Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F26 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: F26
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F26
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: F26
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F22F22
ogr. na procedurę kier.: F22
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F26Kod Nazwa
C17.1Nowotwór złośliwy (jelito czcze) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.2Nowotwór złośliwy (jelito kręte) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego) F26 F42 K57 K64 LOg P28
C17.9Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone) F26 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg P28
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego F26 Fpw Jpw LOg
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego F26 Fpw Jpw LOg Mpw
D13.3Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego) F26 Gpw K57 LOg N31
D37.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie) F26 K57 LOg
K55.0Ostre naczyniowe zaburzenia jelit F26 Jpw Tpw
K55.1Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit F26
K55.8Inne naczyniowe zaburzenia jelit F26
K55.9Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone F26
K57.0Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem F26
K57.1Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia F26
K90.0Choroba trzewna [celiakia] F26 P12
K90.1Sprue tropikalne F26 Fpw
K90.2Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej F26
K90.4Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej F26 P12
K90.9Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nieokreślone F26 P12
K91.2Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej F26
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 N7 P16
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiego F26 N26 N31 P16
Q43.0Uchyłek Meckela F26 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit F26 Fpw N26 N31 N7 P16
Q43.4Zdwojenie jelita F26 N26 N31 N7 P16
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit F26 N26 N31 P16
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona F26 N26 N31 P16
R19.2Widoczna perystaltyka jelitowa F26
T18.8Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego F26 Mpw P14
T18.9Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona F26 P14
Z43.2Opieka nad pacjentami z ileostomią F26