Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H92 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H92
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9H92H92
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: H92
ogr. na procedurę: H9
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: H92Kod Nazwa
G80.0Kurczowe porażenie mózgowe A87 H92
G80.1Kurczowe porażenie obustronne A87 H92 P09
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych A87 H92 Hpw
G82.1Kurczowe porażenie kończyn dolnych A87 H92 Hpw
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.1Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.2Zniekształcenia zgięciowe H8 H89 H92 LOg
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa H8 H89 H92 LOg
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy H8 H89 H92 LOg
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta) H8 H89 H92 LOg
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn H8 H89 H92 LOg
M84.0Wadliwy zrost po złamaniu H01 H02 H04 H05 H8 H89 H92 LOg
M84.1Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] H8 H89 H92 LOg
M84.2Opóźniony zrost po złamaniu H8 H89 H92 LOg
M84.8Inne zaburzenia ciągłości kości H8 H89 H92 LOg
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości H89 H92 Jpw LOg
M85.0Dysplazja włóknista (pojedynczej kości) H8 H89 H92 LOg
M85.1Fluoroza kośćca H8 H89 H92 LOg
M85.2Przerost kości czaszki H8 H89 H92 LOg
M85.3Osteoskleroza [osteitis condensans] H8 H89 H92 LOg
M85.4Pojedyncza torbiel kości H8 H89 H92 LOg
M85.5Tętniakowata torbiel kości H8 H89 H92 LOg
M85.6Inne torbiele kości H8 H89 H92 LOg
M85.8Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości H8 H89 H92 LOg
M85.9Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości H8 H89 H92 LOg
M87.0Jałowa samoistna martwica kości H01 H02 H04 H05 H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.3Inna wtórna martwica kości H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.8Inna martwica kości Epw H8 H89 H92 LOg
M87.9Nieokreślona martwica kości Epw H89 H92 J34 Jpw LOg Qpw
M89.3Przerost kości H8 H89 H92 LOg
M91.0Młodzieńcza osteochondroza miednicy H8 H89 H92 LOg
M91.1Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba legg-calve-perthesa] H8 H89 H92 LOg
M91.2Miednica płaska [coxa plana] H89 H92 LOg
M91.3Pseudocoxalgia H89 H92 LOg
M91.8Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy H8 H89 H92 LOg
M91.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy H89 H92 LOg
M92.0Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej H8 H89 H92 LOg
M92.1Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej H8 H89 H92 LOg
M92.2Osteochondroza młodzieńcza ręki H8 H89 H92 LOg
M92.3Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej H8 H89 H92 LOg
M92.4Osteochondroza młodzieńcza rzepki H8 H89 H92 LOg
M92.5Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki H8 H89 H92 LOg
M92.6Osteochondroza młodzieńcza stępu H8 H89 H92 LOg
M92.7Osteochondroza młodzieńcza śródstopia H8 H89 H92 LOg
M92.8Inne określone osteochondrozy młodzieńcze H8 H89 H92 LOg
M92.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze H89 H92 LOg
M93.0Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) H8 H89 H92 LOg
M95.4Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber H8 H89 H92 LOg
M95.5Nabyte zniekształcenia miednicy H8 H89 H92 LOg
M95.8Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 LOg
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q65.6Staw biodrowy niestabilny H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.5Wrodzona stopa płaska H8 H89 H92 N31 P16
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.7Stopa wydrążona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego H8 H89 H92 N31 P16
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki H8 H89 H92 N31 P16
Q68.2Wrodzone zniekształcenie kolana H8 H89 H92
Q68.3Wrodzone wygięcie kości udowej H8 H89 H92
Q68.4Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki H8 H89 H92
Q68.5Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe H8 H89 H92 N31 P16
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią H8 H89 H92 N31 P16
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni H8 H89 H92 N31 P16
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara H8 H89 H92 N31 P16
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych H8 H89 H92 N31 P16
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą H8 H89 H92 N31 P16
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.7Rozszczep stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego H8 H89 H92 N31 P16
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa H8 H89 H92 N31 P16
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) H8 H89 H92 N31 P16
