Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista P16 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona A87 N08 N3 N31 P16
Q02Małogłowie A87 N08 N3 N31 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego A87 N08 N3 N31 P16
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek A87 N08 N3 N31 P16
Q04.4Septo-optic dysplasia N08 N3 N31 P16
Q04.5Mózg olbrzymi A87 N08 N3 N31 P16
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony N08 N3 N31 P16
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q10.0Wrodzone opadanie powieki B98 P16
Q10.1Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion) B98 P16
Q10.2Wrodzone podwinięcie powieki (entropion) B98 P16
Q10.3Inne wrodzone wady rozwojowe powiek B98 P16
Q10.4Brak i niewykształcenie aparatu łzowego B98 P16
Q10.5Wrodzone zwężenie przewodu łzowego B98 P16
Q10.6Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego B98 P16
Q10.7Wrodzona wada rozwojowa oczodołu B98 P16
Q12.0Wrodzona zaćma B12 B98 P16
Q12.1Wrodzone przemieszczenie soczewki B98 P16
Q12.2Szczelina soczewki B98 P16
Q12.3Wrodzony brak soczewki B98 P16
Q12.4Soczewka kulista B98 P16
Q12.8Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki B98 P16
Q12.9Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona B98 P16
Q15.9Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona B98 P16
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej C28 C57 N26 N31 P16
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa C28 C57 N31 P16
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej C28 C29 C57 N31 P16
Q18.9Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona J49 N31 P16
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej N08 N3 N31 P16 Q66
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy C28 C29 C57 N31 P16
Q31.1Wrodzone zwężenie podgłośniowe C56 N31 P16
Q31.2Niedorozwój krtani C56 N31 P16
Q31.3Worek powietrzny krtani (laryngocoele) C56 N31 P16
Q31.4Wrodzony świst krtaniowy C56 N31 P16
Q31.8Inne wrodzone wady rozwojowe krtani C57 N31 P16
Q31.9Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona N31 P16
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy C56 N31 P16
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy C56 N31 P16
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli C56 N31 P16
Q32.3Wrodzone zwężenie oskrzela C56 N31 P16
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli C56 Epw Fpw N31 P16
Q33.2Oddzielenie się (szczelina) płuca D37 N31 P16
Q33.3Niewytworzenie płuca D37 D56 N31 P16
Q33.5Tkanka ektopiczna w płucach D37 N31 P16
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc D37 D56 N31 P16
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona D37 D56 N31 P16
Q34.0Wada opłucnej D37 N31 P16
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia D37 N08 N31 P16
Q34.8Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego D37 N31 P16
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.9Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny C27 C28 C29 N31 P16
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy C29 C57 N08 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej C26 C29 C57 N31 P16
Q38.1Przyrośnięcie języka C29 C57 N31 P16
Q38.2Język olbrzymi C27 C57 N31 P16
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka C29 C57 N31 P16
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych C27 C56 N31 P16
Q38.5Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej C57 N31 P16
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej C29 C57 N31 P16
Q38.7Kieszonka gardzieli C27 C29 C56 N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.4Przepona przełyku F07 N08 N7 P16
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony F07 N08 N26 N31 P16
Q40.9Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona F16 N31 P16
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 P16
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego N26 N31 N7 P16
Q42.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej N26 N31 P16
Q43.0Uchyłek Meckela F26 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego F32 N26 N31 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q43.4Zdwojenie jelita F26 N26 N31 N7 P16
Q43.5Odbyt przemieszczony N26 N31 N7 P16
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu F32 N26 N7 P16
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) M1 N26 N31 N7 P16
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit F26 N26 N31 P16
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona F26 N26 N31 P16
Q44.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego G26 P16
Q44.1Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego G26 N31 P16
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 N7 P16
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego G26 N26 N31 P16
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.6Torbielowatość wątroby G18 N08 N31 P16
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby G18 N31 P16
Q51.5Niewytworzenie i zanik szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.6Zarodkowa torbiel szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona M1 M30 N31 P16
Q52.0Wrodzony brak pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.1Zdwojenie pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa M1 M30 N31 P16
Q52.3Zarośnięcie błony dziewiczej M1 N31 P16
