Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q63.3

nazwa:Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna

Listy: L02 L1 L84 N26 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: L84
Grupa
JGP
Ograniczenia:
L84
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: L84
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne