Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Q66 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: Q66
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Q66
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: Q66
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
I70.0Miażdżyca tętnicy głównej (aorty) Q66
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej E9 L02 L84 Q66
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn Fpw H8 J34 Jpw Q66 Qpw
I70.8Miażdżyca innych tętnic LOg Q66
I70.9Uogólniona i nieokreślona miażdżyca J34 Q66 Qpw
I71.1Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty Q66 Tpw
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Fpw Q66
I71.3Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty Fpw Q66 Tpw
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Fpw Jpw Q66
I71.5Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty Q66 Tpw
I71.6Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Q66
I71.8Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty Fpw Q66 Tpw
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu E9 Epw Fpw Gpw Q66
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej E9 Epw Gpw Q66
I72.1Tętniak tętnicy kończyny górnej Q66
I72.2Tętniak tętnicy nerkowej Q66
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Dpw E9 Epw Gpw Q66
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej E9 Epw Jpw Q66
I72.8Tętniak innych określonych tętnic Q66
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu Epw Jpw Q66
I73.0Zespół Reynauda H87 Jpw Q66
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [buergera] H8 J34 Q66 Qpw
I73.8Inne określone choroby naczyń obwodowych J34 Q66 Qpw
I73.9Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona J34 Q66 Qpw
I74.0Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej Epwdz Q66
I74.1Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej Epwdz Q66
I74.2Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych Epwdz H8 Q66
I74.3Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych Epwdz H8 Q66
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony Epwdz Fpw J34 Jpw Q66 Qpw
I74.5Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Epwdz Q66
I74.8Zator i zakrzep innych tętnic Epwdz Q66
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej Dpw E9 Epw Epwdz Fpw Mpw Q66
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) E9 Epw N31 Q66
I77.1Zwężenie tętnicy J34 Q66 Qpw
I77.2Pęknięcie tętnicy Q66
I77.3Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic Q66
I77.4Zespół ucisku tętnicy krezkowej Fpw Q66
I77.5Martwica tętnicy Q66
I77.6Zapalenie tętnicy, nieokreślone Dpw Jpw P21 Q66
I77.8Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek Q66
I77.9Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone Fpw Q66
I78.0Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia] Q66
I78.8Inne choroby naczyń włosowatych Q66
I78.9Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone Q66
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych Fpw Jpw Q66
I80.8Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu Q66
I80.9Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu Fpw Gpw Mpw Q66
I82.1Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące Epwdz Q66
I82.8Zator i zakrzep innych określonych żył Epwdz Q66
I82.9Zator i zakrzep żyły, nieokreślony Dpw Epwdz Fpw Jpw Mpw Q66
I86.0Żylaki podjęzykowe Q66
I86.8Żylaki innych określonych miejsc Q66
I87.0Zespół pozakrzepowy Q66
I87.1Ucisk żyły Q66
I87.2Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa) Q66
I87.8Inne określone zaburzenia funkcji żył Q66
I87.9Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone Q66
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej Epw Fpw Q66
I89.1Zapalenie naczyń chłonnych Fpw Q66
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej N08 N3 N31 P16 Q66
Q27.1Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.2Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona Fpw N08 N3 N31 P21 Q66
R02Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana Fpw J34 Jpw Mpw Q66 Qpw
T80.1Powikłanie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu Q66
T81.7Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Q66
T82.3Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych Q66