Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C56 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: C56
Grupa
JGP
Ograniczenia:
C56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: C56
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
C00.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej) C56 J33 LOg
C00.1Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej) C56 J33 LOg
C00.2Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona) C56 LOg
C00.3Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej) C56 LOg
C00.4Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej) C56 LOg
C00.5Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna)) C56 LOg
C00.6Nowotwór złośliwy (spoidło wargi) C56 LOg
C00.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi) C56 LOg
C00.9Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona) C56 LOg
C01Nowotwór złośliwy nasady języka C56 Fpw Jpw LOg
C02.1Nowotwór złośliwy (brzeg języka) C56 LOg
C02.2Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka) C56 LOg
C02.3Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona) C56 LOg
C02.4Nowotwór złośliwy (migdałek językowy) C56 LOg
C02.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka) C01 C56 LOg
C02.9Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony) C01 C56 Jpw LOg
C03.0Nowotwór złośliwy (dziąsło górne) C56 LOg
C03.1Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne) C56 LOg
C03.9Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone) C56 Fpw LOg
C04.0Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.1Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej) C01 C56 LOg
C04.9Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C05.0Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde) C56 LOg
C05.1Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie) C01 C56 LOg
C05.2Nowotwór złośliwy (języczek) C56 LOg
C05.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego) C01 C56 LOg
C05.9Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone) C01 C56 LOg
C06.0Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka) C56 LOg
C06.1Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej) C56 LOg
C06.2Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa) C56 LOg
C06.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej) C01 C56 LOg
C06.9Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona) C01 C56 LOg
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C56 Dpw LOg P28
C08.0Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa) C56 Dpw LOg P28
C08.1Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa) C56 LOg P28
C08.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych) C56 LOg P28
C09.0Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy) C56 LOg
C09.1Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)) C56 Fpw LOg
C09.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka) C56 LOg
C09.9Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony) C56 LOg
C10.0Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa) C56 LOg
C10.1Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni) C56 LOg
C10.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła) C01 C56 Fpw LOg
C10.3Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła) C01 C56 LOg
C10.4Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa) C01 C56 Dpw LOg
C10.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła) C01 C56 LOg
C10.9Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C11.0Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.1Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C11.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła) C01 C56 LOg P28
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C56 LOg
C13.0Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej) C01 C56 LOg
C13.1Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego) C01 C56 LOg
C13.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła) C01 C56 LOg
C13.9Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona) C01 C56 LOg
C14.0Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym) C01 C56 Dpw Epw LOg P28
C14.2Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera) C01 C56 LOg P28
C14.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła) C01 C56 LOg P28
C30.0Nowotwór złośliwy (jama nosowa) C56 Dpw LOg
C30.1Nowotwór złośliwy (ucho środkowe) C56 Jpw LOg
C31.0Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa) C01 C56 LOg
C31.1Nowotwór złośliwy (komórki sitowe) C01 C56 LOg
C31.3Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa) C01 C56 LOg
C31.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych) C01 C56 LOg
C31.9Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona) C01 C56 LOg
C32.0Nowotwór złośliwy (głośnia) C01 C56 LOg
C32.1Nowotwór złośliwy (nagłośnia) C01 C56 Epw LOg
C32.2Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa) C01 C56 Jpw LOg
C32.3Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani) C01 C56 LOg
C32.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani) C01 C56 LOg
C32.9Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona) C01 C56 LOg
C41.1Nowotwór złośliwy (żuchwa) C56 LOg P28
C46.2Mięsak kaposi'ego podniebienia C56 LOg P28
C47.0Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi) C56 Epw LOg P07 P27
C49.0Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi) C56 J33 LOg P07 P28
C76.0Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja) C01 C56 Jpw LOg
D00.0Rak in situ (warga, jama ustna i gardło) C56 Jpw LOg
D02.0Rak in situ (krtań) C56 LOg
D10.7Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła) C56 LOg N31
D21.0Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi) C56 J33 LOg N31
H70.2Zapalenie kości skroniowej C56
H81.4Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego C56 LOg
H83.0Zapalenie błędnika C56 Fpw LOg
H90.3Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna C56
J01.3Ostre zapalenie zatok klinowych C48 C56
J38.2Guzki strun głosowych C56
K06.2Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem C56
K11.0Zanik gruczołu ślinowego C56
K11.4Przetoka gruczołu ślinowego C56
Q31.1Wrodzone zwężenie podgłośniowe C56 N31 P16
Q31.2Niedorozwój krtani C56 N31 P16
Q31.3Worek powietrzny krtani (laryngocoele) C56 N31 P16
Q31.4Wrodzony świst krtaniowy C56 N31 P16
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy C56 N31 P16
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy C56 N31 P16
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli C56 N31 P16
Q32.3Wrodzone zwężenie oskrzela C56 N31 P16
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli C56 Epw Fpw N31 P16
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych C27 C56 N31 P16
Q38.7Kieszonka gardzieli C27 C29 C56 N31 P16
S11.2Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku C56 T07