Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L84 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: L84
Grupa
JGP
Ograniczenia:
L84
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: L84
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
E10.2Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi) G2 K54 L5 L84 LOg Mpw NPpw P24
E11.2Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi) E9 G2 L84 LOg Mpw NPpw P24
E12.2Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E13.2Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E14.2Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi) L84 LOg P24
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek E79 L81 L84 Mpw NPpw P18 Ppw Q51
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek E79 Fpw L84 Mpw NPpw P18 Ppw
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej E9 L02 L84 Q66
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej E9 Epwdz Fpw L84 Tpw
N00.0Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84 Tpw
N00.1Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N00.2Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.3Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N00.4Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.5Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.6Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N00.7Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N00.8Ostry zespół zapalenia nerek (inne) L84 Tpw
N00.9Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Epw Jpw L84 P18 Tpw
N01.1Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N01.2Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.3Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N01.4Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.5Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.6Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N01.7Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N01.8Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne) Dpw L84 Tpw
N01.9Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (nieokreślone) L84 Tpw
N02.1Nawracający i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) L84
N02.2Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N02.3Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) L84
N02.4Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N02.5Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N02.6Nawracający i uporczywy krwiomocz (choroba gęstych depozytów) L84
N02.7Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) L84
N02.8Nawracający i uporczywy krwiomocz (inne) L84
N02.9Nawracający i uporczywy krwiomocz (nieokreślone) L84
N03.0Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84
N03.1Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84
N03.2Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.3Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84
N03.4Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.5Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.6Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84
N03.7Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84
N03.8Przewlekły zespół zapalenia nerek (inne) L84
N03.9Przewlekły zespół zapalenia nerek (nieokreślone) L84
N04.0Zespół nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa) L84 P18
N04.1Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N04.2Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N04.3Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N04.4Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Dpw E9 Epw L84 Tpw
N04.5Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N04.6Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N04.7Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N04.8Zespół nerczycowy (inne) L84
N04.9Zespół nerczycowy (nieokreślone) Epw Fpw L84 P18
N05.0Zespół nerczycowy, nieokreślony (glomerulopatia submikroskopowa) L84
N05.1Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 Epw L84
N05.2Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N05.3Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N05.4Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N05.5Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N05.6Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów) E9 L84
N05.7Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84
N05.8Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne) Fpw L84
N05.9Zespół nerczycowy, nieokreślony (nieokreślone) L84 P18
N06.1Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) L84
N06.2Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N06.3Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) L84
N06.4Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N06.5Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) L84
N06.6Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gęstych depozytów) L84
N06.7Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) L84
N07.0Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84 P18
N07.1Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N07.2Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.3Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N07.4Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.5Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.6Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów) E9 L84 P18
N07.7Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 P18
N07.8Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne) L84 P18
N07.9Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreślone) Gpw L84 P18
N12Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe L84
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym E9 L02 L1 L84 P18
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej E9 L02 L1 L84 P18
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu E9 L02 L1 L84 P18
N13.3Inne i nieokreślone wodonercze Fpw Gpw Jpw L84 Mpw P18
N13.4Wodniak moczowodu L1 L84
N13.5Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza L1 L84
N13.7Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym L1 L84
N13.8Inna zaporowa i odpływowa uropatia L84
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona Fpw L1 L84 Mpw
N14.0Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe L84
N14.1Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne L84 Tpw
N14.2Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologiczną L84 Tpw
N14.3Nefropatia wywołana przez metale ciężkie L84 Tpw
N14.4Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej L84 Tpw
N15.0Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek L84
N15.8Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek L84
N25.0Nerkowa osteodystofia L84 LOg
N25.1Nerkopochodna moczówka prosta Jpw L84
N25.8Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych L84 P18
N25.9Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone L84 P18
N26Nieokreślony zanik nerki L02 L84
N27.0Nerka mała, jednostronnie L1 L84
N27.1Nerka mała, obustronnie Fpw L1 L84
N27.9Nerka mała, nieokreślona Fpw L1 L84
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki Fpw Jpw L02 L84 Mpw
N28.1Torbiel nerki, nabyta Fpw L02 L1 L84
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu L84 N26 N31
N28.9Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreślone L84
N39.8Inne określone zaburzenia układu moczowego L29 L84
N39.9Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone L84
Q60.0Agenezja nerki, jednostronna L02 L84 P16
Q60.1Agenezja nerki, obustronna L02 L84 P16 Q51
Q60.2Agenezja nerki, nieokreślona L02 L84 P16 Q51
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny E9 L02 L84 P16
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.5Niedorozwój nerek, nieokreślony E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.6Zespół Pottera L02 L84 N08 N3 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona E9 L02 L84 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona L02 L1 L84 N31 P16
S35.4Uraz naczyń krwionośnych nerki L84 T07 T3