P09
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) E9 Epw N31 Q66
J98.6Choroby przepony D37 Epw Epwdz Fpw N26 N31
K20Zapalenie przełyku F07 N31 P12
K21.0Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku F07 N31 P12
K21.9Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku F07 Gpw N31 P12
K22.6Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem F1N F66 N31 P12 Tpw
K22.8Inne określone choroby przełyku F07 N31 N7 P12
K25.1Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem) F16 N31 Tpw
K35.0Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej F82 F86 Fpw N26 N31 P06 Tpw
K35.1Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej Dpw F82 F86 Fpw Mpw N26 N31 P12
K40.0Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli N31 N7 P11
K40.1Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą N26 N31
K40.2Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli N31 N7 P12
K40.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli Fpw N31 N7 P11
K40.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą Fpw N26 N31
K40.9Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli N31 N7 P12
K42.9Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli Jpw N31 N7 P12
K56.1Wgłobienie F46 Mpw N26 N31 P11
K56.2Skręt jelita F46 N26 N31 P11 Tpw
K56.4Inne postacie zatkania jelita F46 Fpw Mpw N26 N31 P12
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością Epw F46 Fpw Gpw Mpw N26 N31 P11
K59.8Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit F46 N31 P12
K59.9Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone F32 N31 P12
K60.0Ostra szczelina odbytu N31 P12
K60.1Przewlekła szczelina odbytu N31 P12
K60.2Szczelina odbytu, nieokreślona N31 P12
K61.0Ropień odbytu F96 N31 P12
K61.1Ropień odbytniczy F32 F96 N31 P12
K61.2Ropień odbytniczo-odbytowy F96 N31 P12
K61.3Ropień kulszowo-odbytniczy F96 N31 P12
K61.4Ropień wewnątrzzwieraczowy F96 Fpw Mpw N31 P12
K62.2Wypadnięcie odbytu N31 P12
K62.3Wypadnięcie odbytnicy F32 Mpw N31 P12
K62.4Zwężenie odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.5Krwawnienie z odbytu i odbytnicy Gpw Mpw N31 P12
K62.6Wrzód odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.8Inne określone choroby odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.9Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone F32 N31 P12
K63.1Przedziurawienie jelita (nieurazowe) F46 N26 N31 P11 Tpw
K75.0Ropień wątroby Dpw Fpw G16 Gpw N31 Tpw
K82.2Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego G26 Gpw N31 Tpw
K83.0Zapalenie dróg żółciowych Epw G26 Gpw N31 P11
K83.1Niedrożność przewodów żółciowych Fpw G26 Gpw N31
K83.2Przedziurawienie przewodów żółciowych G26 N31 Tpw
K83.5Torbiel żółciowa G26 N31
K83.8Inne określone choroby przewodów żółciowych G26 Gpw N31
K83.9Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona G26 Gpw N31
K92.2Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony F1N F66 Fpw N31 P12
N17.9Ostra niewydolność nerek, nieokreślona F2 Fpw H8s Jpw L81 L82 Mpw N07 N31 P18 Q51
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek F2 H8s L4 L81 L83 N31 P18 Ppw Q51
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu L84 N26 N31
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej L69 N26 N31
N43.3Wodniak jądra, nieokreślony L69 N31 P17
N44Skręt jądra L69 N31 P17
N45.9Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia L69 N31 P17
N47Nadmiar napletka, stulejka i załupek L69 N31 P17
N48.1Zapalenie żołędzi prącia i napletka L69 N31 P17
N48.2Inne choroby zapalne prącia L69 N31 P17
N83.0Pęcherzykowa torbiel jajnika M1 N31
N83.1Torbiel ciałka żółtego M1 N31
N83.2Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe M1 N31
N83.3Nabyty zanik jajnika i jajowodu M1 N31
N83.4Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu M1 N31
N83.5Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu M1 M27 N31
P07.0Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała N21 N26 N31 N7
P07.1Inna niska urodzeniowa masa ciała N26 N31 N7
P07.2Skrajne wcześniactwo N21 N26 N31 N7
P07.3Inne przypadki wcześniactwa N26 N31 N7
P10.8Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym N31 N7
P10.9Nieokreślone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym N31 N7
P12.8Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy N26 N31 N8
P12.9Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony N26 N31 N8
P13.1Inne urazy porodowe czaszki N26 N31 N8
P14.0Porażenie erba spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.1Porażenie klumpkego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P15.0Uraz porodowy wątroby N26 N31 N8
P15.1Uraz porodowy śledziony N26 N31 N8
P25.1Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N31 N7
P25.2Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N31 N7
P52.0Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka N31 N7
P52.1Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka N31 N7
P52.2Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka N31 N7
P52.3Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka N31 N7
P52.4Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka N31 N7
P52.5Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka N31 N7
P52.6Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka N31 N7
P52.8Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka N31 N7
P52.9Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony N31 N7
P53Choroba krwotoczna u płodu i noworodka N31 N7
P54.4Krwotok do nadnerczy u noworodka N31 N7
P59.1Zespół zagęszczonej żółci N26 N31 N7
P74.9Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone N31 N8
P76.0Zespół czopa smółkowego N31 N8
P76.2Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem N31 N7 N8
P76.8Inna określona niedrożność jelit noworodka N26 N31 N7
P76.9Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona N26 N31 N7
P77Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka N26 N31 N7
P78.0Okołoporodowa perforacja jelit N26 N31 N7
P78.1Inne zapalenie otrzewnej noworodka N26 N31 N7
P78.8Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka N31 N8
Q00.0Bezmózgowie A87 N08 N3 N31
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa A87 N08 N3 N31
Q00.2Rozszczep potylicy A87 N08 N3 N31
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona A87 N08 N3 N31 P16
Q02Małogłowie A87 N08 N3 N31 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego A87 N08 N3 N31 P16
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek A87 N08 N3 N31 P16
Q04.4Septo-optic dysplasia N08 N3 N31 P16
Q04.5Mózg olbrzymi A87 N08 N3 N31 P16
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony N08 N3 N31 P16
Q06.0Brak rdzenia A87 N08 N3 N31
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego A87 N08 N3 N31
Q06.2Rozdwojenie rdzenia N08 N3 N31
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego N08 N3 N31
Q06.4Wodordzenie A87 N08 N3 N31
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego A87 Fpw N08 N3 N31
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego A87 N08 N3 N31
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej C28 C57 N26 N31 P16
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa C28 C57 N31 P16
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej C28 C29 C57 N31 P16
Q18.8Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi J49 N31
Q18.9Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona J49 N31 P16
Q20.0Wspólny pień tętniczy E76 N08 N3 N31 N7
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze E76 N08 N3 N31 N7
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca E76 N08 N3 N31 N7
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych E76 N08 N3 N31 N7
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca E76 N08 N3 N31 N7
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.5Choroba Ebsteina E76 N08 N3 N31 N7
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty E76 E9 N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q24.0Prawostronne położenie serca E76 N31 N7
Q24.1Serce lewostronne E76 N31 N7
Q24.2Serce trójprzedsionkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q24.6Wrodzony blok serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q25.0Drożny przewód tętniczy E76 E9 Epw N21 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.2Zarośnięcie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.3Zwężenie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.6Zwężenie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic A45 Epw N08 N3 N31 P21 Q33
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona N08 N3 N31 P21 Q66
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej E76 N08 N3 N31 N7
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna E76 N08 N3 N31 N7
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone E76 N08 N3 N31 N7
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej G18 N08 N3 N31
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą G18 N08 N3 N31
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej N08 N3 N31 P16 Q66
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona Fpw N08 N3 N31 P21 Q66
Q28.0Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.2Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.3Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.8Inne określone wady rozwojowe układu krążenia A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy C28 C29 C57 N31 P16
Q31.1Wrodzone zwężenie podgłośniowe C56 N31 P16
Q31.2Niedorozwój krtani C56 N31 P16
Q31.3Worek powietrzny krtani (laryngocoele) C56 N31 P16
Q31.4Wrodzony świst krtaniowy C56 N31 P16
Q31.8Inne wrodzone wady rozwojowe krtani C57 N31 P16
Q31.9Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona N31 P16
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy C56 N31 P16
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy C56 N31 P16
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli C56 N31 P16
Q32.3Wrodzone zwężenie oskrzela C56 N31 P16
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli C56 Epw Fpw N31 P16
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q33.2Oddzielenie się (szczelina) płuca D37 N31 P16
Q33.3Niewytworzenie płuca D37 D56 N31 P16
Q33.5Tkanka ektopiczna w płucach D37 N31 P16
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc D37 D56 N31 P16
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona D37 D56 N31 P16
Q34.0Wada opłucnej D37 N31 P16
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia D37 N08 N31 P16
Q34.8Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego D37 N31 P16
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.9Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny C27 C28 C29 N31 P16
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy C29 C57 N08 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej C26 C29 C57 N31 P16
