Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A87 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: A87
Grupa
JGP
Ograniczenia:
A87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: A87
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
C41.2Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa) A87 Dpw H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg P28
C70.1Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe) A87 LOg P27
C72.0Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy) A87 LOg P27
C72.1Nowotwór złośliwy (ogon koński) A87 LOg P27
D16.6Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) A87 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg N31
D16.8Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) A87 H07 H11 H8 H81 H89 LOg N31
D32.1Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe) A87 LOg
D33.4Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy) A87 LOg
D35.6Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) A87 E9 K53 LOg
G47.4Narkolepsja i katalepsja A67 A87
G80.0Kurczowe porażenie mózgowe A87 H92
G80.1Kurczowe porażenie obustronne A87 H92 P09
G80.2Dziecięce porażenie połowicze A87 Mpw P09
G80.3Dyskinetyczne porażenie mózgowe A87
G80.4Ataktyczne porażenie mózgowe A87
G80.8Inne dziecięce porażenie mózgowe A87
G80.9Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone A87 Dpw Fpw
G81.0Wiotkie porażenie połowicze A87 Epw
G81.1Kurczowe porażenie połowicze A87 Fpw
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone A87 Epw Fpw Jpw Mpw P09
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych A87 H92 Hpw
G82.1Kurczowe porażenie kończyn dolnych A87 H92 Hpw
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G82.3Wiotkie porażenie czterokończynowe A87 Hpw P09 Tpw
G82.4Kurczowe porażenie czterokończynowe A87 Hpw P09 Tpw
G82.5Porażenie czterokończynowe, nieokreślone A87 Gpw Hpw Jpw Mpw P09 Tpw
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych A87 Epw Hpw
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej A87 Epw Hpw
G83.2Porażenie jednej kończyny górnej A87 Hpw
G83.3Porażenie jednej kończyny, nieokreślone A87 Hpw
G83.9Zespół porażenny, nieokreślony A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G90.1Dysautonomia rodzinna [riley-daya] A87
G91.0Wodogłowie komunikujące A87 Fpw N31 N8 P09
G91.1Wodogłowie z niedrożności A87 N31 N8 P09
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół hakima] A87 N31 N8 P09
G91.3Wodogłowie pourazowe, nieokreślone A87 N31 N8 P09
G91.8Inne wodogłowie A87 N31 N8 P09
G91.9Wodogłowie, nieokreślone A87 Fpw N31 N8 P09
G93.2Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe A87 P09
G93.5Zespół uciskowy mózgu A87
G93.6Obrzęk mózgu A87
G93.8Inne określone zaburzenia mózgu A87 P09
G93.9Zaburzenie mózgu, nieokreślone A87
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki A87 LOg Mpw
G95.1Mielopatie naczyniowe A87
G95.2Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony A87
G95.8Inne określone choroby rdzenia kręgowego A87
G95.9Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona A87 Gpw Jpw
G96.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego A87
G96.1Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej A87 Fpw
G96.8Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego A87
G96.9Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone A87
G97.2Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej A87
G97.8Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone A87 Fpw
G98Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej A87
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych A87 LOg
I67.5Choroba Moyamoya A87 Fpw LOg
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych A87 LOg
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona A87 LOg
I69.8Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych A87 Q33
M45Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa A87 H01 H05 H06 H07 H51 H53 H8 H87 LOg
M47.0Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (g99.2*) A87 H8 LOg
M47.9Nieokreślone spondylozy A87 LOg
M48.0Zespół wąskiego kanału kręgowego A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M48.1Zesztywniająca hiperostoza [choroba forestiera] A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M48.2Choroba Baastrupa A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M48.3Pourazowa spondylopatia A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M48.4Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa A87 H51 H52 H53 H66 H67 H8 LOg
M48.5Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M48.8Inne określone spondylopatie A87 H51 H52 H53 H8 H89 LOg
M50.0Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (g99.2*) A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M50.1Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M50.2Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M50.3Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M50.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnego A87 LOg
M51.0Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (g99.2*) A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M51.1Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M51.3Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M51.4Guzki Schmorla A87 H53 H8 LOg
M51.8Inne określone choroby krążka międzykręgowego A87 H51 H52 H53 H8 LOg
