Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C29 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C29
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9C29C29
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: C29
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: C29Kod Nazwa
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
K09.1Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej C29 C57
K09.8Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej C29 C57
K11.6Torbiel śluzowa [mukocele] C29 C57
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej C28 C29 C57 N31 P16
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy C28 C29 C57 N31 P16
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa C27 C28 C29 C57
Q30.3Wrodzona perforacja przegrody nosowej C28 C29 C57
Q30.8Inne wrodzone wady rozwojowe nosa C28 C29 C57
Q30.9Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona C28 C29 C57
Q35.0Rozszczep podniebienia twardego, obustronny C27 C28 C29
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.2Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.4Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.8Rozszczep podniebienia nieokreślony, obustronny C27 C28 C29
Q35.9Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny C27 C28 C29 N31 P16
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy C29 C57 N08 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej C26 C29 C57 N31 P16
Q38.1Przyrośnięcie języka C29 C57 N31 P16
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka C29 C57 N31 P16
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej C29 C57 N31 P16
Q38.7Kieszonka gardzieli C27 C29 C56 N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16