Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J07 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: J07
Grupa
JGP
Ograniczenia:
J07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: J07
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
I97.2Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka J07
N60.0Samotna torbiel sutka J03 J07
N60.1Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka J03 J07
N60.2Gruczolakowłókniakowatość sutka J03 J07
N60.3Stwardnienie tkanki włóknistej sutka J03 J07
N60.4Poszerzone przewody mlekowe sutka J03 J07
N60.8Inna łagodna dysplazja sutka J03 J07
N60.9Łagodna dysplazja sutka, nieokreślona J03 J07
N61Stany zapalne sutka Fpw J07
N62Przerost sutka J03 J07
N63Nieokreślony guzek w sutku J03 J07
N64.0Szczelina i przetoka brodawki sutkowej J07
N64.1Martwica tłuszczowa sutka J07
N64.2Zanik sutka J03 J07
N64.3Mlekotok nie związany z porodem J07
N64.4Bolesność sutka (mastodynia) J07
N64.5Inne objawy ze strony sutka J07
N64.8Inne określone zaburzenia sutka J07
N64.9Schorzenia sutka, nieokreślone J07
Q83.0Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.1Gruczoł sutkowy dodatkowy J07 N31 P16
Q83.2Brak brodawki sutkowej J07 N31 P16
Q83.3Dodatkowa brodawka sutkowa J07 N31 P16
Q83.8Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego J07 N31 P16
Q83.9Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona J07 N31 P16
R92Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka J07
T85.4Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowego J07
T85.6Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu Fpw Gpw J07 Jpw Mpw