Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Epw (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: Epw
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9E06E05
ogr. na procedurę kier.: E06
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Epw
ogr. negatywne na procedury: E11
ICD10E17E16
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: E17
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Epw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10E54E53
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: E54
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Epw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10E57E56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: E57
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Epw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10E64E61
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: E64
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Epw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella Epw F47 Fpw Jpw LOg P22
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Dpw Epw F47 Fpw Jpw LOg Mpw P22
A15.9Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Dpw Epw Gpw Jpw LOg P04
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych D20 Epw LOg
A31.0Płucne zakażenia prątkowe D20 Dpw Epw LOg
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg P05 S53
A41.9Posocznica, nieokreślona Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A48.0Zgorzel gazowa Epw Fpw LOg S60
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego A57 Epw LOg
A52.9Kiła późna, nieokreślona Epw J38 LOg
B27.9Mononukleoza zakaźna, nieokreślona Epw LOg P06 S57
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu Dpw Epw LOg S60
B48.4Penicyloza Dpw Epw LOg S60
B59Pneumocystoza D18 Dpw Epw LOg
C14.0Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym) C01 C56 Dpw Epw LOg P28
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Epw F32 F36 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Epw F42 F96 Fpw Jpw LOg Mpw
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Epw F42 G28 Gpw LOg
C24.0Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe) Epw F42 Fpw G28 Gpw LOg
C32.1Nowotwór złośliwy (nagłośnia) C01 C56 Epw LOg
C34.0Nowotwór złośliwy (oskrzele główne) D28 Epw Fpw K57 K64 LOg
C34.2Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe) D28 Epw K57 K64 LOg
C43.5Czerniak złośliwy tułowia Epw Fpw J33 J47 LOg P28
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Epw Fpw Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C44.1Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) Epw J33 J47 LOg
C47.0Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi) C56 Epw LOg P07 P27
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Dpw Epw J33 Jpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C53.1Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy) Epw LOg M1 M11 M12 M29
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C60.9Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone) Epw Fpw L69 LOg
C62.9Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone) Epw K55 L69 LOg P28
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C67.9Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony) Epw Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg Mpw
C71.0Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór) A34 Dpw Epw Jpw LOg P07 P27
C71.6Nowotwór złośliwy (móżdżek) A34 Epw Jpw LOg P07 P27
C74.9Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone) E9 Epw K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07 P28
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch) Epw F46 Fpw LOg N31 P07
C76.5Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) Epw H11 Jpw LOg
C77.1Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej) Epw LOg Mpw S04
C77.2Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej) Epw F46 Gpw LOg
C77.3Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy) Epw LOg S04
C77.4Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny) Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw S04
C77.5Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy) Dpw Epw F46 LOg Mpw
C77.8Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów) Epw LOg S04
C77.9Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone) Epw Gpw LOg Mpw S04
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej D26 Epw Fpw Jpw LOg
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej Dpw Epw F46 Fpw LOg
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Epw Fpw G18 Gpw LOg Mpw N31
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych A34 Dpw Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Dpw Epw Fpw Gpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg Mpw
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Dpw Epw Fpw Gpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C81.0Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów) Epw LOg P28 S04
C92.0Ostra białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04 Tpw
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04
C95.0Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Epw LOg P07 S01 S04 Tpw
D07.3Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie) Epw LOg M18
D32.9Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone) A34 Dpw Epw Jpw LOg
D37.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone) Epw F46 Gpw LOg
D38.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca) D28 Dpw Epw LOg
D38.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony) D28 Epw LOg
D48.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra) Epw J33 J49 LOg N31
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Epw Fpw Jpw LOg Mpw N31 P07
D50.1Dysfagia syderopeniczna Epw F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Dpw Epw F2 Fpw Jpw LOg Ppw S07
D51.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 Epw F2 LOg S07
D61.8Inne określone niedokrwistości aplastyczne Dpw Epw F2 Fpw LOg P19 S07
D64.9Nieokreślona niedokrwistość Epw F2 Fpw Gpw LOg S07
D68.1Dziedziczny niedobór czynnika XI Epw F2 LOg Mpw NPpw S07
D68.2Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia Epw F2 Mpw NPpw P19 S07
D70Agranulocytoza Epw Fpw Gpw P19 Ppw S07
D89.0Hipergammaglobulinemia poliklonalna Dpw Epw Jpw P06 S07
E10.5Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Epw H8 J34 K39 K54 LOg Mpw NPpw P24 Qpw
E11.5Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Epw H8 J34 K39 LOg Mpw NPpw P24 Qpw
