Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista E9 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: E9
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9E86E86
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 7 (dni(dzień))
ogr. wieku: starszych niż 17 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: E86
ogr. na procedurę: E86
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: E88
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: E9
ICD9E86E87
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych więcej niż 3 (dni(dzień))
ogr. wieku: starszych niż 17 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: E86
ogr. na procedurę: E86
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: E88
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: E9Kod Nazwa
A46Róża E9 Jpw LOg S60
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Dpw E9 Epw Fpw L01 L08 L1 LOg N31 P07 P28
C74.0Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07
C74.1Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy) E9 K01 K55 K56 K64 LOg N31 P07
C74.9Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone) E9 Epw K01 K55 K56 K58 LOg N31 P07 P28
C75.1Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa) A34 E9 K55 K56 LOg
C75.4Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny) A34 E9 K01 K55 K56 LOg
C75.5Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) Dpw E77 E9 K01 K55 K56 LOg
C75.8Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone) E9 Fpw K01 K55 K56 LOg
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy E9 Fpw K58 LOg
D35.0Nowotwór niezłośliwy (nadnercza) E9 Jpw K53 K58 LOg
D35.1Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce) E9 K53 K58 LOg
D35.2Nowotwór niezłośliwy (przysadka) A34 E9 K16 K53 LOg
D35.5Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny) A34 E9 K53 LOg
D35.6Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) A87 E9 K53 LOg
D35.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego) E9 K53 K58 LOg
D35.8Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego) E9 K53 K58 LOg
E05.0Tyreotoksykoza z rozlanym wolem E9 K02 K46 K47 K48 K54 LOg Mpw NPpw
E05.1Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem E9 K46 K47 K54 LOg Mpw NPpw
E05.2Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym E9 K02 K46 K47 K48 K54 LOg Mpw NPpw
E05.3Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy E9 K46 K47 K54 LOg Mpw NPpw
E05.4Tyreotoksykoza wywołana sztucznie E9 Jpw K47 LOg Mpw NPpw
E05.5Przełom tarczycowy E9 K07 K47 LOg Mpw NPpw P10 Tpw
E05.8Inne tyreotoksykozy E9 K46 K47 K54 LOg
E11.2Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi) E9 G2 L84 LOg Mpw NPpw P24
E12.2Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E13.2Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi) E9 L84 LOg P24
E21.0Pierwotna nadczynność przytarczyc E9 K07u K53 K58 K8 LOg P10
E21.1Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana E9 K07u K53 K59 LOg P10
E21.2Nadczynność przytarczyc, inna E9 K07u K53 K58 LOg P10
E22.0Akromegalia i gigantyzm przysadkowy E9 K16 K53 K8 LOg P10
E24.0Choroba cushinga pochodzenia przysadkowego E9 K16 K53 K8 LOg P10
E24.3Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH E9 K53 K58 K8 LOg P10
E24.8Zespół cushinga, inny E9 K53 K59 K8 LOg P10
E24.9Zespół Cushinga, nieokreślony E9 Jpw K53 K59 K8 LOg P10
E26.0Pierwotny hiperaldosteronizm E9 K53 K58 K8 LOg P10
E26.8Inne zespoły z hiperaldosteronizmem E9 K53 K59 LOg P10
E27.0Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy E9 K53 K59 K8 LOg P10
E27.5Nadczynność rdzenia nadnerczy E9 K07u K53 K59 K8 LOg P10
E31.1Wielogruczołowa nadczynność E9 K07u K59 K8 LOg P10
E34.0Zespół rakowiaka E9 Epw Fpw Gpw K07u K57 K58 LOg P10
E66.1Otyłość polekowa E9 F11 F2 K27 P12
G61.0Zespół Gullaina-Barrego A30 A31 A3N E9 Epw P05
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki B98 E9 Jpw
H35.6Krwotoki siatkówkowe B98 E9
H45.0Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej B98r E9
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego E73 E79 E9 Epw
I06.0Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I08.3Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej E73 E79 E9 Epw
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe E79 E88 E9 F2 P21 Ppw
I26.0Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Tpw
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym D16 Dpw E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw Tpw
I31.8Inne określone choroby osierdzia E77 E79 E9 Epw
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia Dpw E51 E79 E9 Epw Gpw Jpw LOg Mpw P21 Tpw
I35.1Niedomykalność zastawki tętnicy głównej E73 E79 E9 P21
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia E31 E64 E9 Epw F2
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia E31 E64 E9 Epw F2
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I45.0Blok prawej odnogi E31 E64 E9 Epw F2
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa E31 E64 E9 Epw F2 Jpw
I45.2Blok dwugałęziowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.3Blok trójgałęziowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy E31 E64 E9 Epw F2
I45.5Inny określony blok serca E31 E64 E9 Epw F2 Fpw
I45.6Zespół preekscytacji E64 E9 Epw F2
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa E31 E64 E9 Epw F2
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją E31 E34 E59 E9 Epw Epwdz
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw Ppw
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw P21
I47.2Częstoskurcz komorowy Dpw E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I47.9Częstoskurcz napadowy, nieokreślony E64 E9 Epw F2 Jpw Mpw NPpw
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków E31 E45 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.0Migotanie i trzepotanie komór E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw Tpw
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa E31 E64 E9 Epw F2 Fpw Gpw Mpw NPpw
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego E31 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór Dpw E31 E34 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I49.5Zespół chorej zatoki E31 E64 E9 Epw F2 Mpw NPpw
I50.0Niewydolność serca zastoinowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Gpw Jpw Mpw P21 Ppw
