Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q43.3

nazwa:Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit

Listy: F26 Fpw N26 N31 N7 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: F26
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F26
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne