Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N3 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: N3
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9N03N03
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 5 (dni(dzień))
ogr. na procedurę kier.: N03
ogr. na procedurę: N1
ogr. na procedurę: N2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N3
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N03Kod Nazwa
O10.1Isniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.2Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.3Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.4Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O11Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem E9 N04 N05 N06 N07 N3
O12.3Obrzęki ciążowe z białkomoczem N04 N05 N06 N07 N3
O14.1Ciężki stan przedrzucawkowy Mpw N04 N05 N06 N07 N3
O15.0Rzucawka w przebiegu ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O15.1Rzucawka w przebiegu czynności porodowej N3
O15.2Rzucawka w przebiegu połogu Mpw N05 N06 N07 N3
O15.9Rzucawka nieokreślona co do czasu wystąpienia N3
O21.1Niepowściągliwe wymioty ciężarnych z zaburzeniami przemiany materii Mpw N04 N05 N06 N07 N3
O21.2Późne wymioty ciężarnych N04 N05 N06 N07 N3
O22.3Zakrzepica żył głębokich w ciąży Epw N04 N05 N06 N07 N3
O23.0Zakażenia nerek w ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O23.1Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O24.0Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna N04 N05 N06 N3
O24.3Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona N3
O24.4Cukrzyca pojawiająca się w ciąży F2 K38 N04 N05 N06 N07 N3
O26.6Zaburzenia wątrobowe w ciąży, porodzie i połogu N06 N07 N3
O29.0Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O29.1Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O29.2Powikłania znieczulenia w czasie ciąży ze strony ośrodkowego układu nerwowego N04 N05 N06 N07 N3
O29.3Toksyczne reakcje na środki znieczulenia miejscowego w czasie ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O31.2Dalsze trwanie ciąży po obumarciu (śmierci wewnąrzmacicznej) jednego lub więcej płodów M16 N04 N05 N06 N07 N3
O33.5Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem N04 N05 N06 N07 N3
O33.6Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem N04 N05 N06 N07 N3
O34.0Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy N04 N05 N06 N07 N3
O34.8Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy N3
O35.0Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu N04 N07 N08 N3
O35.3Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki N3
O35.4Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez alkohol N04 N05 N06 N3
O35.5Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez leki N04 N05 N06 N3
O35.6Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu wywołanego napromienieniem N3
O35.7Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim N3
O36.0Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem rh N04 N05 N06 N07 N3
O36.1Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki N04 N05 N06 N07 N3
O36.2Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu N04 N05 N06 N07 N3
O36.5Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu Mpw N04 N05 N06 N07 N3
O36.6Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu N3
O36.7Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej N04 N05 N06 N07 N3
O40Wielowodzie N04 N05 N06 N07 N08 N3
O41.0Małowodzie Mpw N04 N05 N06 N07 N08 N3
O43.0Zespoły przetoczenia łożyskowego N04 N05 N06 N07 N08 N3
O43.1Wada rozwojowa łożyska N04 N05 N06 N07 N3
O44.0Łożysko przodujące, bez krwawienia Mpw N04 N05 N06 N07 N3
O44.1Łożysko przodujące, z krwawieniem Mpw N04 N05 N06 N07 N3
O45.0Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia N04 N05 N06 N07 N3
O45.8Inne przedwczesne oddzielenie łożyska N04 N05 N06 N07 N3
O46.0Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia N04 N05 N06 N07 N3
O47.0Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży N04 N05 N06 N07 N3
O60Poród przedwczesny N02 N04 N05 N06 N07 N3
O61.0Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej N3
O61.1Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynności porodowej N3
O61.8Inne nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej N3
O62.0Pierwotne słabe skurcze macicy N3
O62.1Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy N3
O62.2Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy N3
O62.3Poród nagły (uliczny) M1 N3 N9
O62.4Nieskoordynowane i przedłużone skurcze macicy z nadmiernym napięciem mięśnia macicy N3
O62.8Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu N3
O62.9Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona N3
O63.0Przedłużenie pierwszego okresu porodu N3
O63.1Przedłużenie drugiego okresu porodu N3
O63.2Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka i.t.p. N3
O63.9Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone N3
O64.0Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji główki płodu N3
O64.1Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego N3
O64.2Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego N3
O64.3Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego N3
O64.4Poród patologiczny z powodu przodowania barków N3
O64.5Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego N3
O64.8Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu N3
O64.9Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nieokreślone N3
O65.0Niewspółmierność porodowa spowodowana przez zniekształcenie miednicy N3
O65.1Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę ogólnie ścieśnioną N3
O65.2Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę płaską N3
O65.3Niewspółmierność porodowa spowodowana przez ścieśnienie próżni i wychodu miednicy N3
O65.4Niewspółmierność porodowa płodowo-miednicza, nieokreślona N3
O65.5Niewspółmierność porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narządów miednicy matki N3
O65.8Niewspółmierność porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki N3
O65.9Niewspółmierność porodowa spowodowana nieprawidłowościami miednicy, nieokreślonymi N3
O66.1Poród patologiczny wywołany przez bliźnięta zahaczone N3
O66.2Poród patologiczny wywołany przez niezwykle duży płód N3
O66.3Poród patologiczny wywołany przez inne nieprawidłowości płodu N3
O66.4Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona N3
O66.5Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie N3
O66.8Inny określony poród patologiczny N3
O66.9Poród patologiczny, nieokreślony N3
O67.0Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia N3
O67.8Inne krwawienie śródporodowe N3
O67.9Krwawienie śródporodowe, nieokreślone N3
O68.0Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu N3
O68.1Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym N3
O68.2Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym N3
O68.3Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu N3
O68.8Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu N3
O68.9Czynność porodowa i poród powikłany z zagrożeniem (stresem) płodu, nieokreślonym Mpw N3
O69.0Poród powikłany przez wypadniecie pępowiny Mpw N3
O69.1Poród powikłany przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem N3
O69.2Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny N3
O69.3Poród powikłany przez krótką pępowinę N3
O69.4Poród powikłany przez naczynia przodujące N3
O69.5Poród powikłany przez uszkodzenie naczyń pępowiny N3
O69.8Poród powikłany przez inne nieprawidłowości pępowiny N3
O69.9Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną N3
O70.0Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.1Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.2Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu M1 Mpw N3
O70.3Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.9Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone M1 Mpw N3
O71.0Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej N3 Tpw
O71.1Pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej Mpw N3
O71.2Poporodowe wynicowanie macicy N3
O71.3Pęknięcie szyjki macicy w czasie porodu N3
O71.4Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu N3
O71.5Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy Mpw N3
O71.6Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych N3
O71.7Krwiak miednicy z przyczyn położniczych Mpw N3
O71.8Inny określony uraz położniczy N3
O71.9Uraz położniczy, nieokreślony N3
O72.0Krwotok w trzecim okresie porodu Mpw N3
O72.1Inny bezpośredni krwotok poporodowy Mpw N3
O72.2Późny i wtórny krwotok poporodowy N3
O72.3Poporodowe zaburzenia krzepnięcia N3
O73.0Zatrzymanie łożyska bez krwotoku M1 N3
O73.1Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku M1 N3
O74.0Zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu N3
O74.1Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu N3
O74.2Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu N3
O74.3Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego N3
O74.4Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej lub porodu N3
O74.5Ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu N3
O74.6Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu N3
O74.7Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej lub porodu N3
O74.8Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu N3
O74.9Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nieokreślone N3
O75.0Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu N3
O75.1Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu N3 Tpw
O75.2Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej N3
O75.3Inne zakażenia w czasie porodu N3
O75.4Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych N3
O75.5Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego N3
O75.6Opóżniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego N3
O75.7Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim N3
O75.8Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu N3
O75.9Powikłanie czynności porodowej i porodu, nieokreślone N3
O85Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione N05 N06 N3
O87.1Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu Mpw N05 N06 N07 N3
O87.3Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O87.8Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu N3
O88.0Zator powietrzny z przyczyn położniczych N05 N06 N07 N3 Tpw
O88.1Zator płynem owodniowym N05 N06 N07 N3 Tpw
O88.2Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych Fpw Mpw N05 N06 N07 N3 Tpw
O88.3Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych N05 N06 N07 N3 Tpw
O88.8Inny zator z przyczyn położniczych N3 Tpw
O89.0Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O89.1Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O89.2Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O89.3Reakcje toksyczne na środki znieczulające w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O89.5Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie połogu N3
O90.3Kardiomiopatia w czasie połogu N05 N06 N07 N3
O90.4Poporodowa ostra niewydolność nerek L81 N05 N06 N07 N3 Q51
O90.5Poporodowe zapalenie gruczołu tarczowego N05 N06 N07 N3
O98.0Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O98.1Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg J38 N04 N05 N06 N07 N3
O98.4Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O98.5Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg N3
O98.6Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O98.8Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O98.9Nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg N3
O99.1Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia mechanizmów odpornościowych wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.2Choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia odżywienia wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.3Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.4Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.5Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.6Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg N04 N05 N06 N07 N3
O99.7Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg N3
Q00.0Bezmózgowie A87 N08 N3 N31
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa A87 N08 N3 N31
Q00.2Rozszczep potylicy A87 N08 N3 N31
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona A87 N08 N3 N31 P16
Q02Małogłowie A87 N08 N3 N31 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego A87 N08 N3 N31 P16
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek A87 N08 N3 N31 P16
Q04.4Septo-optic dysplasia N08 N3 N31 P16
Q04.5Mózg olbrzymi A87 N08 N3 N31 P16
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony N08 N3 N31 P16
Q06.0Brak rdzenia A87 N08 N3 N31
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego A87 N08 N3 N31
Q06.2Rozdwojenie rdzenia N08 N3 N31
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego N08 N3 N31
Q06.4Wodordzenie A87 N08 N3 N31
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego A87 Fpw N08 N3 N31
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego A87 N08 N3 N31
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q20.0Wspólny pień tętniczy E76 N08 N3 N31 N7
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze E76 N08 N3 N31 N7
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca E76 N08 N3 N31 N7
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych E76 N08 N3 N31 N7
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca E76 N08 N3 N31 N7
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.5Choroba Ebsteina E76 N08 N3 N31 N7
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty E76 E9 N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q24.2Serce trójprzedsionkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q24.6Wrodzony blok serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.2Zarośnięcie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.3Zwężenie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.6Zwężenie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic A45 Epw N08 N3 N31 P21 Q33
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona N08 N3 N31 P21 Q66
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej E76 N08 N3 N31 N7
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna E76 N08 N3 N31 N7
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone E76 N08 N3 N31 N7
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej G18 N08 N3 N31
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą G18 N08 N3 N31
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej N08 N3 N31 P16 Q66
Q27.1Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.2Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona Fpw N08 N3 N31 P21 Q66
Q28.0Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.2Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.3Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.8Inne określone wady rozwojowe układu krążenia A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q60.6Zespół Pottera L02 L84 N08 N3 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu L1 L29 N08 N3 N31
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego L29 N08 N3 N31 P16
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona L29 N08 N3 N31 P16
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa N08 N3 N31 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony D37 N08 N3 N31 P16
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) N08 N3 N31 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa H86 N08 N3 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
R75Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem hiv N04 N05 N06 N07 N3 N31