Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q39.4

nazwa:Przepona przełyku

Listy: F07 N08 N7 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: F07
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F07
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: N08
Grupa
JGP
Ograniczenia:
N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne