Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Jpw (ICD-10)
Kod Nazwa
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella Epw F47 Fpw Jpw LOg P22
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Dpw Epw F47 Fpw Jpw LOg Mpw P22
A07.1Giardiaza (lamblioza) F47 Jpw LOg P22
A15.9Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Dpw Epw Gpw Jpw LOg P04
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki pasteurella (pastereloza) Jpw LOg S60
A30.9Trąd, nieokreślony Jpw LOg S60
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona Dpw Epwdz Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg P05 S53
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce Epwdz Jpw LOg S53
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie gram-ujemne Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A41.9Posocznica, nieokreślona Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A46Róża E9 Jpw LOg S60
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone Dpw Fpw Gpw Jpw LOg P05 S60
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry J49 Jpw LOg N7
B02.9Półpasiec bez powikłań Fpw J46 Jpw LOg Mpw P06
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona Fpw Jpw LOg N7 S57
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez candida Dpw Fpw Jpw LOg Mpw P06 S60
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone Fpw Gpw Jpw
C01Nowotwór złośliwy nasady języka C56 Fpw Jpw LOg
C02.9Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony) C01 C56 Jpw LOg
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka) F16 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C16.5Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona) F16 F42 Jpw K57 K64 LOg
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F36 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg P28
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Epw F42 F96 Fpw Jpw LOg Mpw
C30.1Nowotwór złośliwy (ucho środkowe) C56 Jpw LOg
C32.2Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa) C01 C56 Jpw LOg
C34.1Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C34.9Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C38.4Nowotwór złośliwy (opłucna) D28 Dpw Jpw LOg
C41.2Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa) A87 Dpw H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg P28
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Epw Fpw Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony J33 J47 Jpw LOg P28
C44.5Nowotwór złośliwy (skóra tułowia) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.7Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami) J33 J47 Jpw LOg
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony Dpw Fpw Jpw LOg P28 S51
C47.1Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem) Jpw LOg P27
C47.9Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone) Jpw K64 LOg P07 P27
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) J03 J08 J33 Jpw LOg M1
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Dpw Epw J33 Jpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Dpw Fpw Gpw Jpw L1 L31 L46 LOg
C63.2Nowotwór złośliwy (moszna) Jpw L69 LOg P28
C66Nowotwór złośliwy moczowodu Jpw L01 L08 L1 LOg
C71.0Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór) A34 Dpw Epw Jpw LOg P07 P27
C71.6Nowotwór złośliwy (móżdżek) A34 Epw Jpw LOg P07 P27
C76.0Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja) C01 C56 Jpw LOg
C76.1Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa) D28 Jpw LOg N31 P07
C76.5Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) Epw H11 Jpw LOg
C77.4Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny) Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw S04
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc D28 Fpw Jpw LOg Mpw
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej D26 Epw Fpw Jpw LOg
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego F26 Fpw Jpw LOg
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego F26 Fpw Jpw LOg Mpw
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry Dpw Fpw J33 J47 Jpw LOg
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych A34 Dpw Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw
C79.4Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego A34 Dpw Jpw LOg
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Dpw Epw Fpw Gpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg Mpw
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Dpw Fpw J03 J08 Jpw LOg M01 M1 Mpw
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Dpw Epw Fpw Gpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C84.0Ziarniniak grzybiasty J39 Jpw LOg P28
C84.1Choroba sezary'ego J39 Jpw LOg P28 S04
C85.1Chłoniak z komórek B, nieokreślony Gpw Jpw LOg P07 P28 S04
C88.0Makroglobulinemia waldenströma Dpw Gpw Jpw LOg S04
C92.0Ostra białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04 Tpw
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04
D00.0Rak in situ (warga, jama ustna i gardło) C56 Jpw LOg
D02.3Rak in situ (inne części układu oddechowego) D28 Jpw LOg
D04.7Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem) J33 J49 Jpw LOg Mpw
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) A87 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg N31
D32.9Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone) A34 Dpw Epw Jpw LOg
D33.2Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony) A34 Jpw LOg P07
D35.0Nowotwór niezłośliwy (nadnercza) E9 Jpw K53 K58 LOg
D48.6Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek) J03 J08 Jpw LOg N31
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Epw Fpw Jpw LOg Mpw N31 P07
D50.1Dysfagia syderopeniczna Epw F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Dpw Epw F2 Fpw Jpw LOg Ppw S07
D52.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego Dpw F2 Fpw Jpw LOg S07
D56.9Nieokreślona talasemia F2 Jpw LOg P19 S07
D58.0Sferocytoza dziedziczna F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D59.4Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne F2 H8s Jpw LOg P19 S07
D62Ostra niedokrwistość pokrwotoczna F2 Fpw Jpw LOg S07
D66Dziedziczny niedobór czynnika viii F2 Fpw Jpw LOg P19 S07 Tpw
D69.0Plamica alergiczna F2 J39 Jpw LOg Mpw N8 NPpw P20
D89.0Hipergammaglobulinemia poliklonalna Dpw Epw Jpw P06 S07
E05.4Tyreotoksykoza wywołana sztucznie E9 Jpw K47 LOg Mpw NPpw
E05.9Tyreotoksykoza, nieokreślona Dpw Fpw Gpw Jpw K46 K47 K54 LOg P10
E14.4Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi) A31 A3N Dpw J34 Jpw LOg P24 Qpw
E14.7Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami) Epw F2 J34 Jpw K38 K39 LOg P24 Qpw
E14.8Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami) Dpw F2 J34 Jpw K38 LOg Mpw P24 Qpw
E24.9Zespół Cushinga, nieokreślony E9 Jpw K53 K59 K8 LOg P10
E27.9Choroby nadnerczy, nieokreślone Jpw K59 LOg P10
E53.8Niedobór innych określonych witamin z grupy b Fpw Jpw K27 LOg
E84.8Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami D21 Jpw LOg
E85.9Amyloidoza, nieokreślona H8s Jpw K28 LOg P12
E89.0Niedoczynność tarczycy po zabiegach Jpw K47 LOg
E89.3Niedoczynność przysadki po zabiegach Jpw K07u K16 LOg
E89.4Niedoczynność jajników po zabiegach Jpw LOg M27
F07.0Organiczne zaburzenie osobowości Jpw
F10.2Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia) Jpw Mpw
F10.5Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne) Jpw
F10.7Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne) Jpw
F10.8Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania) Jpw
F13.2Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół uzależnienia) Jpw
F20.0Schizofrenia paranoidalna Epw Jpw
F20.5Schizofrenia rezydualna Jpw
F20.6Schizofrenia prosta Dpw Jpw
F23.2Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii H8s Jpw
F23.8Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne H8s Jpw
F42.9Natręctwa bno Jpw
F50.0Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) Jpw P15
F60.4Osobowość histrioniczna Jpw
F60.9Zaburzenia osobowości bno Fpw Jpw
F61Zaburzenia osobowości mieszane i inne Jpw
F71.9Upośledzenie umysłowe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu) Jpw
F79.9Upośledzenie umysłowe, nieokreślone (bez wymienienia zmian w zachowaniu) Jpw
G20Choroba parkinsona A03 A04 A35 Dpw Epw Fpw Jpw LOg Mpw
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r A5 A6 Epw Jpw
G30.9Choroba Alzheimera, nieokreślona A35 Fpw Jpw LOg Mpw
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego A57 Fpw Jpw P05
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe A03 A66 Fpw H8s Jpw LOg Mpw P23
G41.1Stan padaczkowy typu "petit mal" A03 A66 Dpw H8s Jpw Mpw NPpw P23
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone A46 Dpw Epw Fpw Gpw H8s Jpw
G51.0"Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella] A56 Jpw P09
G51.1Zapalenie zwoju kolanka A56 Jpw
G57.9Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona A31 A3N Jpw
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów A31 A3N Fpw Jpw
G71.3Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej A30 A32 Jpw
G72.9Miopatia, nieokreślona A30 A32 Jpw P09
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone A87 Epw Fpw Jpw Mpw P09
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G82.5Porażenie czterokończynowe, nieokreślone A87 Gpw Hpw Jpw Mpw P09 Tpw
G83.9Zespół porażenny, nieokreślony A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G90.9Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone A31 A3N Jpw
G95.9Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona A87 Gpw Jpw
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone B98 Fpw Jpw
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki B98 E9 Jpw
H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia) B98 Jpw
H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka B98 Jpw
H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna B98 Jpw
H66.3Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego C57 Jpw
H72.9Przebicie błony bębenkowej, nieokreślone Jpw
H81.0Choroba meniere'a C57 Jpw LOg
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone C57 Jpw LOg
I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie E79 E88 F2 Jpw P21
I25.2Stary (przebyty) zawał serca E31 E34 E57 E79 Jpw Mpw NPpw
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw Tpw
I27.9Zespół sercowo-płucny, nieokreślony Dpw E77 E79 Epw Epwdz Jpw
I31.9Choroba osierdzia, nieokreślona E77 E79 Fpw Jpw
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia Dpw E51 E79 E9 Epw Gpw Jpw LOg Mpw P21 Tpw
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone E73 E79 Fpw Jpw P21
I42.4Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia) E31 E34 E77 E79 Jpw P21
I42.5Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne) E31 E34 E77 E79 Gpw Jpw P21
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa E31 E64 E9 Epw F2 Jpw
I46.9Zatrzymanie krążenia, nieokreślone E59 Epw Epwdz Gpw Jpw
I47.9Częstoskurcz napadowy, nieokreślony E64 E9 Epw F2 Jpw Mpw NPpw
I50.0Niewydolność serca zastoinowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw P21 Ppw
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw Ppw
I50.9Niewydolność serca, nieokreślona Dpw E54 E79 Epwdz Fpw Jpw Mpw P21
I51.3Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej E77 E79 Fpw Gpw Jpw Mpw
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Jpw LOg P09 Q33 Tpw
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych A48 A50 A51 Dpw E9 Epw Epwdz H8s Jpw LOg Tpw
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw H8s Jpw LOg Mpw Tpw
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Gpw H8s Jpw LOg Mpw P09
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej A45 E9 Epw Fpw Jpw LOg Mpw
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych A45 Jpw LOg
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych A45 E9 Epw Jpw LOg Q33
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn Fpw H8 J34 Jpw Q66 Qpw
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Fpw Jpw Q66
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej E9 Epw Jpw Q66
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu Epw Jpw Q66
I73.0Zespół Reynauda H87 Jpw Q66
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony Epwdz Fpw J34 Jpw Q66 Qpw
I77.6Zapalenie tętnicy, nieokreślone Dpw Jpw P21 Q66
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych Fpw Jpw Q66
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych Dpw E55 Epw Fpw Gpw J34 Jpw Mpw Qpw
I82.9Zator i zakrzep żyły, nieokreślony Dpw Epwdz Fpw Jpw Mpw Q66
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem Dpw Epw Fpw J49 Jpw Mpw
I84.4Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami Jpw
I85.9Żylaki przełyku bez krwawienia F07 Jpw P11
J16.8Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje D18 Epwdz Jpw P04 Tpw
J18.0Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc D48 Dpw Epw Jpw Mpw
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc D48 Dpw Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw
J18.9Nieokreślone zapalenie płuc D48 Dpw Epw Epwdz Jpw Mpw
J20.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli D46 Dpw Jpw
J40Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe D46 Jpw
J81Obrzęk płuc D38 E9 Fpw Jpw Tpw