Q77.3Chondrodysplazja punktowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.4Achondroplazja H8 H89 H92 N31 P16
Q77.5Diastrophic dysplasia H8 H89 H92 N31 P16
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna H8 H89 H92 N31 P16
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q78.0Kostnienie niedoskonałe H8 H89 H92 N31 P16
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) H8 H89 H92 N31 P16
Q78.2Marmurowatość kości H8 H89 H92 N31 P16
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich H8 H89 H92 N31 P16
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona H89 H92 N31 P16
Q78.5Dysplazja przynasadowa H8 H89 H92
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone H8 H89 H92 N31 P16
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje Fpw H8 H89 H92 N31 P16
Q78.9Osteochondrodysplazja, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi H8 H89 H92 N31 P16
R29.4Biodro trzaskające H8 H89 H92 P20
S42.1Złamanie łopatki H01 H8 H92 T07
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej H01 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej Epw H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej H66 H67 H8 H92 T07
S42.8Złamanie innych części barku i ramienia H8 H92 T07
S42.9Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona H8 H92 T07
S43.4Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego H8 H92 T07
S43.5Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego H8 H92 T07
S43.6Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego H8 H92 T07
S43.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej H8 H92 T07
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej H01 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej H07 H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej Epw H66 H67 H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T7
S52.7Mnogie złamania przedramienia H66 H67 H8 H92 T07 T7
S52.8Złamanie innych części przedramienia Epw H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T7
S52.9Złamanie przedramienia, część nieokreślona H8 H85 H92 P14 T07 T7
S53.0Zwichnięcie głowy kości promieniowej H8 H85 H92 P14 T07
S53.1Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone H8 H85 H92 P14 T07
S53.2Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego H8 H92 T07
S53.3Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego H8 H92 T07
S53.4Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego H8 H92 T07
S62.2Złamanie i kości śródręcza H8 H92 T07
S62.3Złamanie innej kości śródręcza H8 H92 Jpw T07
S62.4Mnogie złamania kości śródręcza H8 H92 T07
S62.5Złamanie kciuka H8 H85 H92 P14 T07
S62.7Mnogie złamania palców H8 H92 T07
S62.8Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki H8 H92 T07
S63.0Zwichnięcie nadgarstka H8 H92 T07
S63.3Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka H8 H92 T07
S63.4Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych H8 H92 T07
S63.5Skręcenie i naderwanie nadgarstka H8 H92 T07
S63.6Skręcenie i naderwanie palca (palców) H8 H92 T07
S63.7Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki H8 H92 T07
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.1Złamanie przezkrętarzowe H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 T07 T8
S72.2Złamanie podkrętarzowe Epw Fpw H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.3Złamanie trzonu kości udowej H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej Epw H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.7Mnogie złamania kości udowej H66 H67 H8 H92 T07 T8
S72.8Złamanie innych części kości udowej H66 H67 H8 H92 T07 T8
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona Dpw H8 H92 Jpw T07
S73.0Zwichnięcie stawu biodrowego H8 H92 Jpw T07
S73.1Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego H8 H92 T07
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli H66 H67 H8 H85 H92 P14 T07 T8
S82.2Złamanie trzonu piszczeli H07 H66 H67 H8 H92 T07 T8
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli H66 H67 H8 H92 Jpw T07
S82.4Izolowane złamanie strzałki H8 H85 H92 Jpw P14 T07 T8
S82.5Złamanie kostki przyśrodkowej H8 H92 T07
S82.6Złamanie kostki bocznej H8 H92 T07
S82.7Mnogie złamania podudzia H8 H92 T07
S82.8Złamanie innych części podudzia H8 H92 Jpw T07
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona H8 H85 H92 Jpw P14 T07
S83.1Zwichnięcie stawu kolanowego H8 H92 T07
S92.0Złamanie kości piętowej H07 H8 H92 Jpw T07
S92.1Złamanie kości skokowej H07 H8 H85 H92 P14 T07
S92.2Złamanie innej (innych) kości stępu H8 H85 H92 P14 T07
S92.3Złamanie kości śródstopia H8 H85 H92 Jpw P14 T07
S92.4Złamanie palucha H8 H92 T07
S92.7Mnogie złamania kości stopy H8 H92 T07
S93.0Zwichnięcie stawu skokowego H8 H92 T07