Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L69 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: L69
Grupa
JGP
Ograniczenia:
L69
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: L69
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
C60.0Nowotwór złośliwy (napletek) J33 L69 LOg
C60.1Nowotwór złośliwy (żołądź prącia) J33 L69 LOg
C60.2Nowotwór złośliwy (trzon prącia) L69 LOg
C60.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia) L69 LOg
C60.9Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone) Epw Fpw L69 LOg
C62.0Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione) L69 LOg P28
C62.1Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione) L69 LOg P28
C62.9Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone) Epw K55 L69 LOg P28
C63.0Nowotwór złośliwy (najądrze) L69 LOg P28
C63.1Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny) L69 LOg P28
C63.2Nowotwór złośliwy (moszna) Jpw L69 LOg P28
D07.4Rak in situ (prącie) L69 LOg
D29.0Nowotwór niezłośliwy (prącie) L69 LOg
N35.0Pourazowe zwężenie cewki moczowej L69
N35.1Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej L69
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej L69 N26 N31
N35.9Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone L69
N36.0Przetoka cewkowa Fpw L69 Mpw
N36.1Uchyłek cewki moczowej L69
N36.2Mięsko cewkowe (caruncula urethralis) Fpw L69
N36.3Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej L69
N36.8Inne określone zaburzenie cewki moczowej L69
N36.9Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone L69 P17
N43.3Wodniak jądra, nieokreślony L69 N31 P17
N44Skręt jądra L69 N31 P17
N45.9Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia L69 N31 P17
N47Nadmiar napletka, stulejka i załupek L69 N31 P17
N48.0Rogowacenie białe prącia (leukoplakia) L69
N48.1Zapalenie żołędzi prącia i napletka L69 N31 P17
N48.2Inne choroby zapalne prącia L69 N31 P17
N48.3Bolesny wzwód prącia (priapismus) L69
N48.4Impotencja z przyczyn organicznych L69
N48.5Owrzodzenie prącia L69 P17
N48.6Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka L69 P17
N48.8Inne określone zaburzenia prącia L69
N48.9Zaburzenie prącia, nieokreślone L69
N49.1Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu L69 P17
N49.2Choroby zapalne moszny L69 P17
N49.8Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych L69 P17
N49.9Choroby zapalne nieokreślonego męskiego narządu płciowego L69 P17
N50.1Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych L69 P17
N50.8Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych L69 P17
N50.9Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone L69 P17
N99.1Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej Fpw L69 M1
Q54.0Spodziectwo żołędne L69 N31 P16
Q54.1Spodziectwo prąciowe L69 N26 N31 P16
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe L69 N26 N31 P16
Q54.3Spodziectwo kroczowe L69 N26 N31 P16
Q54.4Wrodzona strunowatość prącia L69 N31 P16
Q54.8Spodziectwo, inne L69 N31 P16
Q54.9Spodziectwo, nieokreślone L69 N31 P16
Q55.0Brak lub aplazja jądra L69 N31 N7 P16
Q55.1Niedorozwój jąder i moszny L69 N31 P16
Q55.2Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny L69 N31 P16
Q55.5Wrodzony brak lub aplazja prącia L69 N31 P16
Q55.6Inne wrodzone wady rozwojowe prącia L69 N31 P16
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Jpw L69 N31 P16
Q55.9Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nieokreślona L69 N31 P16
Q56.0Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 N31
Q56.1Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 N31
Q56.2Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 M1 N31
Q56.3Obojniactwo rzekome, nieokreślone L69 M1 N31
Q56.4Płeć niezdeterminowana, nieokreślona L69 N31
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
S30.2Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych H85 Jpw L69 P14 T07
S31.2Otwarta rana prącia Jpw L69 P14 T07
S38.2Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych L69 Mpw P14 T07
T19.8Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowego L69
T19.9Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nieokreślonej L69