J85.2Ropień płuca bez zapalenia płuc D17 Dpw Fpw Jpw Tpw
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej D26 Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
J92.9Blaszka opłucnej bez azbestozy D50 Fpw Gpw Jpw
K12.0Nawracające afty jamy ustnej C57 Jpw P12
K22.2Niedrożność przełyku Dpw Epw F07 Jpw P11
K26.9Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16 Jpw
K27.9Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Dpw F16 Jpw Mpw
K42.9Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli Jpw N31 N7 P12
K44.9Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli Jpw P12
K50.9Choroba Crohna, nieokreślona Epw F1N F57 Jpw LOg P11
K55.0Ostre naczyniowe zaburzenia jelit F26 Jpw Tpw
K56.7Niedrożność, nieokreślona Epw F46 Gpw Jpw P12
K57.9Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36 Gpw Jpw Mpw
K62.7Popromienne zapalenie prostnicy F1N F57 Jpw P11
K65.9Zapalenie otrzewnej, nieokreślone F46 Gpw Jpw
K70.3Alkoholowa marskość wątroby Dpw F2 Fpw G18 Gpw Jpw LOg
K76.2Centralna krwotoczna martwica wątroby G16 Jpw Tpw
K76.4Plamica wątroby G18 Gpw Jpw
K76.6Nadciśnienie wrotne G18 Jpw
K80.5Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych Fpw G26 Jpw
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26 Gpw Jpw
K92.0Wymioty krwawe F1N F66 Jpw P12
K92.1Stolce smołowate F1N F66 Jpw P12
L02.0Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy H8 Jpw
L03.9Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej J34 J46 Jpw P06 Qpw
L08.0Ropne zapalenie skóry H8 J39 Jpw Mpw P05
L11.9Schorzenia z akantolizą, nieokreślone J49 Jpw
L12.9Nieokreślony pemfigoid Fpw J38 Jpw LOg
L40.4Łuszczyca grudkowa J39 Jpw
L43.8Inny liszaj płaski Fpw J49 Jpw
L52Rumień guzowaty [erythema nodosum] H87 J39 Jpw LOg P20
L83Rogowacenie ciemne J49 Jpw
L89Owrzodzenie odleżynowe Dpw Epw Fpw H8 Hpw J37 Jpw Qpw Tpw
L97Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 J37 Jpw K5 Qpw
L98.4Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw H8 J37 Jpw Mpw Qpw
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M06.4Zapalenie wielu stawów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M10.9Dna, nieokreślona Dpw Epw Fpw H8 H98 Jpw LOg Mpw
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [osteoarthritis erosiva] Epw H8 H89 Jpw LOg
M25.4Wysięk w stawie H8 H87 Jpw LOg
M31.6Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic Dpw Epw Fpw H96 Jpw LOg
M32.0Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H96 Jpw LOg P20
M32.1Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*) Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 H90 Jpw LOg P20
M32.8Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 Jpw LOg P20
M32.9Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy Dpw H8 H96 Jpw LOg P20
M34.8Inne postacie stwardnienia układowego Gpw H90 H96 J34 Jpw LOg P20 Qpw
M35.0Zespół suchości [Zespół Sjögrena] H90 H96 Jpw LOg
M35.3Polimialgia reumatyczna H96 Jpw LOg
M75.0Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego H8 H89 Jpw LOg
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 Jpw LOg Mpw
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości H89 H92 Jpw LOg
M86.2Podostre zapalenie kości i szpiku H10 H8 H81 H88 Jpw LOg Qpw
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku Dpw Epw H10 J34 Jpw LOg N7 N8 P05 Qpw
M87.9Nieokreślona martwica kości Epw H89 H92 J34 Jpw LOg Qpw
N00.9Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Epw Jpw L84 P18 Tpw
N13.3Inne i nieokreślone wodonercze Fpw Gpw Jpw L84 Mpw P18
N15.9Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślone Fpw Jpw L07 Mpw
N17.9Ostra niewydolność nerek, nieokreślona F2 Fpw H8s Jpw L81 L82 Mpw N07 N31 P18 Q51
N25.1Nerkopochodna moczówka prosta Jpw L84
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki Fpw Jpw L02 L84 Mpw
N39.0Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej Gpw Jpw L07 P06
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone Fpw Jpw M1 M19
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Fpw Jpw L1 M1 M30 Mpw
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Jpw L69 N31 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym Fpw Jpw N31 P16
Q82.0Wrodzony obrzęk chłonny J49 Jpw
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn Jpw N31 N8 P16
R02Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana Fpw J34 Jpw Mpw Q66 Qpw
R04.1Krwotok z gardła C57 Jpw
R31Krwiomocz, nieokreślony Jpw L86 P17