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.5Zrośnięcie warg sromowych M1 N31 P16
Q52.6Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki M1 N31 P16
Q52.7Inne wrodzone wady rozwojowe sromu M1 N31 P16
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich M1 M30 N31 P16
Q52.9Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona M30 N31 P16
Q53.0Jądro przemieszczone N31 P16
Q53.1Niezstąpienie jąder, jednostronne N31 N7 P16
Q53.2Niezstąpienie jąder, obustronne N31 N7 P16
Q53.9Niezstąpienie jąder, nieokreślone N31 P16
Q54.0Spodziectwo żołędne L69 N31 P16
Q54.1Spodziectwo prąciowe L69 N26 N31 P16
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe L69 N26 N31 P16
Q54.3Spodziectwo kroczowe L69 N26 N31 P16
Q54.4Wrodzona strunowatość prącia L69 N31 P16
Q54.8Spodziectwo, inne L69 N31 P16
Q54.9Spodziectwo, nieokreślone L69 N31 P16
Q55.0Brak lub aplazja jądra L69 N31 N7 P16
Q55.1Niedorozwój jąder i moszny L69 N31 P16
Q55.2Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny L69 N31 P16
Q55.3Zarośnięcie nasieniowodu N31 P16
Q55.4Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego N31 P16
Q55.5Wrodzony brak lub aplazja prącia L69 N31 P16
Q55.6Inne wrodzone wady rozwojowe prącia L69 N31 P16
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Jpw L69 N31 P16
Q55.9Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nieokreślona L69 N31 P16
Q60.0Agenezja nerki, jednostronna L02 L84 P16
Q60.1Agenezja nerki, obustronna L02 L84 P16 Q51
Q60.2Agenezja nerki, nieokreślona L02 L84 P16 Q51
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny E9 L02 L84 P16
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.5Niedorozwój nerek, nieokreślony E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.6Zespół Pottera L02 L84 N08 N3 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona E9 L02 L84 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona L02 L1 L84 N31 P16
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego L29 N08 N3 N31 P16
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona L29 N08 N3 N31 P16
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q65.6Staw biodrowy niestabilny H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.5Wrodzona stopa płaska H8 H89 H92 N31 P16
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.7Stopa wydrążona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q67.0Asymetria twarzy N31 P16
Q67.1Twarz zaciśnięta (compression facies) H8 H89 N31 P16
Q67.2Długogłowie (dolichocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.3Skośnogłowie (plagiocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.4Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk H8 H89 N31 P16
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa A87 N08 N31 P16
Q67.6Klatka piersiowa szewska H8 H89 N31 P16
Q67.7Klatka piersiowa kurza H8 H89 N31 P16
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego H8 H89 H92 N31 P16
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki H8 H89 H92 N31 P16
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe H8 H89 H92 N31 P16
Q69.0Dodatkowy(e) palec(ce) rąk H8 H89 N31 P16
Q69.1Dodatkowy(e) kciuk(i) H8 H89 N31 P16
Q69.2Dodatkowy(e) palec(ce) stóp H8 H89 N31 P16
Q69.9Palce dodatkowe, nieokreślone H8 H89 N31 P16
Q70.0Palce rąk splecione H8 H89 N31 P16
Q70.1Palce rąk zrośnięte H8 H89 N31 P16
Q70.2Palce stóp splecione H8 H89 N31 P16
Q70.3Zrost palców stóp H8 H89 N31 P16
Q70.4Palce dodatkowe ze zrostem palców H8 H89 N31 P16
Q70.9Zrost palców, nieokreślony N31 P16
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią H8 H89 H92 N31 P16
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni H8 H89 H92 N31 P16
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara H8 H89 H92 N31 P16
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych H8 H89 H92 N31 P16
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą H8 H89 H92 N31 P16
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.7Rozszczep stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q73.0Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.1Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.8Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego H8 H89 H92 N31 P16
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa H8 H89 H92 N31 P16
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) H8 H89 H92 N31 P16
Q75.0Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych A87 N31 P16
Q75.1Dyzostoza czaszkowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.2Szerokie rozstawienie oczodołów A87 N31 P16
Q75.3Wielkogłowie A87 N31 P16
Q75.4Dyzostoza żuchwowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.5Dyzostoza oczno-żuchwowa A87 N31 P16
Q75.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy A87 N31 P16
Q75.9Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona A87 N31 P16
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa N08 N3 N31 P16
Q76.1Zespół Klippel-Feila A87 N31 P16
Q76.2Wrodzony kręgozmyk N31 P16
Q76.3Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości A87 N31 P16
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym Fpw Jpw N31 P16
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) H8 H89 N31 P16
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature) K59 N31 P16
Q77.2Zespół krótkiego żebra H89 N31 P16
Q77.3Chondrodysplazja punktowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.4Achondroplazja H8 H89 H92 N31 P16
