Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Fpw (ICD-10)
Kod Nazwa
A01.0Dur brzuszny F47 Fpw LOg P22
A01.1Dur rzekomy a F47 Fpw LOg P22
A01.4Dur rzekomy, nieokreślony F47 Fpw LOg P22
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki salmonella Epw F47 Fpw Jpw LOg P22
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami salmonella Fpw LOg P22 S53
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Dpw Epw F47 Fpw Jpw LOg Mpw P22
A04.4Inne jelitowe zakażenia escherichia coli F47 Fpw LOg P22
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile Dpw F47 Fpw Gpw LOg P22
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone F47 Fpw LOg P22
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym Dpw F47 Fpw LOg P22
A07.3Izosporydoza F47 Fpw LOg P22
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy F47 Fpw LOg P22
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Fpw LOg P22 S54
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie D20 Fpw LOg
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym D20 Dpw Fpw LOg
A37.9Krztusiec, nieokreślony D46 Fpw LOg P04
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg P05 S53
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea Epwdz Fpw Gpw LOg P05 S53
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie gram-ujemne Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A41.9Posocznica, nieokreślona Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw LOg Mpw P05 S53
A42.8Inne postacie promienicy Fpw LOg S60
A48.0Zgorzel gazowa Epw Fpw LOg S60
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone Dpw Fpw Gpw Jpw LOg P05 S60
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone Dpw Fpw LOg P05 S60
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie Fpw LOg S60
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone A57 Fpw LOg
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego Fpw J46 LOg
B02.9Półpasiec bez powikłań Fpw J46 Jpw LOg Mpw P06
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobową Fpw G16 Gpw LOg
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone Fpw G18 LOg
B20.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie Fpw LOg S51
B20.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne Fpw LOg S51
B20.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest cytomegalia Fpw LOg S51
B20.3Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe Fpw LOg S51
B20.4Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest kandydoza Fpw LOg S51
B20.5Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne grzybice Fpw LOg S51
B20.6Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis carinii Fpw LOg S51
B20.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zakażenia mnogie Fpw LOg S51
B20.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze Fpw LOg S51
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone Fpw LOg S51
B21.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest mięsak kaposiego Fpw LOg S51
B21.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest chłoniak burkitta Fpw LOg S51
B21.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-hodgkin`owskich (nieziarniczych) Fpw LOg S51
B21.3Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek Fpw LOg S51
B21.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe Fpw LOg S51
B21.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe Fpw LOg S51
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone Fpw LOg S51
B22.0Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest encefalopatia Fpw LOg S51
B22.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc Fpw LOg S51
B22.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest zespół wyczerpania Fpw LOg S51
B22.7Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej Fpw LOg S51
B23.0Ostry zespół zakażenia hiv Fpw LOg S51
B23.1Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia Fpw LOg S51
B23.2Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw LOg S51
B23.8Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są inne określone stany Fpw LOg S51
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona Fpw LOg S51
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona Fpw Jpw LOg N7 S57
B33.1Choroba ross river Fpw LOg S57
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez candida Dpw Fpw Jpw LOg Mpw P06 S60
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej Dpw Fpw LOg P06 S60
B37.9Kandydoza, nieokreślona Fpw LOg P06 S60
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań Fpw LOg S60
B67.8Bąblowica wątroby, nieokreślona Fpw G16 LOg
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona F47 Fpw Gpw LOg P22
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze Fpw Gpw LOg S60
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone Fpw Gpw Jpw
B91Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego Fpw
C01Nowotwór złośliwy nasady języka C56 Fpw Jpw LOg
C03.9Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone) C56 Fpw LOg
C04.9Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C09.1Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)) C56 Fpw LOg
C10.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła) C01 C56 Fpw LOg
C10.9Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona) C01 C56 Dpw Fpw LOg
C15.4Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C15.5Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku) F07 Fpw LOg
C16.1Nowotwór złośliwy (dno żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka) F16 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C16.4Nowotwór złośliwy (odźwiernik) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.6Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.9Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony) F16 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C17.9Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone) F26 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F36 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg P28
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Epw F42 F96 Fpw Jpw LOg Mpw
C21.1Nowotwór złośliwy (kanał odbytu) F42 F96 Fpw LOg
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31 P07
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona) F42 Fpw G18 Gpw LOg N31
C24.0Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe) Epw F42 Fpw G28 Gpw LOg
C24.1Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera) F42 Fpw G28 LOg
C25.0Nowotwór złośliwy (głowa trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.1Nowotwór złośliwy (trzon trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki) F42 Fpw G38 LOg P28
C25.9Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona) F42 Fpw G38 Gpw LOg Mpw P28
C26.0Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona) F42 F46 Fpw Gpw LOg Mpw
C26.1Nowotwór złośliwy (śledziona) F42 Fpw LOg S07
C34.0Nowotwór złośliwy (oskrzele główne) D28 Epw Fpw K57 K64 LOg
C34.1Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C34.9Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone) D28 Fpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C41.4Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Fpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 LOg N31 P07 P28
C41.9Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) Dpw Fpw H07 H8 H81 H89 LOg P07 P28
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Fpw J33 J47 LOg P28
C43.5Czerniak złośliwy tułowia Epw Fpw J33 J47 LOg P28
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Epw Fpw Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C44.2Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego) Fpw J33 J47 LOg
C44.3Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) Dpw Fpw J33 J47 LOg
C44.4Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) Fpw Gpw J33 J47 LOg
C45.1Międzybłoniak otrzewnej D28 Fpw Gpw LOg
C45.2Międzybłoniak osierdzia D28 Fpw LOg
C46.0Mięsak kaposi'ego skóry Fpw LOg P28 S51
C46.1Mięsak kaposi'ego tkanki miękkiej Fpw LOg P07 P28 S51
C46.3Mięsak kaposi'ego węzłów chłonnych Fpw LOg P28 S51
C46.7Mięsak kaposi'ego innych umiejscowień Fpw LOg P28 S51
C46.8Mięsak kaposi'ego licznych narządów Fpw LOg P28 S51
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony Dpw Fpw Jpw LOg P28 S51
C47.4Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej) Dpw Fpw K64 LOg P27
C47.5Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy) Fpw K64 LOg Mpw P07 P27
C48.0Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 Fpw LOg N31 P28
C48.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) F46 Fpw LOg Mpw N31 P28
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1 Mpw
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C52Nowotwór złośliwy pochwy Fpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C53.0Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy) Fpw LOg M1 M11 M12 M29
C53.9Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona) Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C56Nowotwór złośliwy jajnika Fpw Gpw K55 K57 K64 LOg M1 M11 M12 M29 Mpw N31 P28
C60.9Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone) Epw Fpw L69 LOg
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Dpw Fpw Gpw Jpw L1 L31 L46 LOg
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Fpw L01 L08 L1 LOg
C67.1Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego) Fpw L08 L1 L22 LOg