R33Zatrzymanie moczu Fpw Jpw L27 Mpw P17
R57.9Wstrząs, nieokreślony E54 Jpw K4
R63.0Anoreksja Jpw K27 P12
S01.0Otwarta rana powłok głowy A77 Jpw P14 T07
S06.7Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności A01 A1N A3N A76 Dpw Jpw P25 T07 T1
S11.1Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy Jpw K47 T07
S20.2Stłuczenie klatki piersiowej Fpw H56 H8 H85 Jpw P14 T07
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 Jpw T07
S22.4Liczne złamania żeber Epw Fpw H8 H85 Jpw Mpw P14 T07
S30.0Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy Epw H56 Jpw P14 T07
S30.2Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych H85 Jpw L69 P14 T07
S31.2Otwarta rana prącia Jpw L69 P14 T07
S31.3Otwarta rana moszny i jąder H85 Jpw T07
S31.4Otwarta rana pochwy i sromu Jpw M18 Mpw P14 T07
S31.5Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych Jpw Mpw T07
S40.0Stłuczenie barku i ramienia H8 H85 Jpw P14 T07
S46.2Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia H8 Jpw T07
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej Epw H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S62.3Złamanie innej kości śródręcza H8 H92 Jpw T07
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.2Złamanie podkrętarzowe Epw Fpw H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.3Złamanie trzonu kości udowej H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej Epw H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona Dpw H8 H92 Jpw T07
S73.0Zwichnięcie stawu biodrowego H8 H92 Jpw T07
S74.0Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda A31 A3N Hpw Jpw T07 T8
S76.1Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda H8 Jpw T07
S81.0Otwarta rana kolana Dpw H8 H85 Jpw P14
S81.7Mnogie rany otwarte podudzia Dpw H8 Jpw T07
S81.8Otwarta rana innych części podudzia H8 H85 Jpw P14
S81.9Otwarta rana podudzia, część nieokreślona H8 Jpw
S82.0Złamanie rzepki Epw H8 Jpw
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli H66 H67 H8 H92 Jpw T07
S82.4Izolowane złamanie strzałki H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T8
S82.8Złamanie innych części podudzia H8 H92 Jpw T07
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona H8 H85 H92 Jpw P14 T07
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże H8 H89 Jpw T07
S85.1Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej Jpw T8
S91.0Otwarta rana stawu skokowego H8 H85 Jpw P14
S92.0Złamanie kości piętowej H07 H8 H92 Jpw T07
S92.3Złamanie kości śródstopia H8 H85 H92 Jpw P14 T07
T13.1Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony H8 Jpw
T13.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony Jpw
T14.0Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała H85 Jpw P14
T14.7Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciała Jpw
T22.7Oparzenie chemiczne iii stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki J25 J26 Jpw
T23.6Oparzenie chemiczne ii stopnia nadgarstka i ręki J26 J27 J28A Jpw
T25.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Fpw Jpw
T25.6Oparzenie chemiczne ii stopnia okolicy stawu skokowego i stopy J26 J27 J28A Jpw
T32.1Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała J3 Jpw
T32.2Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała J2 Jpw
T32.3Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała J2 Jpw
T79.3Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw Jpw P14
T81.0Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej Fpw Gpw Jpw Mpw
T81.2Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw Gpw Jpw
T81.3Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
T85.6Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu Fpw Gpw J07 Jpw Mpw
T85.7Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami Epw Fpw Jpw
T85.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem Epw Fpw Jpw
T87.6Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji Jpw
Z45.0Dopasowanie i założenie rozrusznika serca E31B E77 Jpw
Z46.6Założenie i dopasowanie protez układu moczowego Jpw L29
Z89.9Nabyty brak kończyn, nieokreślony Jpw
Z93.3Kolostomia Dpw Jpw Mpw
Z95.0Obecność rozrusznika serca E31B Jpw
Z95.1Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass) Jpw
Z95.2Obecność protez zastawek serca Jpw Mpw
Z95.9Obecność wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych, nieokreślonych Jpw
Z96.1Obecność wewnątrzocznych soczewek Jpw
Z96.6Obecność wszczepów ortopedycznych Jpw