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa Dpw E31 E33 E34 E54 E79 E9 Epw Epwdz Fpw Jpw Mpw Ppw
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw LOg P09 Q33 Tpw
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy A48 A50 E9 LOg P09 Q33 Tpw
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Jpw LOg P09 Q33 Tpw
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) A48 A50 Dpw E9 Epw LOg Q33 Tpw
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych A48 A50 A51 Dpw E9 Epw Epwdz H8s Jpw LOg Tpw
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw H8s Jpw LOg Mpw Tpw
I64Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy A48 A50 Dpw E9 Epw Fpw Gpw H8s Jpw LOg Mpw P09
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej A45 E9 Epw LOg
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej A45 E9 Epw Fpw Jpw LOg Mpw
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych A45 E9 Epw LOg
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych A45 E9 Epw Jpw LOg Q33
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty A45 E9 Epw LOg Q33
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa A58 E9 LOg Ppw
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej E9 L02 L84 Q66
I71.0Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka) E77 E9 Tpw
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu E9 Epw Fpw Gpw Q66
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej E9 Epw Gpw Q66
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Dpw E9 Epw Gpw Q66
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej E9 Epw Jpw Q66
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej Dpw E9 Epw Epwdz Fpw Mpw Q66
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) E9 Epw N31 Q66
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej E9 Epwdz Fpw L84 Tpw
J81Obrzęk płuc D38 E9 Fpw Jpw Tpw
N00.0Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84 Tpw
N00.1Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N00.2Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.3Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N00.4Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.5Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N00.6Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N00.7Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N01.0Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L86 Tpw
N01.1Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N01.2Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.3Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N01.4Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.5Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N01.6Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N01.7Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N03.0Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84
N03.1Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84
N03.2Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.3Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84
N03.4Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.5Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N03.6Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) E9 L84
N03.7Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84
N04.1Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N04.2Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N04.3Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 Tpw
N04.4Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Dpw E9 Epw L84 Tpw
N04.5Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 Tpw
N04.6Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów) E9 L84 Tpw
N04.7Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 Tpw
N05.1Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 Epw L84
N05.2Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N05.3Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N05.4Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N05.5Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84
N05.6Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów) E9 L84
N05.7Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84
N07.0Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa) E9 L84 P18
N07.1Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N07.2Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.3Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) E9 L84 P18
N07.4Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.5Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) E9 L84 P18
N07.6Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów) E9 L84 P18
N07.7Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) E9 L84 P18
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym E9 L02 L1 L84 P18
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej E9 L02 L1 L84 P18
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu E9 L02 L1 L84 P18
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek E9 Epw F2 H8s L81 L82 N07 Ppw Q51 Tpw
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
O10.0Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07
O10.1Isniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.2Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.3Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O10.4Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg E9 N04 N05 N06 N07 N3
O11Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem E9 N04 N05 N06 N07 N3
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty E76 E9 N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.0Drożny przewód tętniczy E76 E9 Epw N21 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny E9 L02 L84 P16
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny E9 L02 L84 P16 Q51
Q60.5Niedorozwój nerek, nieokreślony E9 L02 L84 P16 Q51
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona E9 L02 L84 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.6Rdzeniowa torbielowatość nerek E9 L02 L1 N31 N7
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek E9 L02 L1 L84 N31 P16
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nieokreślona E9 Fpw L02 L84 N26 N31 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
S06.6Urazowy krwotok podpajęczynówkowy A01 A1N A3N A76 E9 Epw P25 T07