Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C57 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: C57
Grupa
JGP
Ograniczenia:
C57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: C57
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
A36.1Błonica nosowo-gardłowa C57 LOg
A36.2Błonica krtani C57 LOg
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła C57 LOg
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej C57 LOg
A69.1Inne zakażenia vincenta C57 LOg
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (h67.1*) C57 LOg
C02.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka) C57 LOg
C08.9Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) C57 LOg P28
C11.9Nowotwór złośliwy (część nosowa gradła, nieokreślona) C01 C57 LOg P28
C13.2Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła) C01 C57 LOg
C31.2Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa) C57 LOg
C37Nowotwór złośliwy grasicy C57 K57 K64 LOg
C77.0Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi) C57 Fpw LOg
D10.0Nowotwór niezłośliwy (warga) C57 LOg N31
D10.1Nowotwór niezłośliwy (język) C57 LOg N31
D10.2Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej) C57 LOg N31
D10.4Nowotwór niezłośliwy (migdałek) C57 LOg N31
D10.5Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe) C57 LOg N31
D10.6Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła) C57 LOg N31
D10.9Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone) C57 LOg N31
D11.0Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna) C57 LOg N31
D11.7Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe) C57 LOg N31
D11.9Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) C57 LOg N31
D14.0Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe) C57 LOg N31
D14.1Nowotwór niezłośliwy (krtań) C57 LOg N31
D37.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło) C57 LOg
D38.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań) C57 LOg
H60.0Ropień ucha zewnętrznego C57
H60.1Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego C57 Dpw
H60.2Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego C57
H60.3Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego C57
H60.4Perlak ucha zewnętrznego C57
H60.5Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego C57
H60.8Inne zapalenie ucha zewnętrznego C57
H61.0Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego C57
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte C57
H61.8Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego C57
H65.0Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego C57
H65.1Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego C57
H65.2Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego C57
H65.3Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego C57
H65.4Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego C57
H65.9Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego C57
H66.0Ostre ropne zapalenie ucha środkowego C57 P03
H66.1Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej C57
H66.2Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne) C57
H66.3Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego C57 Jpw
H68.0Zapalenie trąbki słuchowej eustachiusza C57
H69.0Ziejąca trąbka słuchowej eustachiusza C57
H70.0Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego C57
H70.1Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego C57
H70.8Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone C57
H71Perlak wyrostka sutkowatego C57
H72.0Centralny ubytek błony bębenkowej C57
H72.1Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida) C57
H72.2Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej C57
H72.8Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej C57
H73.0Ostre zapalenie błony bębenkowej C57
H73.1Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej C57
H73.8Inne określone zaburzenia błony bębenkowej C57
H74.0Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza) C57
H74.1Procesy zrostowe ucha środkowego C57
H74.2Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych C57
H74.3Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych C57
H74.4Polip ucha środkowego C57
H74.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego C57
H80.0Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa C57 LOg
H80.1Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa C57 LOg
H80.2Otoskleroza ślimakowa C57 LOg
H80.8Inna otoskleroza C57 LOg
H81.0Choroba meniere'a C57 Jpw LOg
H81.1Łagodne, napadowe zawroty głowy C57 LOg
H81.2Zapalenie neuronu przedsionkowego C57 LOg
H81.3Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego C57 LOg
