Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L29 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: L29
Grupa
JGP
Ograniczenia:
L29
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: L29
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
N31.0Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej L29
N31.1Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej L29
N31.2Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej L29
N31.8Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza Fpw L29
N31.9Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślona L29
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa Dpw Fpw L1 L29 Mpw
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej Fpw L1 L29
N32.3Uchyłek pęcherza moczowego L1 L29
N32.4Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe L1 L29 Mpw
N32.8Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego L1 L29
N32.9Zaburzenie pęcherza, nieokreślone L29
N39.8Inne określone zaburzenia układu moczowego L29 L84
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu L1 L29 N08 N3 N31
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego L29 N08 N3 N31 P16
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona L29 N08 N3 N31 P16
T19.0Ciało obce cewki moczowej L29
T19.1Ciało obce pęcherza moczowego L29
T83.0Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe L29
T83.1Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego L29
T83.2Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego L29
T83.3Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym L29
T83.4Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym L29
Z43.5Opieka nad pacjentami z cystostomią L29
Z43.6Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym L29
Z46.6Założenie i dopasowanie protez układu moczowego Jpw L29