Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista M30 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: M30
Grupa
JGP
Ograniczenia:
M30
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: M30
ogr. negatywne na procedury: M17
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
D28.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe) LOg M1 M30
D28.9Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) LOg M1 M30 Mpw
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa L1 M1 M30
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi Fpw L1 M1 M30 Mpw
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim L1 M1 M30
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym L1 M1 M30
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Fpw Jpw L1 M1 M30 Mpw
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą L1 M1 M30
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym Fpw L1 M1 M30 Mpw
N85.5Wynicowanie macicy M1 M30
N96Kobieta roniąca nawykowo M1 M30
N97.0Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania M1 M30
N97.1Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego M1 M30
N97.2Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego M1 M30
N97.3Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego M1 M30
N97.4Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi M1 M30
N97.8Niepłodność kobieca innego pochodzenia M1 M30
O01.0Klasyczny zaśniad groniasty M30
O01.1Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty M30
O01.9Zaśniad groniasty, nieokreślony M30
O04.0Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) M17 M30
O04.1Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M17 M30
O04.2Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zatorem) M17 M30
O04.3Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) M17 M30
O04.4Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, bez powikłań) M17 M30
O04.5Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) M17 M30
O04.6Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) M17 M30
O04.7Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) M17 M30
O04.8Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) M17 M30
Q51.0Niewytworzenie i zanik macicy M30
Q51.1Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy M1 M30
Q51.2Inne zdwojenie macicy M1 M30
Q51.3Macica dwurożna M30
Q51.4Macica jednorożna M30
Q51.7Wrodzona przetoka między macicą a prrzewodem pokarmowym lub drogami moczowymi M30
Q51.8Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki M1 M30
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona M1 M30 N31 P16
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa M1 M30 N31 P16
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich M1 M30 N31 P16
Q52.9Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona M30 N31 P16
Q96.0Kariotyp 45, X M30 N08 P16
Q96.1Kariotyp 46, X izo (Xq) M30 P16
Q96.2Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq) M30 P16
Q96.3Mozaika, 45, X /46, XX lub XY M1 M30 P16
Q96.4Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym M30 P16
Q96.8Inne warianty zespołu turnera M1 M30 P16
Q96.9Zespół Turnera, nieokreślony M30 P16
Q97.0Kariotyp 47, XXX M30
Q97.1Kobieta z więcej niż trzema chromosomami x M30
Q97.2Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów x M30
Q97.3Kobieta z kariotypem 46, xy M30
Q97.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim M1 M30
Q97.9Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nieokreślona M30
Q99.146, xx obojnactwo prawdziwe M1 M30
Q99.2Łamliwy chromosom x M30
Q99.9Aberracja chromosomowa, nieokreślona M30 P16