Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H89 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: H89
Grupa
JGP
Ograniczenia:
H89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H89
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
C40.0Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.1Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej) H11 H8 H81 H89 LOg P28
C40.2Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.3Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) H11 H8 H81 H89 LOg P28
C40.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn) H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C40.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone) H11 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C41.2Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa) A87 Dpw H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg P28
C41.3Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka) H8 H81 H89 LOg P28
C41.4Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Fpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki) H07 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) Dpw Fpw H07 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Dpw Epw Fpw Gpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg Mpw
D16.0Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.1Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.2Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej) H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.3Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.4Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy) H89 LOg N31
D16.5Nowotwór niezłośliwy (żuchwa) H89 LOg N31
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) A87 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg N31
D16.7Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk) D28 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.8Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) A87 H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D16.9Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) H07 H11 H8 H81 H89 LOg
M12.1Choroba Kaschin-Becka H8 H89 LOg
M12.5Artropatia pourazowa H8 H89 LOg
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów H8 H89 LOg
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią) H8 H89 LOg
M15.2Guzki Boucharda ( z artropatią) H8 H89 LOg
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów Epw H8 H89 LOg
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [osteoarthritis erosiva] Epw H8 H89 Jpw LOg
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe H8 H89 LOg
M15.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe H89 LOg
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.1Inne pierwotne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.5Inne pourazowe koksartrozy H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.7Inna wtórna koksartroza H02 H04 H05 H06 H8 H89 LOg
M16.9Nieokreślona koksartroza H02 H04 H05 H89 LOg
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.1Inne pierwotne gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.3Inne pourazowe gonartrozy H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.5Inna wtórna gonartroza H01 H05 H06 H8 H89 LOg
M17.9Nieokreślona gonartroza H89 LOg
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H8 H89 LOg
M18.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego H89 LOg
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów H01 H8 H89 LOg
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów H01 H8 H89 LOg
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów H01 H8 H89 LOg
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe H8 H89 LOg
M19.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe H89 LOg
M20.0Zniekształcenie palca (palców) H8 H89 LOg
M20.1Paluch koślawy [hallux valgus](nabyty) H8 H89 LOg
M20.2Paluch sztywny [hallux rigidus] H8 H89 LOg
M20.3Inne znieksztalcenia palucha (nabyte) H8 H89 LOg
M20.4Młotkowatość innych palców (nabyta) H8 H89 LOg
M20.5Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte) H8 H89 LOg
M20.6Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp H89 LOg
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.1Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 H92 LOg
M21.2Zniekształcenia zgięciowe H8 H89 H92 LOg
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte) H8 H89 H92 LOg
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa H8 H89 H92 LOg
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy H8 H89 H92 LOg
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta) H8 H89 H92 LOg
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn H8 H89 H92 LOg
M21.9Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn H89 LOg
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki H8 H89 LOg
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki H8 H89 LOg
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy H8 H89 LOg
M22.3Inne uszkodzenia rzepki H8 H89 LOg
M22.8Inne choroby rzepki H8 H89 LOg
M22.9Nieokreślone choroby rzepki H89 LOg