C67.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego) Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg
C67.9Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony) Epw Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg Mpw
C71.5Nowotwór złośliwy (komory mózgowe) A34 Fpw LOg P07 P27
C71.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu) A34 Fpw LOg P07 P27
C71.9Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony) A34 Dpw Fpw LOg P07 P27
C75.8Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone) E9 Fpw K01 K55 K56 LOg
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch) Epw F46 Fpw LOg N31 P07
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica) Fpw LOg M1 M29 Mpw N31
C77.0Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi) C57 Fpw LOg
C77.4Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny) Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw S04
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc D28 Fpw Jpw LOg Mpw
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej D26 Epw Fpw Jpw LOg
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego F26 Fpw Jpw LOg
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy F32 F36 Fpw Gpw LOg Mpw
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej Dpw Epw F46 Fpw LOg
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Epw Fpw G18 Gpw LOg Mpw N31
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego F26 Fpw Jpw LOg Mpw
C79.1Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego Fpw Gpw L08 LOg Mpw
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry Dpw Fpw J33 J47 Jpw LOg
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych A34 Dpw Epw Fpw Gpw Jpw LOg Mpw
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Dpw Epw Fpw Gpw H07 H11 H51 H52 H53 H56 H8 H81 H89 Jpw LOg Mpw
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy E9 Fpw K58 LOg
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Dpw Fpw J03 J08 Jpw LOg M01 M1 Mpw
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Dpw Epw Fpw Gpw Jpw K57 K64 LOg Mpw
C82.9Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony) Fpw LOg P28 S04
C90.0Szpiczak mnogi Fpw LOg S04
C91.1Przewlekła białaczka limfocytowa Fpw LOg Mpw S04
C91.4Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) Dpw Fpw LOg S04
C91.9Białaczka limfatyczna, nieokreślona Dpw Fpw LOg P07 S04
C92.0Ostra białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04 Tpw
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa Epw Fpw Jpw LOg P07 P28 S01 S04
C95.9Białaczka, nieokreślona Fpw LOg P07 S04
D00.1Rak in situ (przełyk) F07 Fpw LOg
D09.0Rak in situ (pęcherz moczowy) Fpw L08 LOg
D09.7Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień) Fpw LOg
D13.6Nowotwór niezłośliwy (trzustka) Fpw G38 K57 LOg N31
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 E77 Fpw Gpw LOg N31 P07 Q33
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia C26 C27 C28 C29 Fpw LOg N31 P07 Q33 S52
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Fpw H86 J33 LOg N31
D27Nowotwór niezłosliwy jajnika Fpw Gpw K57 LOg M1 M27 N31
D34Niezłośliwy nowotwór tarczycy Fpw LOg
D36.0Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne) Fpw LOg S52
D44.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy) A34 Dpw Fpw LOg P07
D45Czerwienica prawdziwa Fpw Gpw LOg Mpw P19 S07
D48.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Epw Fpw Jpw LOg Mpw N31 P07
D50.1Dysfagia syderopeniczna Epw F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Dpw Epw F2 Fpw Jpw LOg Ppw S07
D52.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego Dpw F2 Fpw Jpw LOg S07
D53.8Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych F2 Fpw LOg Ppw S07
D53.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych F2 Fpw LOg P19 S07
D58.0Sferocytoza dziedziczna F2 Fpw Jpw LOg P19 S07
D58.9Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne F2 Fpw LOg P19 S07
D59.1Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne F2 Fpw H8s LOg P19 S07
D61.3Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna F2 Fpw LOg P19 Ppw S01 S07
D61.8Inne określone niedokrwistości aplastyczne Dpw Epw F2 Fpw LOg P19 S07
D62Ostra niedokrwistość pokrwotoczna F2 Fpw Jpw LOg S07
D64.9Nieokreślona niedokrwistość Epw F2 Fpw Gpw LOg S07
D66Dziedziczny niedobór czynnika viii F2 Fpw Jpw LOg P19 S07 Tpw
D69.4Inne pierwotne małopłytkowości F2 Fpw Mpw N8 NPpw P19 S07
D69.5Małopłytkowość wtórna F2 Fpw Gpw Mpw N8 NPpw Ppw S07
D69.6Nieokreślona małopłytkowość F2 Fpw Gpw Mpw N8 NPpw P19 S07
D70Agranulocytoza Epw Fpw Gpw P19 Ppw S07
E05.9Tyreotoksykoza, nieokreślona Dpw Fpw Gpw Jpw K46 K47 K54 LOg P10
E21.3Nadczynność przytarczyc, nieokreślona Fpw Gpw K07u K53 K58 LOg P10
E22.1Hiperprolaktynemia Fpw K16 K8 LOg P10
