Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista M1 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: M1
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9M02M02
ogr. na procedurę kier.: M02
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1
ICD9M03M03
ogr. na procedurę kier.: M03
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1
ICD9M04M04
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych mniej niż 3 (dni(dzień))
ogr. na procedurę kier.: M04
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1
ICD9M13M13
ogr. na procedurę kier.: M13
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1
ICD9M14M14
ogr. na procedurę kier.: M14
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1
ICD9M15M15
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych mniej niż 3 (dni(dzień))
ogr. na procedurę kier.: M15
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: M1Kod Nazwa
C50.0Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) J03 J08 J33 LOg M1
C50.1Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) J03 J08 J33 Jpw LOg M1
C50.2Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C50.3Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.4Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Fpw J03 J08 J33 LOg M1 Mpw
C50.5Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.6Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka) J03 J08 J33 LOg M1
C50.9Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Epw Fpw J03 J08 J33 LOg M1
C51.0Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe) LOg M01 M1 M29
C51.1Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze) J33 LOg M01 M1 M29
C51.2Nowotwór złośliwy (łechtaczka) LOg M01 M1 M29
C51.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu) J33 LOg M01 M1 M29
C51.9Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Dpw Epw J33 Jpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C52Nowotwór złośliwy pochwy Fpw LOg M01 M1 M29 Mpw
C53.0Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy) Fpw LOg M1 M11 M12 M29
C53.1Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy) Epw LOg M1 M11 M12 M29
C53.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C53.9Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona) Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C54.0Nowotwór złośliwy (cieśń macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.1Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.2Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.3Nowotwór złośliwy (dno macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy) LOg M1 M11 M12 M29
C54.9Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Epw Fpw Jpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C56Nowotwór złośliwy jajnika Fpw Gpw K55 K57 K64 LOg M1 M11 M12 M29 Mpw N31 P28
C57.0Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia) LOg M1 M29 Mpw P28
C57.1Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.2Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.3Nowotwór złośliwy (przymacicza) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.4Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych) LOg M1 M11 M12 M29 P28
C57.9Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg M1 M29 Mpw P28
C58Nowotwór złośliwy łożyska LOg M1 M29
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica) Fpw LOg M1 M29 Mpw N31
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika Fpw LOg M1 M11 M12 M29 Mpw
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Dpw Fpw J03 J08 Jpw LOg M01 M1 Mpw
D06.0Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.1Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.7Rak in situ (inna część szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.9Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona) LOg M1 M18
D07.0Rak in situ (błona śluzowa macicy) LOg M1 M26
D07.1Rak in situ (srom) LOg M1 M18
D07.2Rak in situ (pochwa) LOg M1 M18
D25.0Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy LOg M1 M26
D25.1Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy LOg M1 M26
D25.2Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy LOg M1 M26
D25.9Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony Dpw Gpw LOg M1 M26
D26.0Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy) LOg M1 M18
D26.1Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy) LOg M1 M26
D26.7Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy) LOg M1 M26
D26.9Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona) LOg M1 M26
D27Nowotwór niezłosliwy jajnika Fpw Gpw K57 LOg M1 M27 N31
D28.0Nowotwór niezłośliwy (srom) LOg M1 M18
D28.1Nowotwór niezłośliwy (pochwa) LOg M1 M18
D28.2Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła) LOg M1 M27
D28.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe) LOg M1 M30
D28.9Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg M1 M30 Mpw
E28.2Zespół policystycznych jajników LOg M1 M27 P10
N70.0Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników M1 M27
N70.1Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników M1
N70.9Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nieokreślone M1
N71.0Ostre zapalenie macicy M1 M27
N71.1Przewlekłe zapalenie macicy M1
N71.9Zapalenie macicy, nieokreślone M1
N72Zapalenie szyjki macicy M1 M18
N73.0Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy M1 M27
N73.1Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy M1
N73.2Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy Fpw M1
N73.3Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet M1 M27
N73.4Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet M1
N73.5Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślone Fpw M1 Mpw
N73.6Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet M1
N73.8Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet M1
N73.9Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślona M1
N75.0Torbiel gruczołu przedsionkowego większego M1
N75.1Ropień gruczołu przedsionkowego większego M1
N75.8Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego M1
N75.9Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona M1
N76.0Ostre zapalenie pochwy M1 M18 P17
N76.1Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy M1 P17
N76.2Ostre zapalenie sromu M1 M18 P17
N76.3Podostre i przewlekłe zapalenie sromu M1
N76.4Ropień sromu M1 M18
N76.5Owrzodzenie pochwy M1 M18
N76.6Owrzodzenie sromu M1 M18
N76.8Inne określone stany zapalne pochwy i sromu M1
N80.0Gruczolistość macicy M1 M26
N80.1Gruczolistość środmaciczna jajnika M1 M26
N80.2Gruczolistość środmaciczna jajowodu M1 M26
N80.3Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej M1 M26
N80.4Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy M1 M26
N80.5Gruczolistość środmaciczna jelita M1 M26 Mpw
N80.6Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej J33 M1
N80.8Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji M1
N80.9Gruczolistość środmaciczna, nieokreślona M1
N81.0Uchyłek cewki moczowej u kobiet M1 M19
N81.1Uchyłek pęcherza moczowego M1 M19
N81.2Częściowe wypadanie macicy i pochwy M1 M19
N81.3Całkowite wypadanie macicy i pochwy M1 M19
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone Fpw Jpw M1 M19
N81.5Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele) Fpw M1 M19
N81.6Uchyłek odbytnicy M1 M19
N81.8Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych M1 M19
N81.9Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nieokreślone M1 M19
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa L1 M1 M30
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim L1 M1 M30
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym L1 M1 M30
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Fpw Jpw L1 M1 M30 Mpw
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą L1 M1 M30
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona Fpw L1 M1 Mpw
N83.0Pęcherzykowa torbiel jajnika M1 N31
N83.1Torbiel ciałka żółtego M1 N31
N83.2Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe M1 N31
N83.3Nabyty zanik jajnika i jajowodu M1 N31
N83.4Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu M1 N31
N83.5Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu M1 M27 N31
N83.6Krwiak jajowodu M1 M27
N83.7Krwiak więzadła szerokiego macicy M1 M27
N83.8Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy M1
N83.9Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone M1
N84.0Polip trzonu macicy M1 M26
N84.1Polip szyjki macicy M1
N84.2Polip pochwy M1
N84.3Polip sromu M1
N84.8Polip innych części żeńskiego narządu rodnego M1
N84.9Polip żeńskiego narządu rodnego, nieokreślony M1
N85.0Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy M1 M26
N85.1Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy M1 M26
N85.2Przerost macicy M1
N85.3Niedostateczne zwinięcie się macicy M1
N85.4Nieprawidłowe położenia macicy M1 M19
N85.5Wynicowanie macicy M1 M30
N85.6Zrosty wewnątrzmaciczne M1
N85.7Krwiak śródmaciczny Fpw M1 M26 Mpw
N85.8Inne określone niezapalne schorzenia macicy M1
N85.9Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone M1
N86Nadżerka i wywinięcie błony śuzowej kanału szyjki macicy M1
N87.0Łagodna dysplazja szyjkowa M1
N87.1Umiarkowana dysplazja szyjki macicy M1
N87.2Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej M1
N87.9Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona M1
N88.0Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia) M1
N88.1Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy M1
N88.2Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia M1
N88.3Niewydolność szyjki macicy M1
N88.4Przerostowe wydłużenie szyjki M1
N88.8Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy M1
N88.9Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nieokreślone M1
N89.0Łagodna dysplazja pochwowa M1
N89.1Umiarkowana dysplazja pochwowa M1
N89.2Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej M1 M18
N89.3Dysplazja pochwy, nieokreślona M1
N89.4Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia) M1 M18
N89.5Zwężenie i zarośnięcie pochwy M1
N89.6Niepodatna błona dziewicza M1
N89.7Krwiak śródpochwowy M1 M18
N89.8Inne określone niezapalne schorzenia pochwy M1 P17
N89.9Niezapalne schorzenia pochwy, nieokreślone M1
N90.0Łagodna dysplazja sromu M1
N90.1Umiarkowana dysplazja sromu M1
N90.2Nasilona dysplazja sromu M1 M18
N90.3Dysplazja sromu, nieokreślona M1
N90.4Rogowacenie białe sromu M1 M18
N90.5Zanik sromu M1 M18
N90.6Przerost sromu M1
N90.7Torbiel sromu M1 M18
N90.8Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza M1
N90.9Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone M1
N91.0Pierwotny brak miesiączki M1 M26
N91.1Wtórny brak miesiączki M1 M26
N91.2Brak miesiączki, nieokreślony M1
N91.3Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria) M1 M26
N91.4Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki M1 M26
N91.5Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone M1
N92.0Obfite i częste miesiączki regularne M1 M26
N92.1Obfite i częste miesiączki nieregularne M1 M26
N92.2Obfite krwawienia okresu pokwitania M1 M26
N92.3Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem) M1
N92.4Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym M1 M26
N92.5Inne określone nieregularne miesiączki M1
N92.6Nieregularne miesiączki, nieokreślone M1
N93.0Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe M1
N93.8Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe M1 M26
N93.9Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone M1 M26
N94.0Ból międzymiesiączkowy (mittelschmerz) M1
N94.1Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia) M1