M23.0Łąkotka cystowata H8 H89 LOg
M23.1Łąkotka dyskowata (wrodzona) H8 H89 LOg
M23.2Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania H8 H89 LOg
M23.3Inne uszkodzenia łąkotki H8 H89 LOg
M23.4Wolne ciało w jamie stawu kolanowego H8 H89 LOg
M23.5Przewlekła niestabilność kolana H8 H89 LOg
M23.6Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana H8 H89 LOg
M23.8Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego H8 H89 LOg
M23.9Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego H89 LOg
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej H8 H89 LOg
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych H8 H89 LOg
M24.3Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 LOg
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu H8 H89 LOg
M24.5Przykurcz stawu H8 H89 LOg
M24.7Wgłębienie panewki H8 H89 LOg
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H89 LOg
M24.9Nieokreślone uszkodzenia stawu H89 LOg
M25.1Przetoka stawu H8 H89 LOg
M25.2Staw cepowaty H8 H89 LOg
M25.3Inne niestabilności stawu H8 H89 LOg
M25.8Inne określone choroby stawów H8 H89 LOg
M48.8Inne określone spondylopatie A87 H51 H52 H53 H8 H89 LOg
M48.9Nieokreślone spondylopatie H89 LOg
M75.0Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego H8 H89 Jpw LOg
M81.0Osteoporoza pomenopauzalna H89
M81.1Osteoporoza w następstwie usunięcia jajników H89
M81.2Osteoporoza w następstwie unieruchomienia H89
M81.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania H89
M81.4Osteoporoza indukowana lekami H89
M81.5Osteoporoza idiopatyczna H89
M81.6Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne`a] H89
M81.8Inna osteoporoza H89
M81.9Nieokreślona osteoporoza H89
M84.0Wadliwy zrost po złamaniu H01 H02 H04 H05 H8 H89 H92 LOg
M84.1Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] H8 H89 H92 LOg
M84.2Opóźniony zrost po złamaniu H8 H89 H92 LOg
M84.8Inne zaburzenia ciągłości kości H8 H89 H92 LOg
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości H89 H92 Jpw LOg
M85.0Dysplazja włóknista (pojedynczej kości) H8 H89 H92 LOg
M85.1Fluoroza kośćca H8 H89 H92 LOg
M85.2Przerost kości czaszki H8 H89 H92 LOg
M85.3Osteoskleroza [osteitis condensans] H8 H89 H92 LOg
M85.4Pojedyncza torbiel kości H8 H89 H92 LOg
M85.5Tętniakowata torbiel kości H8 H89 H92 LOg
M85.6Inne torbiele kości H8 H89 H92 LOg
M85.8Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości H8 H89 H92 LOg
M85.9Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości H8 H89 H92 LOg
M87.0Jałowa samoistna martwica kości H01 H02 H04 H05 H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.3Inna wtórna martwica kości H06 H07 H8 H89 H92 LOg
M87.8Inna martwica kości Epw H8 H89 H92 LOg
M87.9Nieokreślona martwica kości Epw H89 H92 J34 Jpw LOg Qpw
M88.0Choroba pageta dotycząca czaszki H89 LOg
M88.8Choroba pageta innych kości H8 H89 LOg
M88.9Choroba Pageta kości, nieokreślona Dpw Fpw H89 LOg Mpw
M89.1Zahamowanie wzrostu nasady kości H8 H89 LOg
M89.2Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości H8 H89 LOg
M89.3Przerost kości H8 H89 H92 LOg
M89.4Inne przerostowe osteoartropatie H8 H89 LOg
M89.5Osteoliza H8 H89 LOg
M89.6Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia H8 H89 LOg
M89.8Inne określone choroby kości H8 H89 LOg
M89.9Nieokreślone choroby kości H89 LOg
M91.0Młodzieńcza osteochondroza miednicy H8 H89 H92 LOg
M91.1Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba legg-calve-perthesa] H8 H89 H92 LOg
M91.2Miednica płaska [coxa plana] H89 H92 LOg
M91.3Pseudocoxalgia H89 H92 LOg
M91.8Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy H8 H89 H92 LOg
M91.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy H89 H92 LOg
M92.0Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej H8 H89 H92 LOg
M92.1Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej H8 H89 H92 LOg
M92.2Osteochondroza młodzieńcza ręki H8 H89 H92 LOg
M92.3Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej H8 H89 H92 LOg
M92.4Osteochondroza młodzieńcza rzepki H8 H89 H92 LOg
M92.5Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki H8 H89 H92 LOg
M92.6Osteochondroza młodzieńcza stępu H8 H89 H92 LOg
M92.7Osteochondroza młodzieńcza śródstopia H8 H89 H92 LOg
M92.8Inne określone osteochondrozy młodzieńcze H8 H89 H92 LOg
M92.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze H89 H92 LOg
M93.0Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) H8 H89 H92 LOg
M93.1Choroba Kienbocka dorosłych H8 H89 LOg
M93.2Osteochondroza rozwarstwiająca H8 H89 LOg
M93.8Inne określone osteochondropatie H8 H89 LOg
M93.9Nieokreślone osteochondropatie H89 LOg
M94.2Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia] H8 H89 LOg
M94.3Chondroliza H8 H89 LOg
M94.8Inne określone choroby chrząstki H8 H89 LOg
M94.9Nieokreślone choroby chrząstki H8 H89 LOg
M95.2Inne nabyte zniekształcenia głowy H8 H89 LOg
M95.3Nabyte zniekształcenia szyi H8 H89 LOg
M95.4Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber H8 H89 H92 LOg
M95.5Nabyte zniekształcenia miednicy H8 H89 H92 LOg
M95.8Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 LOg