Q38.1Przyrośnięcie języka C29 C57 N31 P16
Q38.2Język olbrzymi C27 C57 N31 P16
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka C29 C57 N31 P16
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych C27 C56 N31 P16
Q38.5Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej C57 N31 P16
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej C29 C57 N31 P16
Q38.7Kieszonka gardzieli C27 C29 C56 N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.6Uchyłek przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku F07 N08 N26 N31 N7
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika F16 N26 N31 N7 P12
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony F07 N08 N26 N31 P16
Q40.2Inne określone wady rozwojowe żołądka F16 N26 N31
Q40.9Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona F16 N31 P16
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 P16
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego N26 N31 N7 P16
Q42.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej N26 N31 P16
Q43.0Uchyłek Meckela F26 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego F32 N26 N31 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q43.4Zdwojenie jelita F26 N26 N31 N7 P16
Q43.5Odbyt przemieszczony N26 N31 N7 P16
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) M1 N26 N31 N7 P16
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit F26 N26 N31 P16
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona F26 N26 N31 P16
Q44.1Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego G26 N31 P16
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 N7 P16
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego G26 N26 N31 P16
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.6Torbielowatość wątroby G18 N08 N31 P16
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby G18 N31 P16
Q45.1Trzustka pierścieniowata G38 N26 N31 N7
Q45.2Wrodzona torbiel trzustki G38 N31 N7
Q45.8Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego F46 N26 N31
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślona F46 Fpw N26 N31
Q51.5Niewytworzenie i zanik szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.6Zarodkowa torbiel szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona M1 M30 N31 P16
Q52.0Wrodzony brak pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.1Zdwojenie pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa M1 M30 N31 P16
Q52.3Zarośnięcie błony dziewiczej M1 N31 P16
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.5Zrośnięcie warg sromowych M1 N31 P16
Q52.6Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki M1 N31 P16
Q52.7Inne wrodzone wady rozwojowe sromu M1 N31 P16
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich M1 M30 N31 P16
Q52.9Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona M30 N31 P16
Q53.0Jądro przemieszczone N31 P16
Q53.1Niezstąpienie jąder, jednostronne N31 N7 P16
Q53.2Niezstąpienie jąder, obustronne N31 N7 P16
Q53.9Niezstąpienie jąder, nieokreślone N31 P16
Q54.0Spodziectwo żołędne L69 N31 P16
Q54.1Spodziectwo prąciowe L69 N26 N31 P16
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe L69 N26 N31 P16
Q54.3Spodziectwo kroczowe L69 N26 N31 P16
Q54.4Wrodzona strunowatość prącia L69 N31 P16
Q54.8Spodziectwo, inne L69 N31 P16
Q54.9Spodziectwo, nieokreślone L69 N31 P16
Q55.0Brak lub aplazja jądra L69 N31 N7 P16
Q55.1Niedorozwój jąder i moszny L69 N31 P16
Q55.2Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny L69 N31 P16
Q55.3Zarośnięcie nasieniowodu N31 P16
Q55.4Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego N31 P16
Q55.5Wrodzony brak lub aplazja prącia L69 N31 P16
Q55.6Inne wrodzone wady rozwojowe prącia L69 N31 P16
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Jpw L69 N31 P16
Q55.9Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nieokreślona L69 N31 P16
Q56.0Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 N31
Q56.1Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 N31
Q56.2Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 M1 N31
Q56.3Obojniactwo rzekome, nieokreślone L69 M1 N31
Q56.4Płeć niezdeterminowana, nieokreślona L69 N31
Q61.6Rdzeniowa torbielowatość nerek E9 L02 L1 N31 N7
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu L1 L29 N08 N3 N31
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona L02 L1 L84 N31 P16
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego L29 N08 N3 N31 P16
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona L29 N08 N3 N31 P16
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q65.6Staw biodrowy niestabilny H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.5Wrodzona stopa płaska H8 H89 H92 N31 P16
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.7Stopa wydrążona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q67.0Asymetria twarzy N31 P16
Q67.1Twarz zaciśnięta (compression facies) H8 H89 N31 P16
Q67.2Długogłowie (dolichocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.3Skośnogłowie (plagiocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.4Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk H8 H89 N31 P16
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa A87 N08 N31 P16
Q67.6Klatka piersiowa szewska H8 H89 N31 P16
Q67.7Klatka piersiowa kurza H8 H89 N31 P16
