Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J39 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: J39
Grupa
JGP
Ograniczenia:
J39
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: J39
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej D20 J39 LOg Mpw
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] J39 LOg N7 P05
C84.0Ziarniniak grzybiasty J39 Jpw LOg P28
C84.1Choroba sezary'ego J39 Jpw LOg P28 S04
D03.0Czerniak in situ wargi J39 LOg
D03.1Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka J39 LOg
D03.2Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego J39 LOg
D03.3Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy J33 J39 LOg
D03.4Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi J39 LOg
D03.5Czerniak in situ tułowia J33 J39 LOg
D03.6Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem J33 J39 LOg
D03.7Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem J33 J39 LOg
D03.8Czerniak in situ innych umiejscowień J33 J39 LOg
D03.9Czerniak in situ, nieokreślony J33 J39 LOg
D69.0Plamica alergiczna F2 J39 Jpw LOg Mpw N8 NPpw P20
D86.3Sarkoidoza skórna J39 LOg P06
L00Liszajec pęcherzowy noworodków J26B J30 J39 P20
L08.0Ropne zapalenie skóry H8 J39 Jpw Mpw P05
L20.0Świerzbiączka skazowa Besniera J39 P20
L20.8Inne atopowe zapalenia skóry J39 P20
L20.9Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone J39 P20
L21.1Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry Fpw J39 P20
L21.8Inne łojotokowe zapalenie skóry J39 P20
L23.0Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami J39
L23.1Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiec J39
L23.2Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami J39
L23.3Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą J39
L23.4Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami J39
L23.5Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymi J39
L23.6Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą J39
L23.7Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności) J39
L23.8Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami J39
L23.9Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie J39
L24.0Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami J39
L24.1Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami J39
L24.2Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikami J39
L24.3Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykami J39
L24.4Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekami J39
L24.5Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymi J39
L24.6Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymi J39
L24.7Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywności J39
L24.8Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikami J39
L24.9Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynniki J39
L25.0Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami J39
L25.1Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekami J39
L25.2Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami J39
L25.3Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymi J39
L25.4Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością J39
L25.5Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności J39
L25.8Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki J39
L25.9Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynniki J39
L26Złuszczające zapalenie skóry J39 P20
L28.0Przewlekły liszaj pospolity J39
L28.1Świerzbiączka guzkowa J39 Mpw
L28.2Inna świerzbiączka J39
L29.3Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony J39
L29.8Inny świąd J39
L29.9Świąd, nieokreślony J39
L30.0Wyprysk pieniążkowaty J39
L30.2Autoalergizacja skórna J39 P20
L30.3Dermatozy zakaźne J39 P20
L30.4Wyprzenie J39 P20
L30.8Inne określone zapalenie skóry J39
L30.9Nieokreślone zapalenie skóry J39
L40.0Łuszczyca pospolita J39
L40.2Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua] J39
L40.3Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw J39
L40.4Łuszczyca grudkowa J39 Jpw
L40.8Inna łuszczyca J39
L40.9Nieokreślona łuszczyca J39
L41.0Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta] J39
L41.1Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica] J39
L41.2Lymphomatoid papulosis J39
L41.3Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa J39
L41.4Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa J39
L41.5Przyłuszczyca siatkowata J39
L43.0Liszaj płaski przerostowy J39
L43.1Liszaj płaski pęcherzowy J39
L43.2Liszajowa reakcja polekowa J39
L43.3Podostry (aktywny) liszaj płaski J39
L43.9Nieokreślony liszaj płaski J39
L44.0Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris] J39
L51.0Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.1Pęcherzowy rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.8Inny rumień wielopostaciowy J39 LOg P20
L51.9Rumień wielopostaciowy, nieokreślony J39 LOg P20
L52Rumień guzowaty [erythema nodosum] H87 J39 Jpw LOg P20
L53.0Rumień toksyczny J39 P20
L53.1Rumień obrączkowaty odśrodkowy dariera J39 P20
L53.2Rumień brzeżny J39 P20
L53.3Inny przewlekły rumień girlandowaty J39 P20
L53.8Inne określone stany rumieniowe J39 P20
L55.0Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia J39
L55.1Oparzenie słoneczne drugiego stopnia J39
L55.2Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia J39
L55.8Inne oparzenie słoneczne J39
L55.9Nieokreślone oparzenie słoneczne J39
L56.0Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem J39
L56.1Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem J39
L56.2Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis] J39
L56.3Pokrzywka świetlna J39
L56.4Polimorficzna osutka świetlna J39
L56.8Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym J39
L56.9Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nieokreślone J39
L57.1Actinic reticuloid J39
L57.8Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące J39
L57.9Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone J39
L58.0Wczesny odczyn porentgenowski J39
L58.1Późny odczyn porentgenowski J39
L58.9Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry J39
L59.0Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne] J39
L70.1Trądzik skupiony [acne conglobata] J39
L71.1Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma] J39
L71.8Inny trądzik różowaty J39
L71.9Nieokreślony trądzik różowaty J39
L88Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry H8 J39
L92.2Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak] J39
L93.0Toczeń rumieniowaty krążkowy J39
L94.5Zanik pstry naczyniasty skóry J39
M35.6Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [zespół weber-christiana] J39 LOg
M79.3Zapalenie podściółki tłuszczowej, nieokreślone J39 LOg
M79.4Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego J39 LOg
Q80.0Rybia łuska, pospolita J39 P16
Q80.1Rybia łuska, związana z chromosomem x J39 P16
Q80.2Rybia łuska, blaszkowata J39 P16
Q80.3Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski J39 P16
Q80.4Płód arlekin J39 P16
Q80.8Inna wrodzona rybia łuska J39 P16
Q80.9Wrodzona rybia łuska, nieokreślona Fpw J39 P16
Q81.0Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste J39 P16
Q81.1Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna J39 P16
Q81.2Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna J39 P16
Q81.8Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka J39 P16
Q81.9Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone J39 P16
Q82.1Skóra pergaminowata-barwnikowa J39 P16
Q82.2Mastocytoza J39 P16
Q82.3Nietrzymanie barwnika J39 P16
Q82.4Dysplazja ektodermalna J39 P16
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące J33 J39 N31 P16
T78.3Obrzęk naczynionerwowy J39 P13 S33