E22.2Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego Dpw Fpw K26 K53 K8 LOg P10
E23.0Niedoczynność przysadki Fpw K07u K16 LOg P10
E28.3Pierwotna niewydolność jajników Fpw K54 LOg M27 P10
E31.9Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone Fpw K59 K8 LOg P10
E34.0Zespół rakowiaka E9 Epw Fpw Gpw K07u K57 K58 LOg P10
E41Wyniszczenie z niedożywienia F2 Fpw K27 LOg Ppw
E53.8Niedobór innych określonych witamin z grupy b Fpw Jpw K27 LOg
F60.1Osobowość schizoidalna Fpw
F60.5Osobowość anankastyczna Fpw
F60.9Zaburzenia osobowości bno Fpw Jpw
F89Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone Fpw P15
F98.3Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie Fpw P15
G08Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym A45 A48 Fpw
G10Choroba huntingtona A35 Fpw LOg
G11.0Bezład wrodzony niepostępujący A35 Fpw P09
G11.2Bezład móżdżkowy o późnym początku A35 Fpw Mpw
G12.2Stwardnienie boczne zanikowe A86 Epw Fpw
G20Choroba parkinsona A03 A04 A35 Dpw Epw Fpw Jpw LOg Mpw
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna A03 A04 A35 Fpw P09
G25.3Mioklonia A03 A04 A66 Fpw P23
G30.9Choroba Alzheimera, nieokreślona A35 Fpw Jpw LOg Mpw
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej A35 Epw Fpw
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone A35 Epw Fpw P09
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego A57 Fpw Jpw P05
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi A03 A66 Fpw H8s LOg Mpw P23
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe A03 A66 Fpw H8s Jpw LOg Mpw P23
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone A46 Dpw Epw Fpw Gpw H8s Jpw
G50.0Neuralgia nerwu trójdzielnego A56 Fpw
G57.2Uszkodzenie nerwu udowego A31 A3N Fpw Mpw
G57.3Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego A31 A3N Fpw Mpw
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów A31 A3N Fpw Jpw
G60.9Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona A31 A3N Fpw P09
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (e10-e14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) A31r A3N Epw Fpw G3
G71.1Zaburzenia miotoniczne A30 A32 Dpw Fpw LOg P09
G72.2Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi A30 A32 Fpw Gpw Tpw
G80.9Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone A87 Dpw Fpw
G81.1Kurczowe porażenie połowicze A87 Fpw
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone A87 Epw Fpw Jpw Mpw P09
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G83.9Zespół porażenny, nieokreślony A87 Fpw Hpw Jpw Mpw
G91.0Wodogłowie komunikujące A87 Fpw N31 N8 P09
G91.9Wodogłowie, nieokreślone A87 Fpw N31 N8 P09
G93.0Torbiele mózgu A34 Fpw P09
G96.1Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej A87 Fpw
G97.8Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone A87 Fpw
H02.7Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną Fpw J49
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej B98 Fpw
H26.9Zaćma, nieokreślona B13 B98 Fpw
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone B98 Fpw Jpw
H40.9Jaskra, nieokreślona B98 Fpw
H47.2Zanik nerwu wzrokowego B98 Fpw
H54.0Ślepota obuoczna B98 Fpw
H66.9Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone Fpw P03
H74.9Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone Fpw
H83.0Zapalenie błędnika C56 Fpw LOg
H90.5Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślona C57 Fpw
I05.1Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej E73 E79 Fpw
I05.2Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością Dpw E73 E79 Fpw
I05.9Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona E73 E79 Epw Fpw
I08.8Inne wady skojarzone wielu zastawek E73 E79 Fpw
I09.9Choroba reumatyczna serca, nieokreślona E77 Fpw
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek E79 Fpw L84 Mpw NPpw P18 Ppw
I23.0Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca E14 E17 E79 F2 Fpw
I24.9Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona Dpw E57 E79 Fpw
I25.9Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona E57 E79 Fpw
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw Tpw
I27.0Pierwotne nadciśnienie płucne D53 Dpw E79 Epwdz Fpw H8s P21 Ppw
I30.9Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone E77 E79 Fpw
I31.9Choroba osierdzia, nieokreślona E77 E79 Fpw Jpw
I34.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreślone E73 E79 Fpw
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone E73 E79 Fpw Jpw P21
I42.1Przerostowa kardiomiopatia zawężająca E31 E34 E77 E79 Fpw
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I45.5Inny określony blok serca E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw P21
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone E64 Epw F2 Fpw P21
I50.0Niewydolność serca zastoinowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw P21 Ppw
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw Ppw
I50.9Niewydolność serca, nieokreślona Dpw E54 E79 Epwdz Fpw Jpw Mpw P21
I51.3Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej E77 E79 Fpw Gpw Jpw Mpw
I51.7Powiększenie serca E77 E79 Fpw
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Jpw LOg P09 Q33 Tpw
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw H8s Jpw LOg Mpw Tpw
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Gpw H8s Jpw LOg Mpw P09
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej A45 E9 Epw Fpw Jpw LOg Mpw
I67.5Choroba Moyamoya A87 Fpw LOg
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn Fpw H8 J34 Jpw Q66 Qpw
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Fpw Q66
I71.3Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty Fpw Q66 Tpw
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Fpw Jpw Q66
I71.8Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty Fpw Q66 Tpw
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu E9 Epw Fpw Gpw Q66
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony Epwdz Fpw J34 Jpw Q66 Qpw
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej Dpw E9 Epw Epwdz Fpw Mpw Q66
I77.4Zespół ucisku tętnicy krezkowej Fpw Q66
I77.9Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone Fpw Q66
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych Fpw Jpw Q66
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych Dpw E55 Epw Fpw Gpw J34 Jpw Mpw Qpw
I80.3Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone Dpw E55 Fpw
I80.9Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu Fpw Gpw Mpw Q66
I81Zakrzep żyły wrotnej Fpw G18 Gpw Tpw
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej E9 Epwdz Fpw L84 Tpw
I82.9Zator i zakrzep żyły, nieokreślony Dpw Epwdz Fpw Jpw Mpw Q66
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem Dpw Epw Fpw J49 Jpw Mpw
I83.1Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem Fpw J49
I83.2Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem Dpw Fpw J34 J49 Qpw
I85.0Żylaki przełyku z krwawieniem Epw F1N F66 Fpw Gpw
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw Q66
I89.1Zapalenie naczyń chłonnych Fpw Q66
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez pseudomonas D18 Dpw Epwdz Fpw Ppw Tpw
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce D18 Epw Epwdz Fpw P04 Ppw Tpw
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc D48 Dpw Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw
J21.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików D46 Epw Fpw
J35.8Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego C57 Fpw
J38.0Porażenie strun głosowych i krtani C57 Fpw
J47Rozstrzenie oskrzeli D19 Dpw F2 Fpw Gpw Mpw
J69.0Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami D49 Fpw Gpw P04 Ppw Tpw
J69.8Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi D49 Dpw Fpw Tpw
J81Obrzęk płuc D38 E9 Fpw Jpw Tpw
J84.1Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem D50 Fpw
J85.2Ropień płuca bez zapalenia płuc D17 Dpw Fpw Jpw Tpw
J86.9Ropniak opłucnej bez przetoki D17 Dpw Fpw Gpw Tpw
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej D26 Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
J92.9Blaszka opłucnej bez azbestozy D50 Fpw Gpw Jpw
J93.9Nieokreślona odma opłucnowa D51 Dpw Epw Fpw Gpw Mpw
J95.4Zespół Mendelsona D49 Dpw Fpw Gpw
J95.9Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego D52 Fpw Mpw
J98.1Zapadnięcie się płuca D37 Epw Fpw Gpw P04
J98.5Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej D37 Fpw
J98.6Choroby przepony D37 Epw Epwdz Fpw N26 N31
K02.9Próchnica zębów, nieokreślona Fpw P12
K11.2Zapalenie gruczołu ślinowego C57 Fpw P12
K12.2Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej C57 Fpw
K13.0Choroby warg C57 Fpw
K14.8Inne choroby języka Fpw
K22.3Przedziurawienie przełyku Epw F07 Fpw Tpw
K25.0Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem) F1N F66 Fpw Tpw
K26.0Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem) F1N F66 Fpw Tpw
K26.1Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem) F16 Fpw Tpw
K26.2Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) Dpw F1N F66 Fpw Tpw
K28.0Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem) F1N F66 Fpw Tpw
K31.6Przetoka żołądka lub dwunastnicy F16 Fpw Gpw
K35.0Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej F82 F86 Fpw N26 N31 P06 Tpw
K35.1Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej Dpw F82 F86 Fpw Mpw N26 N31 P12
K40.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli Fpw N31 N7 P11
K40.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą Fpw N26 N31