M51.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego A87 LOg
M53.0Zespół szyjno-czaszkowy A87 H8 LOg
M53.1Zespół szyjno-barkowy A87 H8 LOg
M53.2Niestabilność kręgosłupa A87 H51 H53 H8 LOg
M53.3Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej A87 H8 LOg
M53.8Inne określone choroby grzbietu A87 LOg
M53.9Nieokreślone choroby grzbietu A87 LOg
M54.1Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [zespoły korzonkowe] A87 LOg
M54.2Bóle karku A87 LOg
M54.3Rwa kulszowa A87 LOg
M54.4Rwa kulszowa z bólem łedźwiowo-krzyżowym A87 LOg
M54.6Ból kręgosłupa piersiowego A87 LOg
M54.8Inne bóle grzbietu A87 LOg
M54.9Nieokreślone bóle grzbietu A87 LOg
M96.1Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej A87 H8 LOg
M99.0Dysfunkcja segmentarna i somatyczna A87 H8
M99.1Zespół nadwichnięcia kręgów A87 H8
M99.2Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia A87 H8
M99.3Zwężenie kostnej części kanału kręgowego A87 H8
M99.4Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego A87 H8
M99.5Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego A87 H8
M99.6Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł A87 H8
M99.7Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną A87 H8
M99.8Inne uszkodzenia biomechaniczne A87 H8
M99.9Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne A87 H8
Q00.0Bezmózgowie A87 N08 N3 N31
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa A87 N08 N3 N31
Q00.2Rozszczep potylicy A87 N08 N3 N31
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona A87 N08 N3 N31 P16
Q02Małogłowie A87 N08 N3 N31 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego A87 N08 N3 N31 P16
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek A87 N08 N3 N31 P16
Q04.5Mózg olbrzymi A87 N08 N3 N31 P16
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q06.0Brak rdzenia A87 N08 N3 N31
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego A87 N08 N3 N31
Q06.4Wodordzenie A87 N08 N3 N31
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego A87 Fpw N08 N3 N31
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego A87 N08 N3 N31
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa A87 N08 N31 P16
Q75.0Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych A87 N31 P16
Q75.1Dyzostoza czaszkowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.2Szerokie rozstawienie oczodołów A87 N31 P16
Q75.3Wielkogłowie A87 N31 P16
Q75.4Dyzostoza żuchwowo-twarzowa A87 N31 P16
Q75.5Dyzostoza oczno-żuchwowa A87 N31 P16
Q75.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy A87 N31 P16
Q75.9Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona A87 N31 P16
Q76.1Zespół Klippel-Feila A87 N31 P16
Q76.3Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości A87 N31 P16
Q85.8Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej A87 N31 P16
Q85.9Fakomatoza, nieokreślona A87 N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16
R29.2Nieprawidłowe odruchy A87
R29.8Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego A87
R47.0Dysfazja i afazja A87 Fpw
R47.1Dysartria i anartria A87
R47.8Inne i nieokreślone zaburzenia mowy A87
R83.0Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowa aktywność enzymów) A87
R83.1Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom hormonów) A87
R83.2Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom innych środków, leków i substancji biologicznych) A87
R83.3Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom substancji nieleczniczych) A87
R83.4Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych) A87
R83.5Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych) A87
R83.6Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych) A87
R83.7Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań histologicznych) A87
R83.8Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (inne nieprawidłowe wyniki) A87
R83.9Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki, nieokreślone) A87
R90.0Uszkodzenie przestrzeni wewnątrzczaszkowej A87
R90.8Inne nieprawidłowości centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymi A87
R93.0Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych czaszki i głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane A87
R94.0Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych centralnego układu nerwowego A87
R94.1Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czucia A87
S23.3Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa A87 H51 H52 H53 H8 T07
S23.5Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej A87 H8 T07
S24.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa A87 Epw H8 Hpw T07
S32.1Złamanie kości krzyżowej A87 H60 H8 T07 T4
S32.2Złamanie kości guzicznej A87 H8 T07
S33.2Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego A87 H60 H8 T07
S33.4Urazowe rozerwanie spojenia łonowego A87 H60 H8 T07
S33.6Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego A87 H8 T07
S33.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy A87 H66 H67 H8 T07
T03.0Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję A87 H8 Mpw P14
T03.1Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę A87 H8
T08Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony A87 Epw Fpw
T09.5Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia A87
T85.0Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego A87
T85.1Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego A87