Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q79.9

nazwa:Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona

Listy: H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:



Parametry listy kierunkowej ICD-10: H89
Grupa
JGP
Ograniczenia:
H89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H89
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne




Parametry listy kierunkowej ICD-10: N08
Grupa
JGP
Ograniczenia:
N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne






Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne