Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F07 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: F07
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F07
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: F07
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F03F03
ogr. na procedurę kier.: F03
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F07Kod Nazwa
C15.0Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku) F07 LOg
C15.1Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku) F07 LOg
C15.2Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku) F07 LOg
C15.3Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku) F07 LOg
C15.4Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C15.5Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C15.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku) F07 LOg
C15.9Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony) F07 LOg
D00.1Rak in situ (przełyk) F07 Fpw LOg
D13.0Nowotwór niezłośliwy (przełyk) F07 LOg N31
I85.9Żylaki przełyku bez krwawienia F07 Jpw P11
K20Zapalenie przełyku F07 N31 P12
K21.0Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku F07 N31 P12
K21.9Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku F07 Gpw N31 P12
K22.0Achalazja wpustu F07
K22.1Wrzód przełyku F07
K22.2Niedrożność przełyku Dpw Epw F07 Jpw P11
K22.3Przedziurawienie przełyku Epw F07 Fpw Tpw
K22.4Dyskineza przełyku F07
K22.5Uchyłek przełyku nabyty F07
K22.8Inne określone choroby przełyku F07 N31 N7 P12
K22.9Choroba przełyku, nieokreślona F07
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.4Przepona przełyku F07 N08 N7 P16
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.6Uchyłek przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku F07 N08 N26 N31 N7
Q39.9Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślona F07
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony F07 N08 N26 N31 P16
T18.1Ciało obce w przełyku C57 F07 P14