Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F32 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: F32
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F32F32
ogr. na procedurę kier.: F32
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F32Kod Nazwa
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy F32 LOg
B57.3Choroba chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego F32 LOg S60
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Epw F32 F36 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F36 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg P28
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu) F32 F36 F42 LOg
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy F32 F36 Fpw Gpw LOg Mpw
D01.0Rak in situ (okrężnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.1Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.2Rak in situ (odbytnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D12.0Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.1Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.2Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.3Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.4Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.5Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata) Dpw F32 F36 Gpw K57 LOg Mpw N31 P07
D12.6Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.7Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 LOg N31
D12.8Nowotwór niezłośliwy (odbytnica) F32 F36 K57 LOg N31
D37.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica) F32 F36 K57 LOg
D37.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica) F32 F36 K57 LOg
K55.2Angiodysplazja jelita grubego F32 F36
K57.2Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem F32
K57.3Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36
K57.4Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem F32
K57.5Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36
K57.8Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem F32
K57.9Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36 Gpw Jpw Mpw
K58.0Zespół pobudliwego jelita z biegunką F32 P12
K58.9Zespół pobudliwego jelita bez biegunki F32 P12
K59.2Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej F32 P11
K59.3Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej F32 Fpw
K59.9Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone F32 N31 P12
K60.4Przetoka odbytnicza F32
K61.1Ropień odbytniczy F32 F96 N31 P12
K62.1Polip odbytnicy F32
K62.3Wypadnięcie odbytnicy F32 Mpw N31 P12
K62.4Zwężenie odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.6Wrzód odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.8Inne określone choroby odbytu i odbytnicy F32 N31 P12
K62.9Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone F32 N31 P12
K91.4Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii) Dpw F32 Fpw Mpw
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego F32 N26 N31 P16
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu F32 N26 N7 P16
S36.5Uraz jelita grubego F32 T07 T3
S36.7Uraz kilku narządów jamy brzusznej F22 F32 F42 T07
T18.3Ciało obce w jelicie cienkim F32
T18.4Ciało obce w jelicie grubym F32
T18.5Ciało obce w prostnicy i odbycie F32