K41.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli Fpw
K42.0Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli Dpw Fpw
K43.0Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli Fpw
K46.1Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą Fpw
K56.0Niedrożność porażenna Epw Epwdz F46 Fpw Gpw Mpw
K56.4Inne postacie zatkania jelita F46 Fpw Mpw N26 N31 P12
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością Epw F46 Fpw Gpw Mpw N26 N31 P11
K59.3Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej F32 Fpw
K61.4Ropień wewnątrzzwieraczowy F96 Fpw Mpw N31 P12
K63.0Ropień jelit Epw F46 Fpw Mpw P12
K65.0Ostre zapalenie otrzewnej Dpw Epw F46 Fpw Gpw Mpw Tpw
K70.0Alkoholowe stłuszczenie wątroby Fpw G18 LOg
K70.1Alkoholowe zapalenie wątroby Fpw G18 Gpw LOg
K70.3Alkoholowa marskość wątroby Dpw F2 Fpw G18 Gpw Jpw LOg
K75.0Ropień wątroby Dpw Fpw G16 Gpw N31 Tpw
K76.0Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw G18
K76.5Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych Fpw G18 Mpw
K80.0Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Gpw
K80.1Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26
K80.3Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych) Fpw G26 Gpw
K80.5Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych Fpw G26 Jpw
K80.8Inne kamice żółciowe Fpw G26
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26 Gpw Jpw
K82.0Niedrożność pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Mpw
K82.1Wodniak pęcherzyka żółciowego Fpw G26
K82.3Przetoka pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Gpw
K82.8Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego Fpw G26
K83.1Niedrożność przewodów żółciowych Fpw G26 Gpw N31
K85Ostre zapalenie trzustki Dpw Epw Fpw G37 Gpw Mpw P11 Tpw
K86.1Inne przewlekłe zapalenia trzustki Fpw G38
K86.3Torbiel rzekoma trzustki Fpw G38 Gpw Tpw
K90.1Sprue tropikalne F26 Fpw
K91.0Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi F16 Fpw
K91.4Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii) Dpw F32 Fpw Mpw
K91.8Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej F46 Fpw Gpw
K91.9Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreślone F46 Fpw Gpw Mpw
K92.2Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony F1N F66 Fpw N31 P12
L10.5Pęcherzyca polekowa Fpw J38
L12.9Nieokreślony pemfigoid Fpw J38 Jpw LOg
L21.1Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry Fpw J39 P20
L27.1Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi Fpw J49 P20
L43.8Inny liszaj płaski Fpw J49 Jpw
L66.0Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade] Fpw J49
L89Owrzodzenie odleżynowe Dpw Epw Fpw H8 Hpw J37 Jpw Qpw Tpw
L97Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 J37 Jpw K5 Qpw
L98.4Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw H8 J37 Jpw Mpw Qpw
M00.9Ropne zapalenia stawów, nieokreślone Dpw Fpw H8 H81 H88 LOg P05
M02.0Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych Fpw H87 LOg
M05.0Zespół Felty`ego Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H90 H96 LOg
M06.0Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Epw Fpw H01 H05 H06 H07 H8 H87 Jpw LOg
M10.9Dna, nieokreślona Dpw Epw Fpw H8 H98 Jpw LOg Mpw
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw H06 H07 H8 H87 LOg
M31.6Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic Dpw Epw Fpw H96 Jpw LOg
M33.1Inne zapalenia skórno-mięśniowe Fpw H90 H96 LOg P20
M33.9Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe Fpw H96 LOg P20
M43.5Inne nawracające nadwichnięcia kręgów Fpw H51 H53 H8 LOg
M60.0Infekcyjne zapalenie mięśni Epw Fpw H8 H81 H88 LOg
M77.1Zapalenie nadkłykcia bocznego Fpw H8 H81 H86 LOg
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej Dpw Epw Fpw H8 Jpw LOg Mpw
M88.9Choroba Pageta kości, nieokreślona Dpw Fpw H89 LOg Mpw
N04.9Zespół nerczycowy (nieokreślone) Epw Fpw L84 P18
N05.8Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne) Fpw L84
N11.8Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Fpw L07 P06
N11.9Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone Fpw L07 Mpw P06
N13.3Inne i nieokreślone wodonercze Fpw Gpw Jpw L84 Mpw P18
N13.6Roponercze Dpw Epw Fpw Gpw L02 L07 L1
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona Fpw L1 L84 Mpw
N15.1Ropień nerkowy i okołonerkowy Fpw L07 L1 Tpw
N15.9Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślone Fpw Jpw L07 Mpw
N17.9Ostra niewydolność nerek, nieokreślona F2 Fpw H8s Jpw L81 L82 Mpw N07 N31 P18 Q51
N18.9Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona F2 Fpw Gpw L81 L83 Mpw P18 Q51
N19Nieokreślona niewydolność nerek F2 Fpw Gpw L81 L83 Mpw P18 Q51
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu Fpw L02 L1 L85 P17
