Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista G26 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: G26
Grupa
JGP
Ograniczenia:
G26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G26
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
K80.0Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Gpw
K80.1Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26
K80.2Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego G26
K80.3Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych) Fpw G26 Gpw
K80.4Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego G26 Gpw
K80.5Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych Fpw G26 Jpw
K80.8Inne kamice żółciowe Fpw G26
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Epw Fpw G26 Gpw Jpw
K81.1Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego G26
K81.8Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego G26
K81.9Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone G26 Gpw Mpw
K82.0Niedrożność pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Mpw
K82.1Wodniak pęcherzyka żółciowego Fpw G26
K82.2Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego G26 Gpw N31 Tpw
K82.3Przetoka pęcherzyka żółciowego Fpw G26 Gpw
K82.4Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis] G26
K82.8Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego Fpw G26
K82.9Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona G26
K83.0Zapalenie dróg żółciowych Epw G26 Gpw N31 P11
K83.1Niedrożność przewodów żółciowych Fpw G26 Gpw N31
K83.2Przedziurawienie przewodów żółciowych G26 N31 Tpw
K83.3Przetoka przewodów żółciowych G26 Gpw
K83.4Kurcz zwieracza Oddiego G26
K83.5Torbiel żółciowa G26 N31
K83.8Inne określone choroby przewodów żółciowych G26 Gpw N31
K83.9Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona G26 Gpw N31
K91.5Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego G26
Q44.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego G26 P16
Q44.1Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego G26 N31 P16
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 N7 P16
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego G26 N26 N31 P16
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych G26 N26 N31 P16