Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C27 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C27
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9C27C27
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: C27
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: C27Kod Nazwa
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa C27 C28 C29 C57
Q30.2Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa C27 C57
Q35.0Rozszczep podniebienia twardego, obustronny C27 C28 C29
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q35.2Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.4Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny C27 C28 C29
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia C27 C28 C29 C56 N31 P16
Q35.8Rozszczep podniebienia nieokreślony, obustronny C27 C28 C29
Q35.9Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny C27 C28 C29 N31 P16
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny C27 C28 C29 C57 N31 P16
Q38.2Język olbrzymi C27 C57 N31 P16
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych C27 C56 N31 P16
Q38.7Kieszonka gardzieli C27 C29 C56 N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16