N94.2Pochwica M1
N94.3Zespół napięcia przedmiesiączkowego M1
N94.4Pierwotne bolesne miesiączkowanie M1
N94.5Wtórne bolesne miesiączkowanie M1
N94.6Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone M1
N94.8Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym M1
N94.9Nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym M1
N95.0Krwawienie pomenopauzalne M1 M26
N95.1Stany związane z okresem przekwitania u kobiet M1
N95.2Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy M1 M18
N95.3Stany związane ze sztuczną menopauzą M1
N95.8Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym M1
N95.9Zaburzenie okresu przekwitania, nieokreślone M1
N96Kobieta roniąca nawykowo M1 M30
N97.0Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania M1 M30
N97.1Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego M1 M30
N97.2Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego M1 M30
N97.3Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego M1 M30
N97.4Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi M1 M30
N97.8Niepłodność kobieca innego pochodzenia M1 M30
N97.9Niepłodność kobieca, nieokreślona M1
N98.0Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem M1
N98.1Nadmierna stymulacja jajników M1 M27
N99.0Pozabiegowa niewydolność nerek E9 Epw F2 Fpw Gpw Jpw L81 L82 M1 Mpw Ppw Q51
N99.1Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej Fpw L69 M1
N99.2Pooperacyjne zrosty pochwowe M1 M18
N99.3Wypadanie sklepienia pochwy po usunięciu macicy M1 M19
N99.4Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy Epw Gpw M1 Mpw
N99.5Nieprawidłowa czynność cewki moczowej L86 M1
N99.8Inne pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego M1
N99.9Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone M1
O00.1Ciąża jajowodowa M1 M27
O00.2Ciąża jajnikowa M1 M27
O02.8Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe M1 M16
O02.9Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone M1 M16
O03.0Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O03.1Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O03.2Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zatorem) M1 M16
O03.3Poronienie samoistne (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O03.4Poronienie samoistne (niezupełne, bez powikłań) M1 M16
O03.5Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O03.6Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O03.7Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) M1 M16
O03.8Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O03.9Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) M1 M16
O05.0Inne poronienie (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O05.1Inne poronienie (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O05.2Inne poronienie (niezupełne, powikłane zatorem) M1 M16
O05.3Inne poronienie (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O05.4Inne poronienie (niezupełne, bez powikłań) M1 M16
O05.5Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O05.6Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O05.7Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) M1 M16
O05.8Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O05.9Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) M1 M16
O06.0Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O06.1Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O06.2Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zatorem) M1 M16
O06.3Poronienie, nieokreślone (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O06.4Poronienie, nieokreślone (niezupełne, bez powikłań) M1 M16
O06.5Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) M1 M16
O06.6Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M1 M16
O06.7Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) M1 M16
O06.8Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) M1 M16
O06.9Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) M1 M16
O08.0Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego M1 M16
O08.1Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego M1 M16
O62.3Poród nagły (uliczny) M1 N3 N9
O70.0Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.1Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.2Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu M1 Mpw N3
O70.3Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu M1 N3
O70.9Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone M1 Mpw N3
O73.0Zatrzymanie łożyska bez krwotoku M1 N3
O73.1Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku M1 N3
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) M1 N26 N31 N7 P16
Q51.1Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy M1 M30
Q51.2Inne zdwojenie macicy M1 M30
Q51.5Niewytworzenie i zanik szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.6Zarodkowa torbiel szyjki macicy M1 N31 P16
Q51.8Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki M1 M30
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona M1 M30 N31 P16
Q52.0Wrodzony brak pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.1Zdwojenie pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa M1 M30 N31 P16
Q52.3Zarośnięcie błony dziewiczej M1 N31 P16
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.5Zrośnięcie warg sromowych M1 N31 P16
Q52.6Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki M1 N31 P16
Q52.7Inne wrodzone wady rozwojowe sromu M1 N31 P16
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich M1 M30 N31 P16
Q56.2Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej L69 M1 N31
Q56.3Obojniactwo rzekome, nieokreślone L69 M1 N31
Q96.3Mozaika, 45, X /46, XX lub XY M1 M30 P16
Q96.8Inne warianty zespołu turnera M1 M30 P16
Q97.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim M1 M30
Q99.146, xx obojnactwo prawdziwe M1 M30