M95.9Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone H89 LOg
M96.6Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej H8 H89 LOg
M96.8Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych H8 H89 LOg
M96.9Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych H8 H89 LOg
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q65.6Staw biodrowy niestabilny H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego H05 H06 H8 H89 H92 N31 P16
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.5Wrodzona stopa płaska H8 H89 H92 N31 P16
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q66.7Stopa wydrążona H8 H89 H92 N31 P16
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q67.1Twarz zaciśnięta (compression facies) H8 H89 N31 P16
Q67.2Długogłowie (dolichocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.3Skośnogłowie (plagiocephalia) H8 H89 N31 P16
Q67.4Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk H8 H89 N31 P16
Q67.6Klatka piersiowa szewska H8 H89 N31 P16
Q67.7Klatka piersiowa kurza H8 H89 N31 P16
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego H8 H89 H92 N31 P16
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki H8 H89 H92 N31 P16
Q68.2Wrodzone zniekształcenie kolana H8 H89 H92
Q68.3Wrodzone wygięcie kości udowej H8 H89 H92
Q68.4Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki H8 H89 H92
Q68.5Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe H8 H89 H92 N31 P16
Q69.0Dodatkowy(e) palec(ce) rąk H8 H89 N31 P16
Q69.1Dodatkowy(e) kciuk(i) H8 H89 N31 P16
Q69.2Dodatkowy(e) palec(ce) stóp H8 H89 N31 P16
Q69.9Palce dodatkowe, nieokreślone H8 H89 N31 P16
Q70.0Palce rąk splecione H8 H89 N31 P16
Q70.1Palce rąk zrośnięte H8 H89 N31 P16
Q70.2Palce stóp splecione H8 H89 N31 P16
Q70.3Zrost palców stóp H8 H89 N31 P16
Q70.4Palce dodatkowe ze zrostem palców H8 H89 N31 P16
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią H8 H89 H92 N31 P16
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni H8 H89 H92 N31 P16
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej H8 H89 H92 N31 P16
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara H8 H89 H92 N31 P16
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych H8 H89 H92 N31 P16
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą H8 H89 H92 N31 P16
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców H8 H89 H92 N31 P16
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q72.7Rozszczep stopy H8 H89 H92 N31 P16
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) H8 H89 H92 N31 P16
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone H8 H89 H92 N31 P16
Q73.0Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.1Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q73.8Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych) H8 H89 N31 P16
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego H8 H89 H92 N31 P16
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej H8 H89 H92 N31 P16
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa H8 H89 H92 N31 P16
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) H8 H89 H92 N31 P16
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) H8 H89 N31 P16
Q77.2Zespół krótkiego żebra H89 N31 P16
Q77.3Chondrodysplazja punktowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.4Achondroplazja H8 H89 H92 N31 P16
Q77.5Diastrophic dysplasia H8 H89 H92 N31 P16
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna H8 H89 H92 N31 P16
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa H8 H89 H92 N31 P16
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q78.0Kostnienie niedoskonałe H8 H89 H92 N31 P16
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) H8 H89 H92 N31 P16
Q78.2Marmurowatość kości H8 H89 H92 N31 P16
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich H8 H89 H92 N31 P16
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona H89 H92 N31 P16
Q78.5Dysplazja przynasadowa H8 H89 H92
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone H8 H89 H92 N31 P16
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje Fpw H8 H89 H92 N31 P16
Q78.9Osteochondrodysplazja, nieokreślona H8 H89 H92 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi H8 H89 H92 N31 P16
R29.4Biodro trzaskające H8 H89 H92 P20
S83.2Rozdarcie łąkotki, świeże H8 H89
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże H8 H89 Jpw T07
T84.0Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów H07 H53 H8 H89
T84.1Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny H07 H8 H89
T84.2Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości H07 H53 H8 H89
T84.3Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów H07 H8 H89
T84.4Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów H07 H53 H8 H89
T87.0Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej H8 H89
T87.1Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej H8 H89
T87.2Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciała H8 H89
T87.3Nerwiak po amputacji kikuta H8 H89
T87.5Martwica po amputacji kikuta H8 H89