Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N7 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: N7
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9N22N22
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N22
ogr. na procedurę: N22
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N7
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ICD9N22N22
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N22
ogr. na procedurę: N22
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ICD9N23N23
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N23
ogr. na procedurę: N23
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N7
ICD9N23N23
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N23
ogr. na procedurę: N23
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ICD9N25N25
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N25
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N7Kod Nazwa
A33Tężec noworodków LOg N7
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] J39 LOg N7 P05
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry J49 Jpw LOg N7
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków LOg N7 P06 S57
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (g02.0*) A57 LOg N7 P05
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (g05.1*) A57 LOg N7 P05
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej B98 LOg N7 P06
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita LOg N7 S57
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki LOg N7 S57
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi A57 LOg N7
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami LOg N7 S57
B06.9Różyczka bez powikłań LOg N7 P06 S57
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (j17.1*) LOg N7 Ppw S57
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (k77.0*) LOg N7 S57
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (k87.1*) LOg N7 S57
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii LOg N7 S57
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona Fpw Jpw LOg N7 S57
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa LOg N7 P06 S60
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (k77.0*) LOg N7 P05 S60
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (g05.2*) A57 LOg N7 P05
B58.3Toksoplazmoza płucna (j17.3*) LOg N7 P05 S60
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów LOg N7 P05 S60
B58.9Toksoplazmoza, nieokreślona LOg N7 P06 S60
G00.0Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae A57 N7 P05 Tpw
G00.1Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe A57 Dpw N7 P05 Tpw
G00.2Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe A57 N7 P05 Tpw
G00.3Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe A57 N7 Tpw
G00.8Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych A57 N7 P05 Tpw
G00.9Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone A57 N7 P05
G03.0Nieropne zapalenie opon mózgowych A57 H8s N7 Tpw
G03.1Przewlekłe zapalenie opon mózgowych A57 N7
G03.2Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [mollareta] A57 N7
G03.8Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki A57 N7 P05 Tpw
G03.9Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone A57 Mpw N7 P05
H35.1Retinopatia wcześniaków B98 N7
J10.8Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy LOg N7 S57
J11.8Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem LOg N7 S57
J18.8Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami D48 Epwdz N7 P04
J84.8Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc D50 N7
J84.9Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc D50 N7
K22.8Inne określone choroby przełyku F07 N31 N7 P12
K40.0Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli N31 N7 P11
K40.2Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli N31 N7 P12
K40.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli Fpw N31 N7 P11
K40.9Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli N31 N7 P12
K42.9Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli Jpw N31 N7 P12
M86.0Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8 Tpw
M86.1Inne ostre zapalenie kości i szpiku H10 H8 H81 H88 Hpw LOg N7 N8
M86.3Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8
M86.5Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku Dpw Epw H10 J34 Jpw LOg N7 N8 P05 Qpw
P07.0Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała N21 N26 N31 N7
P07.1Inna niska urodzeniowa masa ciała N26 N31 N7
P07.2Skrajne wcześniactwo N21 N26 N31 N7
P07.3Inne przypadki wcześniactwa N26 N31 N7
P10.0Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym N7
P10.1Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym N7
P10.2Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym N7
P10.3Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym N7
P10.4Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym N7
P10.8Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym N31 N7
P10.9Nieokreślone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym N31 N7
P11.5Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego N7
P21.0Ciężka zamartwica urodzeniowa N7
P22.0Zespół zaburzeń oddychania noworodka N7
P23.0Wrodzone wirusowe zapalenie płuc N7
P23.1Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie N7
P23.2Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc N7
P23.3Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy b N7
P23.4Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (e.coli) N7
P23.5Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (pseudomonas) N7
P23.6Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie: N7
P23.8Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami N7
P23.9Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone N7
P25.0Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N7
P25.1Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N31 N7
P25.2Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N31 N7
P25.3Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N7
P25.8Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Fpw N7
P26.0Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym N7
P26.1Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym N7
P26.8Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym N7
P26.9Nieokreślony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym N7
P27.0Zespół Wilsona-Mikity N7
P27.1Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym N7
P27.8Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym N7
P27.9Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Fpw N7
P28.5Niewydolność oddechowa noworodka N7
P29.0Niewydolność krążenia u noworodków N7
P29.3Przetrwałe krążenie płodowe N7
P35.0Wrodzony zespół różyczkowy Fpw N7
P35.1Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii N7
P35.2Wrodzone zakażenie wierusem opryszczki N7
P35.3Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby N7
P35.8Inne wrodzone choroby wirusowe N7
P35.9Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona N7
P37.0Wrodzona gruźlica N7
P37.1Wrodzona toksoplazmoza N7
P37.2Wrodzona (rozsiana) listerioza N7
P37.3Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii N7
P37.4Inna wrodzona zimnica N7
P37.8Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze N7
P37.9Wrodzone choroby pasożytnicze, nieokreślone N7
P52.0Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka N31 N7
P52.1Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka N31 N7
P52.2Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka N31 N7
P52.3Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka N31 N7
P52.4Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka N31 N7
P52.5Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka N31 N7
P52.6Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka N31 N7
P52.8Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka N31 N7
P52.9Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony N31 N7
P53Choroba krwotoczna u płodu i noworodka N31 N7
P54.4Krwotok do nadnerczy u noworodka N31 N7
P55.0Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka N08 N7
P56.0Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją N08 N7
P56.9Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną N08 N7
P57.0Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją N7
P57.8Inna określona żółtaczka jąder podkorowych N7
P57.9Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie N7
P59.0Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym N7
P59.1Zespół zagęszczonej żółci N26 N31 N7
P59.3Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki N7
P60Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka N7
P70.2Cukrzyca noworodków N7
P70.8Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka N7
P71.8Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków N7
P72.0Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej N7
P72.1Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków N7
P72.2Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej N7
P72.8Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków N7
P74.0Późna kwasica metaboliczna noworodka N7
P74.8Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka N7
P76.2Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem N31 N7 N8
P76.8Inna określona niedrożność jelit noworodka N26 N31 N7
P76.9Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona N26 N31 N7
P77Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka N26 N31 N7
P78.0Okołoporodowa perforacja jelit N26 N31 N7
P78.1Inne zapalenie otrzewnej noworodka N26 N31 N7
P83.0Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema) N7
P83.2Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną N7
P90Drgawki noworodka N7
P91.0Niedokrwienie mózgu noworodka N7
P91.1Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka N7
P91.2Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka N7
P91.5Śpiączka noworodka N7
P96.0Wrodzona niewydolność nerek L81 N7 Q51
P96.1Zespół odstawienia leku u noworodka matki uzależnionej od leku N7
P96.2Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych N7
P96.4Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka N7
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q20.0Wspólny pień tętniczy E76 N08 N3 N31 N7
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze E76 N08 N3 N31 N7
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca E76 N08 N3 N31 N7
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych E76 N08 N3 N31 N7
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca E76 N08 N3 N31 N7
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.5Choroba Ebsteina E76 N08 N3 N31 N7
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty E76 E9 N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q24.0Prawostronne położenie serca E76 N31 N7
Q24.1Serce lewostronne E76 N31 N7
Q24.2Serce trójprzedsionkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q24.6Wrodzony blok serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q25.0Drożny przewód tętniczy E76 E9 Epw N21 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.2Zarośnięcie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.3Zwężenie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.6Zwężenie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej E76 N08 N3 N31 N7
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna E76 N08 N3 N31 N7
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone E76 N08 N3 N31 N7
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.4Przepona przełyku F07 N08 N7 P16
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.6Uchyłek przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku F07 N08 N26 N31 N7
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika F16 N26 N31 N7 P12
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego N26 N31 N7 P16
Q43.0Uchyłek Meckela F26 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q43.4Zdwojenie jelita F26 N26 N31 N7 P16
Q43.5Odbyt przemieszczony N26 N31 N7 P16
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu F32 N26 N7 P16
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) M1 N26 N31 N7 P16
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 N7 P16
Q45.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki G38 N7
Q45.1Trzustka pierścieniowata G38 N26 N31 N7
Q45.2Wrodzona torbiel trzustki G38 N31 N7
Q53.1Niezstąpienie jąder, jednostronne N31 N7 P16
Q53.2Niezstąpienie jąder, obustronne N31 N7 P16
Q55.0Brak lub aplazja jądra L69 N31 N7 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona E9 L02 L84 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.6Rdzeniowa torbielowatość nerek E9 L02 L1 N31 N7
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki) N08 N31 N7