Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C28 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C28
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9C28C28
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: C28
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: C28Kod Nazwa
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej C28 C57 N26 N31 P16
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa C28 C57 N31 P16
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej C28 C29 C57 N31 P16
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy C28 C29 C57 N31 P16
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa C27 C28 C29 C57
Q30.3Wrodzona perforacja przegrody nosowej C28 C29 C57
Q30.8Inne wrodzone wady rozwojowe nosa C28 C29 C57
Q30.9Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona C28 C29 C57
Q35.0Rozszczep podniebienia twardego, obustronny C27 C28 C29
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.2Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.4Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.8Rozszczep podniebienia nieokreślony, obustronny C27 C28 C29
Q35.9Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny C27 C28 C29 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16