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego H8 H89 H92 N31 P16
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki H8 H89 H92 N31 P16
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe H8 H89 H92 N31 P16
Q69.0Dodatkowy(e) palec(ce) rąk H8 H89 N31 P16
Q69.1Dodatkowy(e) kciuk(i) H8 H89 N31 P16
Q69.2Dodatkowy(e) palec(ce) stóp H8 H89 N31 P16
Q69.9Palce dodatkowe, nieokreślone H8 H89 N31 P16
Q70.0Palce rąk splecione H8 H89 N31 P16
Q70.1Palce rąk zrośnięte H8 H89 N31 P16
Q70.2Palce stóp splecione H8 H89 N31 P16
Q70.3Zrost palców stóp H8 H89 N31 P16
Q70.4Palce dodatkowe ze zrostem palców H8 H89 N31 P16
Q70.9Zrost palców, nieokreślony N31 P16
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią H8 H89 H92 N31 P16
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni H8 H89 H92 N31 P16
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara H8 H89 H92 N31 P16
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych H8 H89 H92 N31 P16
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą H8 H89 H92 N31 P16
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.7Rozszczep stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q73.0Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.1Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.8Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego H8 H89 H92 N31 P16
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa H8 H89 H92 N31 P16
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) H8 H89 H92 N31 P16
Q75.0Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych A87 N31 P16
Q75.1Dyzostoza czaszkowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.2Szerokie rozstawienie oczodołów A87 N31 P16
Q75.3Wielkogłowie A87 N31 P16
Q75.4Dyzostoza żuchwowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.5Dyzostoza oczno-żuchwowa A87 N31 P16
Q75.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy A87 N31 P16
Q75.9Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona A87 N31 P16
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa N08 N3 N31 P16
Q76.1Zespół Klippel-Feila A87 N31 P16
Q76.2Wrodzony kręgozmyk N31 P16
Q76.3Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości A87 N31 P16
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym Fpw Jpw N31 P16
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) H8 H89 N31 P16
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature) K59 N31 P16
Q77.2Zespół krótkiego żebra H89 N31 P16
Q77.3Chondrodysplazja punktowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.4Achondroplazja H8 H89 H92 N31 P16
Q77.5Diastrophic dysplasia H8 H89 H92 N31 P16
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna H8 H89 H92 N31 P16
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q78.0Kostnienie niedoskonałe H8 H89 H92 N31 P16
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) H8 H89 H92 N31 P16
Q78.2Marmurowatość kości H8 H89 H92 N31 P16
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich H8 H89 H92 N31 P16
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona H89 H92 N31 P16
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone H8 H89 H92 N31 P16
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje Fpw H8 H89 H92 N31 P16
Q78.9Osteochondrodysplazja, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony D37 N08 N3 N31 P16
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) N08 N3 N31 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa H86 N08 N3 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące J33 J39 N31 P16
Q82.8Inne określone wady rozwojowe skóry J49 N31 P16
Q83.0Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.1Gruczoł sutkowy dodatkowy J07 N31 P16
Q83.2Brak brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.3Dodatkowa brodawka sutkowa J07 N31 P16
Q83.8Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego J07 N31 P16
Q83.9Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona J07 N31 P16
Q84.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała J49 N31 P16
Q84.9Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona J49 N31 P16
Q85.1Stwardnienie guzowate A35 N31 P16
Q85.8Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej A87 N31 P16
Q85.9Fakomatoza, nieokreślona A87 N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn Jpw N31 N8 P16
Q87.4Zespół marfana N08 N31 P16
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi H8 H89 H92 N31 P16
Q87.8Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej N31 P16
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy K59 N08 N31 P16
Q89.2Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych K59 N31 P16
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki) N08 N31 N7
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej N31 N8 P16
Q90.9Zespół Downa, nieokreślony LOg N08 N31 P16
Q91.3Zespół Edwardsa, nieokreślony N08 N31 P16
Q91.7Zespół Pataua, nieokreślony N08 N31 P16
R18Wodobrzusze Epw F46 N31 P12
R75Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem hiv N04 N05 N06 N07 N3 N31
S02.0Złamanie kości sklepienia czaszki A02 A1N A3N A76 N31 P25 T07
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego A31 A3N Epw H56 Hpw N26 N31 T07
S14.3Uraz splotu ramiennego H56 Hpw N26 N31 T07 T7
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi Epw H56 N26 N31 T07
S36.1Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego F42 G16 N31 T07 T3