E14.7Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami) Epw F2 J34 Jpw K38 K39 LOg P24 Qpw
E34.0Zespół rakowiaka E9 Epw Fpw Gpw K07u K57 K58 LOg P10
F20.0Schizofrenia paranoidalna Epw Jpw
F22.0Zaburzenie urojeniowe Epw
F30.9Epizod maniakalny nieokreślony Epw
G12.2Stwardnienie boczne zanikowe A86 Epw Fpw
G20Choroba parkinsona A03 A04 A35 Dpw Epw Fpw Jpw LOg Mpw
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r A5 A6 Epw Jpw
G25.5Inna pląsawica A03 A04 A35 Epw P09
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej A35 Epw Fpw
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone A35 Epw Fpw P09
G37.9Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A36 Epw
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone A46 Dpw Epw Fpw Gpw H8s Jpw
G61.0Zespół Gullaina-Barrego A30 A31 A3N E9 Epw P05
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (e10-e14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) A31r A3N Epw Fpw G3
G81.0Wiotkie porażenie połowicze A87 Epw
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone A87 Epw Fpw Jpw Mpw P09
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych A87 Epw Hpw
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej A87 Epw Hpw
G83.8Inne określone zespoły porażenne A35 Epw Hpw P09
G90.0Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna A31 A3N Epw
I01.9Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona E77 E79 Epw
I02.0Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca E77 Epw
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego E73 E79 E9 Epw
I05.9Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona E73 E79 Epw Fpw
I06.0Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I08.3Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca E31 E33 E34 E79 E88 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona E79 E88 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I26.0Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Tpw
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw Tpw
I27.9Zespół sercowo-płucny, nieokreślony Dpw E77 E79 Epw Epwdz Jpw
I31.8Inne określone choroby osierdzia E77 E79 E9 Epw
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia Dpw E51 E79 E9 Epw Gpw Jpw LOg Mpw P21 Tpw
I36.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone E73 E79 Epw
I37.9Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone E73 E79 Epw
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia E31 E64 E9 Epw F2
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia E31 E64 E9 Epw F2
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I45.0Blok prawej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa E31 E64 E9 Epw F2 Jpw
I45.2Blok dwugałęziowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.3Blok trójgałęziowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.5Inny określony blok serca E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I45.6Zespół preekscytacji E64 E9 Epw F2
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa E31 E64 E9 Epw F2
I45.9Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone E64 Epw F2
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją E31 E34 E59 E9 Epw Epwdz
I46.9Zatrzymanie krążenia, nieokreślone E59 Epw Epwdz Gpw Jpw
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw P21
I47.2Częstoskurcz komorowy Dpw E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I47.9Częstoskurcz napadowy, nieokreślony E64 E9 Epw F2 Jpw Mpw NPpw
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków E31 E45 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.0Migotanie i trzepotanie komór E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw Tpw
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego E31 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór Dpw E31 E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.4Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia) E31 E64 Epw F2 Mpw NPpw P21
I49.5Zespół chorej zatoki E31 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.8Inne określone zaburzenia rytmu serca E31 E64 Epw F2 Mpw NPpw P21
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone E64 Epw F2 Fpw P21
I50.0Niewydolność serca zastoinowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw P21 Ppw
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw Ppw
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw LOg P09 Q33 Tpw
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Jpw LOg P09 Q33 Tpw
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) A48 A50 Dpw E9 Epw LOg Q33 Tpw
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych A48 A50 A51 Dpw E9 Epw Epwdz H8s Jpw LOg Tpw
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw H8s Jpw LOg Mpw Tpw
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Gpw H8s Jpw LOg Mpw P09
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej A45 E9 Epw LOg
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej A45 E9 Epw Fpw Jpw LOg Mpw
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych A45 E9 Epw LOg
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych A45 E9 Epw Jpw LOg Q33
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty A45 E9 Epw LOg Q33
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu E9 Epw Fpw Gpw Q66
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej E9 Epw Gpw Q66
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Dpw E9 Epw Gpw Q66
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej E9 Epw Jpw Q66
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu Epw Jpw Q66
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej Dpw E9 Epw Epwdz Fpw Mpw Q66
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) E9 Epw N31 Q66
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych Dpw E55 Epw Fpw Gpw J34 Jpw Mpw Qpw
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem Dpw Epw Fpw J49 Jpw Mpw
I85.0Żylaki przełyku z krwawieniem Epw F1N F66 Fpw Gpw
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw Q66
J12.9Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc Dpw Epw Epwdz P04
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (klebsiella pneumonia) D18 Dpw Epw Epwdz Ppw Tpw
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce D18 Dpw Epw Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce D18 Epw Epwdz Fpw P04 Ppw Tpw
J18.0Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc D48 Dpw Epw Jpw Mpw
