Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N8 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: N8
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9N22N22
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N22
ogr. na procedurę: N22
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ICD9N23N23
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N23
ogr. na procedurę: N23
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N7
ICD9N25N24
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N25
ogr. na procedurę: N25
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: N8
ICD9N25N25
ogr. wieku: młodszych niż 26 (tygodni(tydzień))
ogr. na procedurę kier.: N25
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: N8Kod Nazwa
D69.0Plamica alergiczna F2 J39 Jpw LOg Mpw N8 NPpw P20
D69.1Jakościowe defekty płytek F2 Mpw N8 NPpw S07
D69.2Inne skazy niemałopłytkowe F2 Mpw N8 NPpw P19 S07
D69.3Samoistna plamica małopłytkowa F2 Mpw N8 NPpw P19 S07
D69.4Inne pierwotne małopłytkowości F2 Fpw Mpw N8 NPpw P19 S07
D69.5Małopłytkowość wtórna F2 Fpw Gpw Mpw N8 NPpw Ppw S07
D69.6Nieokreślona małopłytkowość F2 Fpw Gpw Mpw N8 NPpw P19 S07
D69.8Inne określone skazy krwotoczne F2 Mpw N31 N8 NPpw S07
D69.9Skazy krwotoczne, nieokreślone F2 N31 N8 S07
D82.0Zespół wiskotta-aldricha F2 N31 N8 P06 S52
G91.0Wodogłowie komunikujące A87 Fpw N31 N8 P09
G91.1Wodogłowie z niedrożności A87 N31 N8 P09
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół hakima] A87 N31 N8 P09
G91.3Wodogłowie pourazowe, nieokreślone A87 N31 N8 P09
G91.8Inne wodogłowie A87 N31 N8 P09
G91.9Wodogłowie, nieokreślone A87 Fpw N31 N8 P09
M86.0Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8 Tpw
M86.1Inne ostre zapalenie kości i szpiku H10 H8 H81 H88 Hpw LOg N7 N8
M86.3Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8
M86.5Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku H8 H81 H88 LOg N7 N8
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku Dpw Epw H10 J34 Jpw LOg N7 N8 P05 Qpw
P00.0Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki N8
P00.1Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki N8
P00.2Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki N8
P00.3Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki N8
P00.5Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki N8
P01.1Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego N8
P01.2Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem N8
P01.3Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem N8
P01.5Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą N8
P01.6Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki N8
P01.7Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej N8
P01.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki N8
P01.9Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi N8
P02.0Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym N8
P02.1Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami N8
P02.2Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska N8
P02.3Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska N8
P02.4Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny N8
P02.5Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny N8
P02.6Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny N8
P02.7Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska N8
P02.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych N8
P03.0Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu N8
P03.1Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu N8
P03.2Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym N8
P03.3Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu N8
P03.5Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym N8
P03.6Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy N8
P03.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu N8
P04.2Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych N8
P04.3Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę N8
P04.4Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę N8
P04.5Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę N8
P04.6Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne N8
P04.9Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym N8
P05.0Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego N8
P05.1Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego N8
P05.2Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego N8
P05.9Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone N8
P08.0Noworodek hypertroficzny N8
P08.1Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała N8
P11.0Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym N8
P11.1Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym N8
P11.2Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym N8
P11.3Uraz porodowy nerwu twarzowego N8
P11.4Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych N8
P11.9Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony N8
P12.0Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym N8
P12.1Przedgłowie spowodowane urazem porodowym N8
P12.2Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym N8
P12.3Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym N8
P12.4Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka N8
P12.8Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy N26 N31 N8
P12.9Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony N26 N31 N8
P13.1Inne urazy porodowe czaszki N26 N31 N8
P13.2Uraz porodowy kości udowej N8
P13.3Uraz porodowy innych kości długich N8
P13.4Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym N8
P13.8Urazy porodowe innych części kośćca N8
P13.9Uraz porodowy kości, nieokreślony N8
P14.0Porażenie erba spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.1Porażenie klumpkego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym N26 N31 N8
P14.3Inne urazy porodowe splotu ramiennego N8
P14.8Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego N8
P14.9Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony N8
P15.0Uraz porodowy wątroby N26 N31 N8
P15.1Uraz porodowy śledziony N26 N31 N8
P15.2Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego N8
P15.3Uraz porodowy oka N8
P15.4Uraz porodowy twarzy N8
P15.5Uraz porodowy zewnętrzych narządów moczowo-płciowych N8
P15.6Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym N8
P15.8Inne określone urazy porodowe N8
P15.9Uraz porodowy, nieokreślony N8
P20.0Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej N8
P20.1Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu N8
P20.9Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone N8
P21.1Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa N8
P21.9Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona N8
P22.1Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka N8
P22.8Inne zaburzenie oddychania noworodka N8
P22.9Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nieokreślony N8
P24.0Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka N21 N8
P24.1Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka N8
P24.2Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka N8
P24.3Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka N8
P24.8Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka N8
P24.9Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nieokreślony N8
P28.0Pierwotna niedodma u noworodka N8
P28.1Inne i nieokreślone niedodmy u noworodka N8
P28.2Napady sinicy u noworodka N8
P28.3Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka N8
P28.4Inny bezdech u noworodka N8
P28.8Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka N8
P28.9Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone N8
P29.1Zaburzenia rytmu serca u noworodków N8
P29.2Nadciśnienie u noworodków N8
P29.4Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków N8
P29.8Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym N8
P29.9Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nieokreślone N8
P36.0Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy b N8
P36.1Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce N8
P36.2Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego N8
P36.3Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce N8
P36.4Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy N8
P36.5Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce N8
P36.8Inna posocznica bakteryjna noworodka N8
P36.9Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona N8
P37.5Noworodkowa drożdżyca N8
P38Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia N8
P39.0Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego N8
P39.1Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego N8
P39.2Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej N8
P39.3Noworodkowe zakażenie dróg moczowych N8
P39.4Noworodkowe zakażenie skóry N8
P39.8Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego N8
P39.9Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone N8
P50.0Utrata krwi płodu z naczyń przodujących N8
P50.1Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny N8
P50.2Utrata krwi płodu przez łożysko N8
P50.3Krwawienie do krążenia bliźniaka N8
P50.4Krwawienie do krążenia matki N8
P50.5Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka N8
P50.8Inna utrata krwi płodu N8
P50.9Utrata krwi płodu, nieokreślona N8
P51.0Masywny krwotok z pępka u noworodka N8
P51.1Inne krwotoki z pępka u noworodka N8
P51.9Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony N8
P54.0Wymioty krwawe u noworodka N8
P54.1Smoliste stolce u noworodka N8
P54.2Krwotok z odbytnicy u noworodka N8
P54.3Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka N8
P54.5Krwawienie do skóry u noworodka N8
P54.6Krwawienie z pochwy u noworodka N8
P54.8Inne określone krwotoki u noworodka N8
P54.9Krwotok u noworodka, nieokreślony N8
P55.1Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka N08 N8
P55.8Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka N8
P55.9Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona N8
P58.0Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi N8
P58.1Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem N8
P58.2Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem N8
P58.3Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi N8
P58.4Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi N8
P58.5Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki N8
P58.8Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą N20 N8
P58.9Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną N20 N8
P59.8Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami N20 N8
P59.9Żółtaczka noworodków, nieokreślona N20 N8
P61.0Przemijająca małopłytkowość noworodka N8
P61.1Zagęszczenie krwi noworodków N8
P61.2Niedokrwistość wcześniaków N8
P61.3Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu N8
P61.4Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej N8
P61.5Przejściowa neutropenia noworodków N8
P61.6Inne przemijajace zaburzenia krzepnięcia u noworodka N8
P61.8Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka N8
P61.9Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone N8
P70.0Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych N8
P70.1Zespół dziecka matki cukrzycowej N8
P70.3Jatrogenna hipoglikemia noworodków N8
P70.4Inna hipoglikemia noworodków N8
P70.9Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone N8
P71.0Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim N8
P71.1Inna hipokalcemia noworodków N8
P71.2Hypomagnezemia noworodków N8
P71.3Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu N8
P71.4Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków N8
P71.9Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nieokreślone N8
P72.9Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nieokreślone N8
P74.1Odwodnienie noworodka N8
P74.2Zaburzenia równowagi sodowej noworodka N8
P74.3Zaburzenia równowagi potasowej noworodka N8
P74.4Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka N8
P74.5Przemijająca tyrozynemia noworodka N8
P74.9Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone N31 N8
P75Niedrożność smółkowa N8
P76.0Zespół czopa smółkowego N31 N8
P76.1Przemijająca niedrożność jelit noworodka N8
P76.2Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem N31 N7 N8
P78.3Niezakaźna biegunka noworodka N8
P78.8Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka N31 N8
P78.9Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone N8
P80.0Zespół urazu zimnego u noworodka N8
P80.8Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka N8
P80.9Hipotermia noworodka, nieokreślona N8
P81.0Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi N8
P81.8Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka N8
P81.9Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone N8
P83.1Noworodkowy rumień toksyczny N20 N8
P83.3Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka N8
P83.4Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka N20 N8
P83.5Wrodzony wodniak jądra N8
P83.6Polip pępkowy u noworodka N8
P83.8Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka N8
P83.9Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony N8
P91.3Nadpobudliwość mózgowa noworodka N8
P91.4Obniżenie aktywności mózgowej noworodka N8
P91.8Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka N8
P91.9Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone N8
P92.5Trudności w karmieniu piersią N20 N8
P92.8Inne zaburzenie odżywiania noworodka N8
P92.9Zaburzenie odżywiania noworodka, nieokreślone N8
P93Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka N8
P94.0Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis N8
P94.1Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe N8
P94.2Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe N8
P94.8Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka N8
P94.9Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone N8
P96.3Szerokie szwy czaszkowe u noworodka N8
P96.5Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej N8
P96.8Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym N8
P96.9Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony N8
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q86.0Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny) N8
Q86.1Płodowy zespół hydantoinowy N8
Q86.2Dyzmorfia spowodowana warfaryną N8
Q86.8Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne N8
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn Jpw N31 N8 P16
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej N31 N8 P16
Q89.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe N8
Q89.9Wrodzone wady rozwojowe, nieokreślone N8
Q99.0Chimera 46, xx/46, xy N8 P16
Q99.8Inne określone aberracje chromosomowe N8 P16
R16.0Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane G18 N8 P12
R16.1Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane G18 N8