Q77.5Diastrophic dysplasia H8 H89 H92 N31 P16
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna H8 H89 H92 N31 P16
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q78.0Kostnienie niedoskonałe H8 H89 H92 N31 P16
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) H8 H89 H92 N31 P16
Q78.2Marmurowatość kości H8 H89 H92 N31 P16
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich H8 H89 H92 N31 P16
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona H89 H92 N31 P16
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone H8 H89 H92 N31 P16
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje Fpw H8 H89 H92 N31 P16
Q78.9Osteochondrodysplazja, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony D37 N08 N3 N31 P16
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) N08 N3 N31 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa H86 N08 N3 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
Q80.0Rybia łuska, pospolita J39 P16
Q80.1Rybia łuska, związana z chromosomem x J39 P16
Q80.2Rybia łuska, blaszkowata J39 P16
Q80.3Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski J39 P16
Q80.4Płód arlekin J39 P16
Q80.8Inna wrodzona rybia łuska J39 P16
Q80.9Wrodzona rybia łuska, nieokreślona Fpw J39 P16
Q81.0Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste J39 P16
Q81.1Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna J39 P16
Q81.2Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna J39 P16
Q81.8Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka J39 P16
Q81.9Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone J39 P16
Q82.1Skóra pergaminowata-barwnikowa J39 P16
Q82.2Mastocytoza J39 P16
Q82.3Nietrzymanie barwnika J39 P16
Q82.4Dysplazja ektodermalna J39 P16
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące J33 J39 N31 P16
Q82.8Inne określone wady rozwojowe skóry J49 N31 P16
Q83.0Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.1Gruczoł sutkowy dodatkowy J07 N31 P16
Q83.2Brak brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.3Dodatkowa brodawka sutkowa J07 N31 P16
Q83.8Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego J07 N31 P16
Q83.9Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona J07 N31 P16
Q84.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała J49 N31 P16
Q84.9Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona J49 N31 P16
Q85.1Stwardnienie guzowate A35 N31 P16
Q85.8Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej A87 N31 P16
Q85.9Fakomatoza, nieokreślona A87 N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16
Q87.1Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem Fpw P16
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn Jpw N31 N8 P16
Q87.3Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem P16
Q87.4Zespół marfana N08 N31 P16
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi H8 H89 H92 N31 P16
Q87.8Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej N31 P16
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy K59 N08 N31 P16
Q89.2Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych K59 N31 P16
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej N31 N8 P16
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność LOg N08 P16
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) LOg N08 P16
Q90.2Trisomia 21, translokacja LOg N08 P16
Q90.9Zespół Downa, nieokreślony LOg N08 N31 P16
Q91.0Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q91.1Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q91.2Trisomia 18, translokacja N08 P16
Q91.3Zespół Edwardsa, nieokreślony N08 N31 P16
Q91.4Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q91.5Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q91.6Trisomia 13, translokacja N08 P16
Q91.7Zespół Pataua, nieokreślony N08 N31 P16
Q92.0Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q92.1Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q92.2Trisomia duża N08 P16
Q92.3Trisomia mała N08 P16
Q92.4Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) P16
Q92.5Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami P16
Q92.6Extra marker chromosomes P16
Q92.7Triploidia i poliploidia P16
Q92.8Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów P16
Q92.9Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nieokreślona P16
Q93.0Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność P16
Q93.1Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) P16
Q93.2Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny P16
Q93.3Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 P16
Q93.4Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 P16
Q93.5Inne delecje części chromosomów P16
Q93.6Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) P16
Q93.7Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami P16
Q93.8Inne delecje autosomów P16
Q93.9Delecja autosomów, nieokreślona P16
Q96.0Kariotyp 45, X M30 N08 P16
Q96.1Kariotyp 46, X izo (Xq) M30 P16
Q96.2Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq) M30 P16
Q96.3Mozaika, 45, X /46, XX lub XY M1 M30 P16
Q96.4Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym M30 P16
Q96.8Inne warianty zespołu turnera M1 M30 P16
Q96.9Zespół Turnera, nieokreślony M30 P16
Q99.0Chimera 46, xx/46, xy N8 P16
Q99.8Inne określone aberracje chromosomowe N8 P16
Q99.9Aberracja chromosomowa, nieokreślona M30 P16