Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J03 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: J03
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9J03J03
ogr. na procedurę kier.: J03
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: J03
ICD9J04J04
ogr. na procedurę kier.: J04
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: J03
ogr. negatywne na procedury: J02
ICD9J05J05
ogr. na procedurę kier.: J05
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: J03
ICD9J06J06
ogr. na procedurę kier.: J06
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: J03Kod Nazwa
C50.0Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) J03 J08 J33 LOg M1
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) J03 J08 J33 Jpw LOg M1
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C50.3Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1 Mpw
C50.5Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.6Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Dpw Fpw J03 J08 Jpw LOg M01 M1 Mpw
D05.0Rak zrazikowy in situ J03 J08 LOg
D05.1Rak wewnątrzprzewodowy in situ J03 J08 LOg
D05.7Inny rak sutka in situ J03 J08 LOg
D05.9Rak in situ sutka, nieokreślony Dpw J03 J08 LOg
D24Nowotwór niezłośliwy sutka J03 J33 J49 LOg
D48.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek) J03 J08 Jpw LOg N31
N60.0Samotna torbiel sutka J03 J07
N60.1Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka J03 J07
N60.2Gruczolakowłókniakowatość sutka J03 J07
N60.3Stwardnienie tkanki włóknistej sutka J03 J07
N60.4Poszerzone przewody mlekowe sutka J03 J07
N60.8Inna łagodna dysplazja sutka J03 J07
N60.9Łagodna dysplazja sutka, nieokreślona J03 J07
N62Przerost sutka J03 J07
N63Nieokreślony guzek w sutku J03 J07
N64.2Zanik sutka J03 J07
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16