H81.8Inne zaburzenia układu przedsionkowego C57 LOg
H83.1Przetoka błędnika C57 LOg
H83.2Zaburzenia czynności błędnika C57 LOg
H83.3Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas C57 LOg
H83.8Inne określone choroby ucha wewnętrznego C57 LOg
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone C57 Jpw LOg
H90.0Głuchota przewodzeniowa obustronna C57
H90.1Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej C57
H90.2Głuchota przewodzeniowa, nieokreślona C57
H90.4Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej C57
H90.5Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślona C57 Fpw
H90.6Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna C57
H90.7Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej C57
H90.8Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślona C57
H91.0Głuchota ototoksyczna C57
H91.2Nagła głuchota idiopatyczna C57
H91.3Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej C57
H91.8Inne określone postacie głuchoty C57
H92.1Ropotok uszny C57
H92.2Krwawienia z ucha C57
H93.0Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha C57
H93.2Inne zaburzenia percepcji słuchowej C57
H93.3Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego C57
H93.8Inne określone zaburzenia ucha C57
H95.0Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowatego C57
H95.1Inne zaburzenia po operacji ucha środkowego C57
H95.8Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowatego C57
J01.0Ostre zapalenie zatok szczękowych C48 C57
J01.1Ostre zapalenie zatok czołowych C48 C57
J01.2Ostre zapalenie komórek sitowych C48 C57
J01.4Ostre zapalenie wszystkich zatok C48 C57
J01.8Inne ostre zapalenie zatok C48 C57
J02.0Paciorkowcowe zapalenie gardła C57 P03
J02.8Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami C57 P03
J03.0Zapalenie migdałków paciorkowcowe C57 P03
J03.8Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami C57 P03
J03.9Nieokreślone ostre zapalenie migdałków C57 P03
J04.0Ostre zapalenie krtani C57 P03
J04.2Ostre zapalenie krtani i tchawicy C57 P03
J05.0Ostre krupowe zapalenie krtani C57 P03
J05.1Ostre zapalenie nagłośni C57 P03
J06.0Ostre zapalenie krtani i gardła C57 P03
J06.8Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim C57 P03
J30.0Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa C57 P03
J30.1Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi C57
J30.2Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa C57
J30.3Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa C57
J30.4Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa C57 P03
J31.0Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa C57 P03
J31.1Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła C57
J31.2Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła C57
J32.0Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych C57 P03
J32.1Przewlekłe zapalenie zatok czołowych C57
J32.2Przewlekłe zapalenie komórek sitowych C57
J32.3Przewlekłe zapalenie zatok klinowych C57
J32.4Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych C57
J32.8Inne przewlekłe zapalenie zatok C57
J33.0Polip jamy nosowej C57
J33.1Zwyrodnienie polipowate zatok C57
J33.8Inne polipy zatok C57
J34.0Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa C57
J34.1Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej C57
J34.3Przerost małżowin nosowych C57
J34.8Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych C57
J35.0Przewlekłe zapalenie migdałków C57
J35.1Przerost migdałków podniebiennych C57 P03
J35.2Przerost migdałka gardłowego C57 P03
J35.3Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego C57 P03
J35.8Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego C57 Fpw
J36Ropień okołomigdałkowy C57
J37.0Przewlekłe zapalenie krtani C57
J37.1Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy C57
J38.0Porażenie strun głosowych i krtani C57 Fpw
J38.1Polip struny głosowej lub krtani C57
J38.3Inne choroby strun głosowych C57
J38.4Obrzęk krtani C57
J38.5Skurcz krtani C57
J38.6Zwężenie krtani C57
J38.7Inne choroby krtani C57
J39.0Ropień pozagardłowy i okołogardłowy C57
J39.1Inne ropnie gardła C57
J39.2Inne choroby gardła C57
J39.3Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu C57
J39.8Inne określone choroby górnych dróg oddechowych C57
K05.0Ostre zapalenie dziąseł C57
K05.1Przewlekłe zapalenie dziąseł C57 P12
K05.2Ostre zapalenie przyzębia C57
K05.3Przewlekłe zapalenie przyzębia C57
K05.4Desmodontoza C57
K05.5Inne choroby przyzębia C57
K05.6Choroba przyzębia, nieokreślona C57
K06.0Zanik dziąseł C57
K06.1Przerost dziąseł C57
K06.8Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego C57
