Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q87.0

nazwa:Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy

Listy: A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: A87
Grupa
JGP
Ograniczenia:
A87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: A87
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne