Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H66 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H66
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9H66H66
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 10 (dni(dzień))
ogr. na procedurę kier.: H66
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: H66Kod Nazwa
M48.4Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa A87 H51 H52 H53 H66 H67 H8 LOg
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
S12.0Złamanie 1 kręgu szyjnego H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S12.1Złamanie 2 kręgu szyjnego H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona H51 H66 H67
S22.0Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 Jpw T07
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S32.4Złamanie panewki stawu biodrowego H07 H60 H66 H67 H8 T07 T4
S32.7Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa H51 H52 H53 H66 H67 H8 T07
S32.8Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy H51 H52 H53 H56 H60 H66 H67 H8 T07 T4
S33.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy H60 H66 H67 H8 T07
S33.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy A87 H66 H67 H8 T07
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej H01 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej Epw H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej H66 H67 H8 H92 T07
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej H01 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej Epw H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.7Mnogie złamania przedramienia H66 H67 H8 H92 T07 T7
S52.8Złamanie innych części przedramienia Epw H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.1Złamanie przezkrętarzowe H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 T07 T8
S72.2Złamanie podkrętarzowe Epw Fpw H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.3Złamanie trzonu kości udowej H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej Epw H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.7Mnogie złamania kości udowej H66 H67 H8 H92 T07 T8
S72.8Złamanie innych części kości udowej H66 H67 H8 H92 T07 T8
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T8
S82.2Złamanie trzonu piszczeli H07 H66 H67 H8 H92 T07 T8
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli H66 H67 H8 H92 Jpw T07
T91.1Następstwa złamania kręgosłupa H53 H66 H67
T91.2Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy H66 H67
T91.8Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia H66 H67 H8
T91.9Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia H66 H67 H8