Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q96.0

nazwa:Kariotyp 45, X

Listy: M30 N08 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: M30
Grupa
JGP
Ograniczenia:
M30
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: M30
ogr. negatywne na procedury: M17
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: N08
Grupa
JGP
Ograniczenia:
N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne