Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

N08 kod CZS: 5.51.01.0013008

nazwa: Ciężka patologia płodu - diagnostyka, leczenie

uwagi:warunki określone w zał. nr 3 dla 3 poziomu referencyjnego

Specjalności (sugerowane)Dane
63pkt. dla hosp. zwykłej

20pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: N08
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.