Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J33 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: J33
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9J33BJ33
ogr. na procedurę kier.: J33B
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: J33Kod Nazwa
C00.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej) C56 J33 LOg
C00.1Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej) C56 J33 LOg
C43.0Czerniak złośliwy wargi J33 J47 LOg P28
C43.1Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka J33 J47 LOg P28
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Fpw J33 J47 LOg P28
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.4Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi J33 J47 LOg P28
C43.5Czerniak złośliwy tułowia Epw Fpw J33 J47 LOg P28
C43.6Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem J33 J47 LOg P28
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Epw Fpw Gpw J33 J47 Jpw LOg P28
C43.8Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice J33 J47 LOg P28
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony J33 J47 Jpw LOg P28
C44.0Nowotwór złośliwy (skóra wargi) J33 J47 LOg
C44.1Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) Epw J33 J47 LOg
C44.2Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego) Fpw J33 J47 LOg
C44.3Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) Dpw Fpw J33 J47 LOg
C44.4Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) Fpw Gpw J33 J47 LOg
C44.5Nowotwór złośliwy (skóra tułowia) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.6Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) J33 J47 LOg
C44.7Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) J33 J47 Jpw LOg Mpw
C44.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami) J33 J47 Jpw LOg
C44.9Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony) J33 J47 LOg
C49.0Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi) C56 J33 LOg P07 P28
C49.1Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.2Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.3Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.4Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.5Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy) H8 H81 H86 J33 LOg N31 P07 P28
C49.6Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.9Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C50.0Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) J03 J08 J33 LOg M1
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) J03 J08 J33 Jpw LOg M1
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C50.3Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1 Mpw
C50.5Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.6Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C51.1Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze) J33 LOg M01 M1 M29
C51.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu) J33 LOg M01 M1 M29
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Dpw Epw J33 Jpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C60.0Nowotwór złośliwy (napletek) J33 L69 LOg
C60.1Nowotwór złośliwy (żołądź prącia) J33 L69 LOg
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry Dpw Fpw J33 J47 Jpw LOg
D03.3Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy J33 J39 LOg
D03.5Czerniak in situ tułowia J33 J39 LOg
D03.6Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem J33 J39 LOg
D03.7Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem J33 J39 LOg
D03.8Czerniak in situ innych umiejscowień J33 J39 LOg
D03.9Czerniak in situ, nieokreślony J33 J39 LOg
D04.0Rak in situ (skóra wargi) J33 J49 LOg
D04.1Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka) J33 J49 LOg
D04.2Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) J33 J49 LOg
D04.3Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) J33 J49 LOg
D04.4Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi) J33 J49 LOg
D04.5Rak in situ (skóra tułowia:) J33 J49 LOg Mpw
D04.6Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem) J33 J49 LOg
D04.7Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem) J33 J49 Jpw LOg Mpw
D04.8Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu) J33 J49 LOg
D04.9Rak in situ (skóra, nieokreślona) J33 J49 LOg
D21.0Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi) C56 J33 LOg N31
D21.1Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.2Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.3Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Fpw H86 J33 LOg N31
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.6Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.9Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D23.0Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi) J33 J49 LOg
D23.1Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) J33 J49 LOg
D23.2Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) J33 J49 LOg
D23.3Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) J33 J49 LOg
D23.4Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) J33 J49 LOg P07
D23.5Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:) J33 J49 LOg P07
D23.6Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) J33 J49 LOg
D23.7Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) J33 J49 LOg
D23.9Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona) J33 J49 LOg P07
D24Nowotwór niezłośliwy sutka J03 J33 J49 LOg
D48.5Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra) Epw J33 J49 LOg N31
N80.6Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej J33 M1
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące J33 J39 N31 P16