Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L1 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: L1
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9L05L05
ogr. na procedurę kier.: L05
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L06L06
ogr. na procedurę kier.: L06
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L15L15
ogr. na procedurę kier.: L15
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L16L16
ogr. na procedurę kier.: L16
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L25L25
ogr. na procedurę kier.: L25
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L26L26
ogr. na procedurę kier.: L26
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L43L43
ogr. na procedurę kier.: L43
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1
ICD9L45L45
ogr. na procedurę kier.: L45
ogr. na procedurę: L2
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L1Kod Nazwa
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Dpw Fpw Gpw Jpw L1 L31 L46 LOg
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Fpw L01 L08 L1 LOg
C66Nowotwór złośliwy moczowodu Jpw L01 L08 L1 LOg
C67.0Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.1Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego) Fpw L08 L1 L22 LOg
C67.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego) Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg
C67.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.4Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego) Dpw L08 L1 L22 LOg
C67.5Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.6Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu) L08 L1 LOg
C67.7Nowotwór złośliwy (moczownik) L08 L1 LOg
C67.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego) L08 L1 L22 LOg
C67.9Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony) Epw Fpw Gpw L08 L1 L22 LOg Mpw
D30.0Nowotwór niezłośliwy (nerka) L02 L08 L1 LOg
D30.1Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D30.2Nowotwór niezłośliwy (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D30.3Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy) L08 L1 LOg
D30.4Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa) L08 L1 LOg
D30.7Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe) L08 L1 LOg
D30.9Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone) L08 L1 LOg
D41.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka) L02 L08 L1 LOg
D41.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D41.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D41.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa) L02 L08 L1 LOg
D41.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy) L02 L08 L1 LOg Mpw
D41.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe) L02 L08 L1 LOg
D41.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone) L02 L08 L1 LOg
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym E9 L02 L1 L84 P18
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej E9 L02 L1 L84 P18
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu E9 L02 L1 L84 P18
N13.4Wodniak moczowodu L1 L84
N13.5Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza L1 L84
N13.6Roponercze Dpw Epw Fpw Gpw L02 L07 L1
N13.7Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym L1 L84
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona Fpw L1 L84 Mpw
N15.1Ropień nerkowy i okołonerkowy Fpw L07 L1 Tpw
N20.0Kamica nerki L02 L1 L85 P17
N20.1Kamica moczowodu L1 L85
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu Fpw L02 L1 L85 P17
N21.0Kamica pęcherza moczowego Fpw L1 L85
N21.1Kamień cewki moczowej L1 L85
N21.8Inny kamień dolnych dróg moczowych L1 L85
N27.0Nerka mała, jednostronnie L1 L84
N27.1Nerka mała, obustronnie Fpw L1 L84
N27.9Nerka mała, nieokreślona Fpw L1 L84
N28.1Torbiel nerki, nabyta Fpw L02 L1 L84
N32.0Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L46 Mpw
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa Dpw Fpw L1 L29 Mpw
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej Fpw L1 L29
N32.3Uchyłek pęcherza moczowego L1 L29
N32.4Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe L1 L29 Mpw
N32.8Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego L1 L29
N40Rozrost gruczołu krokowego L1 L46
N41.2Ropień gruczołu krokowego L1 L46
N42.0Kamica gruczołu krokowego L1 L46
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa L1 M1 M30
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim L1 M1 M30
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym L1 M1 M30
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Fpw Jpw L1 M1 M30 Mpw
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą L1 M1 M30
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona Fpw L1 M1 Mpw
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.6Rdzeniowa torbielowatość nerek E9 L02 L1 N31 N7
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu L1 L29 N08 N3 N31
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona L02 L1 L84 N31 P16
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
S37.0Uraz nerki L02 L1 T07 T5