N21.0Kamica pęcherza moczowego Fpw L1 L85
N27.1Nerka mała, obustronnie Fpw L1 L84
N27.9Nerka mała, nieokreślona Fpw L1 L84
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki Fpw Jpw L02 L84 Mpw
N28.1Torbiel nerki, nabyta Fpw L02 L1 L84
N30.0Ostre zapalenie pęcherza moczowego Fpw L07
N31.8Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza Fpw L29
N32.0Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L46 Mpw
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa Dpw Fpw L1 L29 Mpw
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej Fpw L1 L29
N34.3Zespół cewkowy, nieokreślony Fpw L07
N36.0Przetoka cewkowa Fpw L69 Mpw
N36.2Mięsko cewkowe (caruncula urethralis) Fpw L69
N61Stany zapalne sutka Fpw J07
N73.2Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy Fpw M1
N73.5Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślone Fpw M1 Mpw
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone Fpw Jpw M1 M19
N81.5Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele) Fpw M1 M19
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Fpw Jpw L1 M1 M30 Mpw
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona Fpw L1 M1 Mpw
N85.7Krwiak śródmaciczny Fpw M1 M26 Mpw
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
N99.1Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej Fpw L69 M1
O88.2Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych Fpw Mpw N05 N06 N07 N3 Tpw
P25.8Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Fpw N7
P27.9Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Fpw N7
P35.0Wrodzony zespół różyczkowy Fpw N7
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego A87 Fpw N08 N3 N31
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona Fpw N08 N3 N31 P21 Q66
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli C56 Epw Fpw N31 P16
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny C26 C29 C57 Fpw N31 P16
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli C27 C29 C57 Fpw N31 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q45.3Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego Fpw G38
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślona F46 Fpw N26 N31
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym Fpw Jpw N31 P16
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje Fpw H8 H89 H92 N31 P16
Q80.9Wrodzona rybia łuska, nieokreślona Fpw J39 P16
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy A87 C26 C28 C29 Fpw N31 P16
Q87.1Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem Fpw P16
R02Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana Fpw J34 Jpw Mpw Q66 Qpw
R33Zatrzymanie moczu Fpw Jpw L27 Mpw P17
R47.0Dysfazja i afazja A87 Fpw
R50.9Gorączka, nieokreślona Fpw S55
R58Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany E77 Fpw
R63.3Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie Fpw K27 P12
R64Kacheksja F46 Fpw Ppw
S20.2Stłuczenie klatki piersiowej Fpw H56 H8 H85 Jpw P14 T07
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 Jpw T07
S22.4Liczne złamania żeber Epw Fpw H8 H85 Jpw Mpw P14 T07
S30.1Stłuczenie ściany brzucha Epw Fpw H85 P14 T07
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa Epw Fpw H51 H52 H53 H56 H66 H67 H8 T07
S35.1Uraz żyły głównej dolnej Fpw T07 T3
S35.2Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej Fpw T07 T3
S37.3Uraz cewki moczowej Fpw Mpw T07 T6
S72.0Złamanie szyjki kości udowej Dpw Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
S72.2Złamanie podkrętarzowe Epw Fpw H07 H66 H67 H8 H92 Jpw T07 T8
T08Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony A87 Epw Fpw
T09.9Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony Fpw P14
T25.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Fpw Jpw
T66Nieokreślone skutki promieniowania Fpw S43
T68Hypotermia Fpw P14
T79.3Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw Jpw P14
T79.5Bezmocz pourazowy Fpw L86
T81.0Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej Fpw Gpw Jpw Mpw
T81.1Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej Fpw
T81.2Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Fpw Gpw Jpw
T81.3Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw Gpw Jpw Mpw
T82.5Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów E77 Epw Fpw
T85.6Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu Fpw Gpw J07 Jpw Mpw
T85.7Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami Epw Fpw Jpw
T85.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem Epw Fpw Jpw
T86.9Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki Fpw Gpw LOg
T88.1Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej Epw Fpw Mpw P06
T93.1Następstwa złamania kości udowej Epw Fpw H02 H04 H05 H06 H8