K08.0Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych C57
K08.1Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia C57
K08.2Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego C57
K08.3Zatrzymany korzeń zęba C57
K08.8Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących C57
K09.0Torbiele rozwojowe zębopochodne C57
K09.1Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej C29 C57
K09.2Inne torbiele szczęk C57
K09.8Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej C29 C57
K10.0Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy C57
K10.1Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny C57
K10.2Stany zapalne szczęk i żuchwy C57
K10.3Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy C57
K10.8Inne określone choroby szczęk i żuchwy C57
K11.1Przerost gruczołu ślinowego C57
K11.2Zapalenie gruczołu ślinowego C57 Fpw P12
K11.3Ropień gruczołu ślinowego C57 P12
K11.5Kamica ślinianek C57
K11.6Torbiel śluzowa [mukocele] C29 C57
K11.7Zaburzenia wydzielania śliny C57
K11.8Inne choroby gruczołów ślinowych C57
K12.0Nawracające afty jamy ustnej C57 Jpw P12
K12.1Inne postacie zapalenia jamy ustnej C57 P12
K12.2Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej C57 Fpw
K13.0Choroby warg C57 Fpw
K13.1Nagryzanie policzka i wargi C57 P12
K13.2Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język C57
K13.3Włochate rogowacenie białe C57
K13.4Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej C57 P12
K13.5Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej C57
K13.6Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej C57 P12
K13.7Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej C57 P12
K14.0Zapalenie języka C57
K14.1Język geograficzny C57
K14.2Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne C57
K14.3Przerost brodawek języka C57
K14.4Zanik brodawek języka C57
Q16.0Wrodzony brak małżowiny (usznej) C57
Q16.1Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego) C57
Q16.2Brak trąbki eustachiusza C57
Q16.3Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych C57
Q16.4Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego C57
Q16.5Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego C57
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej C28 C57 N26 N31 P16
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa C28 C57 N31 P16
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej C28 C29 C57 N31 P16
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy C28 C29 C57 N31 P16
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa C27 C28 C29 C57
Q30.2Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa C27 C57
Q30.3Wrodzona perforacja przegrody nosowej C28 C29 C57
Q30.8Inne wrodzone wady rozwojowe nosa C28 C29 C57
Q30.9Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona C28 C29 C57
Q31.0Przepona krtani (web of larynx) C57
Q31.8Inne wrodzone wady rozwojowe krtani C57 N31 P16
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy C29 C57 N08 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej C26 C29 C57 N31 P16
Q38.1Przyrośnięcie języka C29 C57 N31 P16
Q38.2Język olbrzymi C27 C57 N31 P16
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka C29 C57 N31 P16
Q38.5Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej C57 N31 P16
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej C29 C57 N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16
R04.0Epistaxis C57
R04.1Krwotok z gardła C57 Jpw
R22.0Głowa, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek C57
R22.1Szyja, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek C57
R49.0Dysfonia C57
R49.1Afonia [bezgłos] C57
S00.1Stłuczenie powieki i okolicy oka C57
S00.3Powierzchowny uraz nosa C57 P14
S00.4Powierzchowny uraz ucha C57 P14
S00.5Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej C57 P14
S01.2Otwarta rana nosa C57 P14 T07
S02.2Złamanie kości nosowych A02 A1N A3N C57 P14 T07
S03.0Zwichnięcie żuchwy C57
S03.1Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa C57
S03.2Zwichnięcie zęba C57
S03.3Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowy C57
S03.4Skręcenie i naderwanie żuchwy C57 T07
S03.5Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy C57
S09.2Urazowe pęknięcie błony bębenkowej C57
S10.0Stłuczenie gardła C57 P14 T07
S11.0Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę C57 T07 T1
T16Ciało obce w uchu C57 P14
T17.0Ciało obce zatoki przynosowej C57 P03
T17.1Ciało obce nozdrzy C57 P03
T17.2Ciało obce gardła C57 P03
T17.3Ciało obce krtani C57 P03
T18.0Ciało obce w ustach C57 P14
T18.1Ciało obce w przełyku C57 F07 P14
Z43.0Opieka nad pacjentami z tracheostomią C57 Dpw Epw Epwdz