Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F46 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: F46
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F46
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneParametry z listą ICD-10: F46
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F22F22
ogr. na procedurę kier.: F22
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F46
ICD9F42F42
ogr. na procedurę kier.: F42
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F46
ICD9F43F43
ogr. na procedurę kier.: F43
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F46Kod Nazwa
C26.0Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona) F42 F46 Fpw Gpw LOg Mpw
C26.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych) F42 F46 LOg
C26.9Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona) F42 F46 Gpw LOg
C48.0Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 Fpw LOg N31 P28
C48.1Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej) F46 LOg N31 P28
C48.2Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona) F46 LOg N31 P28
C48.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) F46 Fpw LOg Mpw N31 P28
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch) Epw F46 Fpw LOg N31 P07
C77.2Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej) Epw F46 Gpw LOg
C77.5Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy) Dpw Epw F46 LOg Mpw
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej Dpw Epw F46 Fpw LOg
D01.4Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita) F46 LOg
D01.7Rak in situ (inne określone narządy trawienne) F46 LOg
D01.9Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone) F46 LOg
D13.9Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego) F46 LOg N31
D17.5Tłuszczak narządów jamy brzusznej F46 LOg
D17.7Tłuszczak innych umiejscowień F46 LOg
D19.1Międzybłoniak otrzewnej F46 LOg
D19.7Międzybłoniak innych umiejscowień F46 LOg
D19.9Międzybłoniak, nieokreślony F46 LOg
D20.0Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D20.1Nowotwór niezłośliwy (otrzewna) F46 LOg N31
D37.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne) F46 Gpw LOg
D37.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone) Epw F46 Gpw LOg
D48.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa) F46 LOg N31
D48.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna) F46 LOg N31
I88.0Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych Dpw F46 P12
K27.1Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem) F46 Tpw
K52.2Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego F46 P06
K52.9Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreślone F46 P22
K56.0Niedrożność porażenna Epw Epwdz F46 Fpw Gpw Mpw
K56.1Wgłobienie F46 Mpw N26 N31 P11
K56.2Skręt jelita F46 N26 N31 P11 Tpw
K56.3Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym F46 P12
K56.4Inne postacie zatkania jelita F46 Fpw Mpw N26 N31 P12
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością Epw F46 Fpw Gpw Mpw N26 N31 P11
K56.6Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej F46 P12
K56.7Niedrożność, nieokreślona Epw F46 Gpw Jpw P12
K59.8Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit F46 N31 P12
K63.0Ropień jelit Epw F46 Fpw Mpw P12
K63.1Przedziurawienie jelita (nieurazowe) F46 N26 N31 P11 Tpw
K63.2Przetoka jelitowa F46 P11
K63.3Wrzód jelita F46 P12
K63.8Inne określone choroby jelit F46 P12
K63.9Choroba jelita, nieokreślona F46 P12
K65.0Ostre zapalenie otrzewnej Dpw Epw F46 Fpw Gpw Mpw Tpw
K65.8Inne zapalenie otrzewnej F46 Gpw Tpw
K65.9Zapalenie otrzewnej, nieokreślone F46 Gpw Jpw
K66.0Zrosty otrzewnowe F46
K66.1Krwiak otrzewnej F46
K66.8Inne określone zaburzenia otrzewnej F46
K66.9Schorzenia otrzewnej, nieokreślone F46
K90.8Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe F46 LOg P12
K91.3Pooperacyjna niedrożność jelitowa F46
K91.8Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej F46 Fpw Gpw
K91.9Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreślone F46 Fpw Gpw Mpw
Q45.8Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego F46 N26 N31
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślona F46 Fpw N26 N31
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
R10.0Ostry brzuch F46 P12
R10.1Ból zlokalizowany w nadbrzuszu F46 P12
R10.2Ból w okolicy miednicy i krocza F46 P12
R10.3Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza F46 P12
R18Wodobrzusze Epw F46 N31 P12
R19.0Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz Epw F46 P11
R19.8Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzucha F46 P12
R64Kacheksja F46 Fpw Ppw
T85.5Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego F46