Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F36 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: F36
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F36
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F36
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: F36
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F31F31
ogr. na procedurę kier.: F31
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F36Kod Nazwa
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Epw F32 F36 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg P28
C18.7Nowotwór złośliwy (esica) F32 F36 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg P28
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy) F32 F36 F42 K57 K64 LOg P28
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Dpw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg Mpw P28
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego F32 F36 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy Dpw Epw F32 F36 F42 Fpw K57 K64 LOg
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu) F32 F36 F42 LOg
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy F32 F36 Fpw Gpw LOg Mpw
D01.0Rak in situ (okrężnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.1Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 K64 LOg
D01.2Rak in situ (odbytnica) F32 F36 K57 K64 LOg
D12.0Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.1Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.2Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.3Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.4Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.5Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata) Dpw F32 F36 Gpw K57 LOg Mpw N31 P07
D12.6Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona) F32 F36 K57 LOg N31 P07
D12.7Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze) F32 F36 K57 LOg N31
D12.8Nowotwór niezłośliwy (odbytnica) F32 F36 K57 LOg N31
D37.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica) F32 F36 K57 LOg
D37.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica) F32 F36 K57 LOg
K55.2Angiodysplazja jelita grubego F32 F36
K57.3Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36
K57.5Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36
K57.9Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia F32 F36 Gpw Jpw Mpw
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką F36 N26 N31 N7 P16
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki F36 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16