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc D48 Dpw Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw
J18.9Nieokreślone zapalenie płuc D48 Dpw Epw Epwdz Jpw Mpw
J21.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików D46 Epw Fpw
J44.8Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc D46 Epw F2
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej D26 Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
J93.9Nieokreślona odma opłucnowa D51 Dpw Epw Fpw Gpw Mpw
J98.1Zapadnięcie się płuca D37 Epw Fpw Gpw P04
J98.6Choroby przepony D37 Epw Epwdz Fpw N26 N31
K22.2Niedrożność przełyku Dpw Epw F07 Jpw P11
K22.3Przedziurawienie przełyku Epw F07 Fpw Tpw
K50.9Choroba Crohna, nieokreślona Epw F1N F57 Jpw LOg P11
K56.0Niedrożność porażenna Epw Epwdz F46 Fpw Gpw Mpw
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością Epw F46 Fpw Gpw Mpw N26 N31 P11
K56.7Niedrożność, nieokreślona Epw F46 Gpw Jpw P12
K63.0Ropień jelit Epw F46 Fpw Mpw P12
K65.0Ostre zapalenie otrzewnej Dpw Epw F46 Fpw Gpw Mpw Tpw
K76.0Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw G18
K80.1Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26 Gpw Jpw
K83.0Zapalenie dróg żółciowych Epw G26 Gpw N31 P11
K85Ostre zapalenie trzustki Dpw Epw Fpw G37 Gpw Mpw P11 Tpw
L89Owrzodzenie odleżynowe Dpw Epw Fpw H8 Hpw J37 Jpw Qpw Tpw
L97Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 J37 Jpw K5 Qpw
L98.4Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw H8 J37 Jpw Mpw Qpw
M05.0Zespół Felty`ego Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M06.4Zapalenie wielu stawów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M10.9Dna, nieokreślona Dpw Epw Fpw H8 H98 Jpw LOg Mpw
M11.2Inne chondrokalcynozy Epw H8 H98 LOg
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.8Inne określone zapalenie stawu Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów Epw H8 H89 LOg
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [osteoarthritis erosiva] Epw H8 H89 Jpw LOg
M31.1Zakrzepowa mikroangiopatia Epw H90 H96 J34 LOg Qpw
M31.6Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic Dpw Epw Fpw H96 Jpw LOg
M35.8Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznej Epw Gpw H96 LOg
M60.0Infekcyjne zapalenie mięśni Epw Fpw H8 H81 H88 LOg
M62.8Inne określone choroby mięśni Epw H86 LOg
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 Jpw LOg Mpw
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku Dpw Epw H10 J34 Jpw LOg N7 N8 P05 Qpw
M87.8Inna martwica kości Epw H8 H89 H92 LOg
M87.9Nieokreślona martwica kości Epw H89 H92 J34 Jpw LOg Qpw
N00.9Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Epw Jpw L84 P18 Tpw
N04.4Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Dpw E9 Epw L84 Tpw
N04.9Zespół nerczycowy (nieokreślone) Epw Fpw L84 P18
N05.1Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 Epw L84
N13.6Roponercze Dpw Epw Fpw Gpw L02 L07 L1
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek E9 Epw F2 H8s L81 L82 N07 Ppw Q51 Tpw
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
N99.4Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy Epw Gpw M1 Mpw
O22.3Zakrzepica żył głębokich w ciąży Epw N04 N05 N06 N07 N3
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q25.0Drożny przewód tętniczy E76 E9 Epw N21 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic A45 Epw N08 N3 N31 P21 Q33
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli C56 Epw Fpw N31 P16
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
R18Wodobrzusze Epw F46 N31 P12
R19.0Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz Epw F46 P11
S02.9Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona A02 A1N A3N A77 Epw P25
S06.6Urazowy krwotok podpajęczynówkowy A01 A1N A3N A76 E9 Epw P25 T07
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego A31 A3N Epw H56 Hpw N26 N31 T07
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi Epw H56 N26 N31 T07
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 Jpw T07
S22.4Liczne złamania żeber Epw Fpw H8 H85 Jpw Mpw P14 T07
S24.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa A87 Epw H8 Hpw T07
S30.0Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy Epw H56 Jpw P14 T07
S30.1Stłuczenie ściany brzucha Epw Fpw H85 P14 T07
S31.1Otwarta rana ściany brzucha Epw T07
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S36.4Uraz jelita cienkiego Epw F22 T07 T3
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej Epw H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S43.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej Epw H8 Mpw T07
S51.9Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona Epw H8 H85 Mpw P14 T07
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej Epw H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.8Złamanie innych części przedramienia Epw H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S70.1Stłuczenie uda Epw H8 H85 P14 T07
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.2Złamanie podkrętarzowe Epw Fpw H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej Epw H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S80.1Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia Epw H85 P14
S82.0Złamanie rzepki Epw H8 Jpw
S95.2Uraz żyły grzbietowej stopy Epw Hpw
T08Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony A87 Epw Fpw
T09.3Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony Epw
T79.4Wstrząs urazowy Epw
T79.9Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazowe Epw
T81.3Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
T81.5Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu Epw
T81.8Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Qpw
T81.9Nieokreślone powikłanie zabiegu Epw
T82.5Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów E77 Epw Fpw
T85.7Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami Epw Fpw Jpw
T85.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem Epw Fpw Jpw
T88.1Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw Mpw P06
T91.3Następstwa urazu rdzenia kręgowego Epw H53
T93.1Następstwa złamania kości udowej Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H8
Z43.0Opieka nad pacjentami z tracheostomią C57 Dpw Epw Epwdz
Z43.1Opieka nad pacjentami z gastrostomią Epw Epwdz F16
Z51.0Seanse radioterapii Epw
Z93.1Gastrostomia Dpw Epw
Z93.4Inny sztuczny otwór w przewodzie pokarmowym Epw Mpw
Z93.6Inne sztuczne otwory w przewodzie moczowym Epw
Z98.2Obecność urządzeń do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego Epw