Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D56 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: D56
Grupa
JGP
Ograniczenia:
D56
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: D56
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q33.3Niewytworzenie płuca D37 D56 N31 P16
Q33.6Niedorozwój lub dysplazja płuca D37 D56
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc D37 D56 N31 P16
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona D37 D56 N31 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16