Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C26 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C26
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9C26C26
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: C26
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: C26Kod Nazwa
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej C26 C29 C57 N31 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16