Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N26 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: N26
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9N26N26
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N26
ogr. na procedurę: N9a
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N26Kod Nazwa
E84.1Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna] D21 LOg N26
J98.6Choroby przepony D37 Epw Epwdz Fpw N26 N31
K35.0Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej F82 F86 Fpw N26 N31 P06 Tpw
K35.1Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej Dpw F82 F86 Fpw Mpw N26 N31 P12
K40.1Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą N26 N31
K40.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą Fpw N26 N31
K56.1Wgłobienie F46 Mpw N26 N31 P11
K56.2Skręt jelita F46 N26 N31 P11 Tpw
K56.4Inne postacie zatkania jelita F46 Fpw Mpw N26 N31 P12
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością Epw F46 Fpw Gpw Mpw N26 N31 P11
K63.1Przedziurawienie jelita (nieurazowe) F46 N26 N31 P11 Tpw
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu L84 N26 N31
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej L69 N26 N31
P07.0Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała N21 N26 N31 N7
P07.1Inna niska urodzeniowa masa ciała N26 N31 N7
P07.2Skrajne wcześniactwo N21 N26 N31 N7
P07.3Inne przypadki wcześniactwa N26 N31 N7
P12.8Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy N26 N31 N8
P12.9Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony N26 N31 N8
P13.1Inne urazy porodowe czaszki N26 N31 N8
P14.0Porażenie erba spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.1Porażenie klumpkego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P15.0Uraz porodowy wątroby N26 N31 N8
P15.1Uraz porodowy śledziony N26 N31 N8
P59.1Zespół zagęszczonej żółci N26 N31 N7
P76.8Inna określona niedrożność jelit noworodka N26 N31 N7
P76.9Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona N26 N31 N7
P77Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka N26 N31 N7
P78.0Okołoporodowa perforacja jelit N26 N31 N7
P78.1Inne zapalenie otrzewnej noworodka N26 N31 N7
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej C28 C57 N26 N31 P16
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku F07 N08 N26 N31 N7
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika F16 N26 N31 N7 P12
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony F07 N08 N26 N31 P16
Q40.2Inne określone wady rozwojowe żołądka F16 N26 N31
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 P16
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego N26 N31 N7 P16
Q42.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej N26 N31 P16
Q43.0Uchyłek Meckela F26 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego F32 N26 N31 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q43.4Zdwojenie jelita F26 N26 N31 N7 P16
Q43.5Odbyt przemieszczony N26 N31 N7 P16
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu F32 N26 N7 P16
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) M1 N26 N31 N7 P16
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit F26 N26 N31 P16
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona F26 N26 N31 P16
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 N7 P16
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego G26 N26 N31 P16
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q45.1Trzustka pierścieniowata G38 N26 N31 N7
Q45.8Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego F46 N26 N31
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślona F46 Fpw N26 N31
Q54.1Spodziectwo prąciowe L69 N26 N31 P16
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe L69 N26 N31 P16
Q54.3Spodziectwo kroczowe L69 N26 N31 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego A31 A3N Epw H56 Hpw N26 N31 T07
S14.3Uraz splotu ramiennego H56 Hpw N26 N31 T07 T7
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi Epw H56 N26 N31 T07