Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H06 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H06
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9H06H06
ogr. na procedurę kier.: H06
ogr. na procedurę: H3
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: H06Kod Nazwa
M05.0Zespół Felty`ego Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M05.8Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów H01 H05 H06 H07 H8 H87 LOg
M05.9Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone H01 H05 H06 H07 H8 H87 LOg
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M06.1Choroba Stilla u osoby dorosłej H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M06.4Zapalenie wielu stawów Epw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M08.0Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.1Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.2Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.3Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.4Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M08.8Inne młodzieńcze zapalenia stawów H01 H05 H06 H07 H87 LOg P20
M10.0Idiopatyczna dna moczanowa H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.1Dna indukowana ołowiem H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.2Dna indukowana lekami H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.3Dna spowodowana niewydolnością nerek H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M10.4Inne wtórne przyczyny dny H01 H05 H06 H07 H8 H98 LOg
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw H06 H07 H8 H87 LOg
M13.8Inne określone zapalenie stawu Epw H06 H07 H8 H87 LOg
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.1Inne pierwotne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.5Inne pourazowe koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.7Inna wtórna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.1Inne pierwotne gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.3Inne pourazowe gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.5Inna wtórna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M32.0Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H96 Jpw LOg P20
M32.1Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*) Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 H90 Jpw LOg P20
M32.8Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego Dpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 Jpw LOg P20
M45Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa A87 H01 H05 H06 H07 H51 H53 H8 H87 LOg
M87.0Jałowa samoistna martwica kości H01 H02 H04 H05 H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.3Inna wtórna martwica kości H06 H07 H8 H89 H92 LOg
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.6Staw biodrowy niestabilny H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.1Złamanie przezkrętarzowe H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 T07 T8
T93.1Następstwa złamania kości udowej Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H8