Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L02 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: L02
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9L02L02
ogr. na procedurę kier.: L02
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: L02
ogr. negatywne na procedury: L2Kod Nazwa
D30.0Nowotwór niezłośliwy (nerka) L02 L08 L1 LOg
D30.1Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D30.2Nowotwór niezłośliwy (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D41.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka) L02 L08 L1 LOg
D41.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa) L02 L08 L1 LOg
D41.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód) L02 L08 L1 LOg
D41.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa) L02 L08 L1 LOg
D41.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy) L02 L08 L1 LOg Mpw
D41.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe) L02 L08 L1 LOg
D41.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone) L02 L08 L1 LOg
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej E9 L02 L84 Q66
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym E9 L02 L1 L84 P18
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej E9 L02 L1 L84 P18
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu E9 L02 L1 L84 P18
N13.6Roponercze Dpw Epw Fpw Gpw L02 L07 L1
N20.0Kamica nerki L02 L1 L85 P17
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu Fpw L02 L1 L85 P17
N26Nieokreślony zanik nerki L02 L84
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki Fpw Jpw L02 L84 Mpw
N28.1Torbiel nerki, nabyta Fpw L02 L1 L84
Q60.0Agenezja nerki, jednostronna L02 L84 P16
Q60.1Agenezja nerki, obustronna L02 L84 P16 Q51
Q60.2Agenezja nerki, nieokreślona L02 L84 P16 Q51
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny E9 L02 L84 P16
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.5Niedorozwój nerek, nieokreślony E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.6Zespół Pottera L02 L84 N08 N3 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona E9 L02 L84 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.6Rdzeniowa torbielowatość nerek E9 L02 L1 N31 N7
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q63.0Nerka dodatkowa L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki L02 L1 L84 N26 N31 P16
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona L02 L1 L84 N31 P16
S37.0Uraz nerki L02 L1 T07 T5